Publikasjoner

Publisert 17. sep. 2012 14:33

Performance Poetry in Postcolonial Paris

Publisert 20. des. 2011 13:58

Fatwaer som løsningsforslag for muslimske kvinner i Vest-Europa. 

Publisert 20. des. 2011 13:30

Maria Amelie-saken har aktualisert spørsmålet om statsløse og deres menneskeverd. Det handler om anerkjennelse og krenkelse, det vil si det å være innenfor og utenfor samtidig. Moralsk sett har alle mennesker verdighet. Men hvordan kan vi begrunne at alle mennesker har det samme krav på beskyttelse av sin ukrenkelighet? 

Publisert 20. des. 2011 12:51

Klimaendringene er globale, men i mediene dominerer nasjonale perspektiver. Politikere får mer gehør enn forskere, kvinnenes stemmer er nesten fraværende. I "Global Climate - Local Journalism" undersøker 21 forskere fra nettverket MediaClimate hvordan aviser i ulike land dekket klimatoppmøtene i Bali og København.

Publisert 14. des. 2011 11:49

Finnes det en fellesmenneskelig moral? Er dobbelt statsborgerskap en god ide? Hvorfor deltar så mange hinduer på tempelfestivalen på Ammerud? I en ny bok gir Culcoms masterstudenter 14 svar på spørsmålet "Hva er et samfunn"?

Publisert 5. juli 2011 15:05

Remittance and Cultural Practices of Tamils and Somalis in Norway

Publisert 18. mai 2011 14:12

Rettferdighet er grunnleggende i den norske velferdsstaten og for all menneskelig sameksistens. Men hva er, og hva betyr rettferdighet i en tid preget av flerkulturalitet, transnasjonalisme og globalisering? Dette tema diskuteres i det nyeste tilskuddet i CULCOMs bokserie, redigert av Anne Hellum og Beatrice Halsaa

Publisert 18. mai 2011 14:12

Hva er et samfunn? Hva holder et samfunn sammen? Hvilket felles identitetsgrunnlag, som også kan legitimere politisk makt, kan et samfunn basere seg på? "Samfunn" er den siste av seks bøker i Culcom-serien om "Det transnasjonale Norge" og et forsøk på å oppsummere Culcoms forskning.

Publisert 18. mai 2011 14:12

Skolens undervisning om seksualitet er viktig, men mye tyder på at den ikke er god nok. Forfatterne viser hvorfor dagens lærebøker og undervisning ikke i tilstrekkelig grad bidrar til å hindre trakassering, diskriminering og overgrep relatert til seksualitet og kjønn blant elevene. Samtidig skisserer de nye perspektiver og måter lærere kan undervise på, som kan gi elevene et godt grunnlag for å mestre utfordringer knyttet til egen og andres seksualitet.  

Publisert 18. mai 2011 14:12

I flere år har Unni Wikan skrevet en rekke kronikker og artikler om ære. I denne boken belyser hun ulike sider ved det muslimske æresbegrepet, og hun diskuterer æresdrapet som en konsekvens av dette.  

Publisert 18. mai 2011 14:12

Hvordan har pressedekningen av den ikke-vestlige verden bidratt til Norges kollektive identitet? I hvilken grad fungerer pressen som en arena for å forstå «oss» og «de andre»?  

Publisert 18. mai 2011 14:12

How are Muslims to reconcile their beliefs with the pressures and imperatives of the modern world? How should they handle the tension between their roles as private citizens and their religious affiliations and identities? This groundbreaking volume shows in what ways prominent Muslim intellectuals have themselves attempted to bridge the gap by recasting traditional Islamic notions in the light of contemporary understandings of equality, justice and pluralism.

