Cicilie-Merethe Fagerlid

Doktorgradsstipendiat

 

E-post: c.m.fagerlid(@)culcom.uio.no

Telefon: (+47) 228 56866 (for tiden i delvis permisjon)

Kontoradresse: 614, 6. etasje Eilert Sundts hus (for tiden i delvis permisjon)

Postadresse: Postboks 1091 Blindern, 0317 Oslo

 

Utdanning: Cand. Polit i sosialantropologi (UiO) 2001. Cand. Mag med mellomfag religionshistorie (UiO) og grunnfag historie (NTNU) 1997.

Ansettelser: Ved Sosialantropologisk Institutt (UiO): Universitetslektor 2003-2004 og timelærer 1998-2003. Vitenskapelig assistent ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning (UiO) sommeren 2003.

 

Forskning

Doktorgradsprosjektet ”Communities in the Making: Identity and Belonging in Postcolonial London and Paris” er en videreføring av hovedoppgaven ”Beyond Ethnic Boundaries? British Asian Cosmopolitans

>> les prosjektbeskrivelsen (158kb, pdf)

>> Blogg fra feltarbeidet i Paris

Hovedoppgaven er basert på ett års feltarbeid blant andregenersjon britiskasiater i London. Overordnet mål er å undersøke dialektikken mellom enkeltindividers liv – tilhørighetsfølelse, identitetsdannelse, levevis og verdensanskuelse – på den ene siden, og felleskap, sosial integrasjon og kosmologier på den andre. Sagt på en annen måte; hvordan utvides grensene for ”franskhet”/britiskhet”/”norskhet” etter hvert som ”nye” befolkningsgrupper krever retten til å høre til på sine egne måter? Hvordan deltar individer – gjennom produksjon av kulturuttrykk som musikk og litteratur, samt ikke minst gjennom levevis – i denne utvidelsen? Og til slutt, hvordan virker denne eventuelle utvidelsen av hva som aksepteres som innenfor fellesskapet inn på livene til enkeltmennesker? Disse relasjonene kan kun utforskes tilfredsstillende gjennom en empirisk basert studie på mikroplan, noe jeg vil foreta i et fleretnisk miljø i Paris fra sommeren 2005.

 

Faglige interesseområder

Tematisk: urban, ungdoms- og subkultur; makt og representasjon; sosial og personlig identitet, postnasjonalisme og -etnisitet; antropologisk teori

 

Intervju

 

Publikasjoner

 

Publisert 18. mai 2011 13:59