Forskergruppen

Forskergruppen består av forskere ved Universitetet i Oslo med kompetanse innenfor feltet Kulturell kompleksitet i det nye Norge. Denne gruppen utformet sammen med forskningsleder Thomas Hylland Eriksen CULCOMs programbeskrivelse, og har aktivt deltatt i utviklingen av satsningområdene "verdikonflikt og verdifellesskap" og "transnasjonale prosesser". I tillegg har de egne prosjekter i tilknytning til forskningsprogrammet, og har også bidratt blant annet med å organisere konferanser og veiledning.

 

 

Beatrice Halsaa
Professor
Senter for tverrfaglig kjønnsforskning (STK)


Omtale

 

Anne Hellum
Professor
Institutt for offentlig rett, Avdeling for kvinnerett
Det juridiske fakultet


Omtale

Knut Kjeldstadli
Professor
Historieseksjonen, IAKH
Det humanistiske fakultetOmtale

Oddbjørn Leirvik
Professor
Det teologiske fakultet


Omtale

 

Tore Lindholm
Førsteamanuensis
Norsk senter for menneskerettigheter (SMR)

 

Ivar Morken
Førsteamanuensis
Institutt for spesialpedagogikk
Det utdanningsvitenskapelige fakultet


Omtale

 

Publisert 18. mai 2011 13:59 - Sist endret 19. jan. 2017 10:42