Publisert 18. mai 2011 14:12

Vi lever i paradiset, men likevel klager vi. Levealderen er høyere enn noen gang. Vi jobber mindre og er sunnere enn tidligere generasjoner. Vi kan spise den maten vi vil, høre på musikk når vi vil, lese hva vi vil. Alle har minst én måned ferie i året. Likevel er vi ikke fornøyde. Studier tyder faktisk på at livskvaliteten har sunket siden 1950-årene. Overfloden har altså ikke gjort oss lykkelige - det gode liv er noe helt annet enn det vi later som.

Publisert 18. mai 2011 14:12

Hva framstår som sentrale verdier i dagens Norge? Gir det mening å snakke om norske verdier? Hvilke verdier er i så fall unorske? Dette er sentrale spørsmål i boka "Verdier", redigert av Oddbjørn Leirvik og Åse Røthing

Publisert 18. mai 2011 14:12

In this book, a community of international media researchers collects some of the lessons learned and questions provoked and offered by media coverage of the Mohammed cartoons in 16 countries, ranging from Denmark, Egypt and Argentina to Pakistan and Canada.  

Publisert 18. mai 2011 14:12

Explicitly comparative in its approach, Paradoxes of Cultural Recognition discusses central issues regarding multiculturalism in today's Europe, based on studies of Norway and the Netherlands. Distinguishing clearly the four social fields of the media, education, the labour market and issues relating to gender, it presents empirical case studies, which offer valuable insights into the nature of majority/minority relationships, whilst raising theoretical questions relevant for further comparisons.

Publisert 18. mai 2011 14:12

Norske seksualiteter handler om hvordan norskhet og seksualitet koples sammen på måter som får noen seksuelle idealer og praksiser til å framstå som mer norske enn andre.

Publisert 18. mai 2011 14:12

Dersom det er slik at vi lever i en globalisert verden: Hva betyr dette for økonomi, kultur, hverdagsliv - ja, til og med vår egen selvforståelse?

Publisert 18. mai 2011 14:12

The publication of 12 caricatures about Prophet Mohammed in a Danish newspaper led to a unique global media event during February and March 2006. This research report traces how the incident was debated in the mainstream press in 14 countries all over the world. It looks how the event was framed and interpreted by editorial writers, columnists, and other authors.

Publisert 18. mai 2011 14:12

Globalization is the buzzword of the 21st century. If we live in a globalized world, what does this mean for our economies, our cultures, our work and leisure, even our sense of ourselves? Globalization: The Key Concepts presents an accessible and provocative guide to the way we live now.

Publisert 18. mai 2011 14:12

What is the impact of globalization on crime and its control? Globalization and Crime provides a comprehensive and accessible account of the consequences of globalization in the post 9/11 world. It explores crime in the context of increasing international interconnectivity. It explains theories around globalization and how these shed light upon the study of crime. Furthermore, the book examines the challenges the various global flows represent for the nature of governance, state sovereignty and crime control.

Publisert 18. mai 2011 14:12

Den tredje boken i Culcoms bokserie tar for seg frihet, og inviterer til en reise fra det nyliberalistiske Norge og karikaturstriden til tuberkulosesanatoriene og Woodstock. Og bakenfor lurer miljøkrisen...

Publisert 18. mai 2011 14:12

Although the symbolic and political importance of flags has often been mentioned by scholars of nationalism, there are few in-depth studies of the significance of flags for national identities.This multi-disciplinary collection offers case studies and comparisons of flag history, uses and controversies.

Publisert 18. mai 2011 14:12

I Grenser for kultur? ser tretten norske minoritetsforskere nærmere på den betydningen kulturbegrepet og forestillingen om kulturelle forskjeller har i debatten om integrering, og på grenseflaten mellom de offentlige og akademiske feltene hvor begrepet står sentralt.

Publisert 18. mai 2011 14:12

"Mistenkelige utlendinger" er den første systematiske gjennomgangen av norske avisers minoritetsdekning gjennom hundre år. Elisabeth Eide og Anne Hege Simonsen har studert sju norske avisers dekning av samer, rom/romani, jøder og innvandrer/flyktninggrupper, samt andre lands minoriteter (afroamerikanere, indianere og inuitter).