Stipender og utlysninger

Støtteordningar

Culcom har lyst ut midlar til forsking og masterstudiar med jamne mellomrom. Dette har vore del av forskingsprogrammet sitt mål om å styrke den UiO-baserte forskinga om fleirkulturalitet i Noreg, å fremje fleir- og tverrfaglegheit, og å etablere nettverk. Kva for midlar som har blitt lyste ut har variert frå eit år til eit anna.

I 2009 og 2010 vil det ikkje bli lyst ut stipend.

 

Tildeling av midlar

For masterstipend fins det retningslinjer.

 

Publisert 18. mai 2011 13:59