Therese Sandrup

Doktorgradsstipendiat 


E-post: therese.sandrup(@)culcom.uio.no
Telefon: +47-228 55142
Kontoradresse: Harriet Holters hus, Moltke Moes vei 31, kontor 211
Postadresse: Postboks 1096 Blindern, 0317 Oslo

 

Bakgrunn

Utdannet cand.polit ved Sosialantropologisk institutt, UiO i 1998. Har arbeidet med integreringsrelatert tematikk på både kommunalt og statlig nivå. Siden 2003 vært tilknyttet dokumentasjonsprosjektet ”Norsk i går, i dag, i morgen?” ved Norsk Folkemuseum.

 

Forskningsprosjekt

Arbeidstittel: ”Familieanliggender. Betydninger av slektskapsrelasjoner i en migrasjonskontekst”.

Livsløpsintervjuer av første og andre generasjons innvandrere fra Tyrkia gir et innblikk i hvordan det har vært å komme som arbeidsinnvandrer på tidlig 70-tall, etableringsfasen i et lokalsamfunn, familiegjenforening og oppbygging av norsk-tyrkiske miljøer. Ved å plassere de individuelle fortellingene i en historisk kontekst vil hun undersøke faktorer som påvirker nåtidige differensieringsprosesser og identitetsutvikling. Metodisk tilnærming vil, i tillegg til analyse av innsamlede livsløpsintervjuer, bestå av feltarbeid i Norge og Tyrkia.

 

Publikasjoner

         

  • Verdier 2008. Leirvik O. og Røthing, Å (red.) "jeg, et familiemenneske". (13:2008), Universitetsforlaget

 

Intervju

Drar til Tyrkia for å forstå Norge.

Publisert 18. mai 2011 13:59 - Sist endret 9. feb. 2013 18:18