Styringsgruppen

Dette var Culcoms styringsgruppe

 

Birkelund, Gunn
Professor
Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Universitetet i Oslo

 

Borchgrevink, Tordis
Forsker II
Institutt for samfunnsforskning (i permisjon)

 

Dalen, Monica
Monica DalenProfessor
Institutt for spesialpedagogikk
Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Universitetet i Oslo

 

Moxnes, Halvor
Halvor MoxnesProfessor
Fagseksjon for Det nye testamente
Det teologisk fakultet

Universitetet i Oslo

 

Naguib, Saphinaz-Amal
Professor
Institutt for kulturstudier og orientalske språk

Universitetet i Oslo

 

Smith, Lucy
Lucy SmithProfessor
Institutt for privatrett
Det juridiske fakultet

Universitetet i Oslo

 

Østby, Lars
Lars ØstbyForsker
Statistisk sentralbyrå

 

Dokka, Trond Skard (Vara for Halvor Moxnes)
Professor
Fagseksjon for systematisk teologi
Det teologiske fakultet

Universitetet i Oslo

 

Hagelund, Anniken (Vara for Tordis Borchgrevink)
Anniken HagelundForsker II
Institutt for samfunnsforksning

 

Hagtvet, Bente (Vara for Moica Dalen)
Bente HagtvetProfessor
Institutt for spesialpedagogikk

Universitetet i Oslo

 

Hylland, Aanund (Vara for Gunn Birkelund)
Aanund Hylland

 

Haagensen, Eva (vara for Lars Østby)
FoU koordinator
Integrerings- og mangfoldsavdelingen
Arbeids- og inkluderingsdepartementet

 

Kongslien, Ingeborg (vara for Saphinaz-Amal Naguib)
Førsteamanuensis, norsk som andrespråk,
Institutt for lingvistiske fag,

Universitetet i Oslo

 

Smith, Eivind (vara for Lucy Smith)
Eivind SmithProfessor i rettsvitenskap
Institutt for offentlig rett

Universitetet i Oslo

 

Publisert 18. mai 2011 13:59 - Sist endret 14. des. 2011 10:23