2006

Publisert 18. mai 2011 14:11

The book asks why it is that anthropology has not yet conquered the world (which it should have), but instead seems content to stay within the cosy (but somewhat musty) walls of academia.

Publisert 18. mai 2011 14:11

Is it possible to think like a Norwegian and feel like a Hindu? This question sums up the issues explored in this fieldwork study on young Hindus in Oslo. One of the conclusions pointed to is that, even though the persons interviewed are strongly influenced by the Norwegian majority culture's thought and assumptions regarding religion, they still retain a clear sense of being Hindus. By distinguishing between praxis and conceptualisation as arenas for change, the author introduces a new perspective on diaspora studies in the context of religion.

Publisert 18. mai 2011 14:11

Globaliseringen hjemsøker verden. Grenser forsvinner, og nye blir streket opp. Alt flyter raskere enn tidligere, fra arbeidskraft og varer til fundamentalisme, McDonaldisering og ideer om toleranse og demokrati.Globaliseringen har både politiske, økonomiske, kulturelle og økologiske aspekter, og enhver brukbar analyse av verden i dag må ha dette som sitt utgangspunkt.

Publisert 18. mai 2011 14:11

I denne boken forteller tolv innvandrere om sine bestrebelser på å forstå kodene og å komme inn i det norske samfunnet. Variasjonene er store: fra dem som er blitt møtt med respekt og anerkjennelse, til dem som er så lei av ikke å bli regnet med at de rett og slett er i tvil om de vil bli i landet.  

Publisert 18. mai 2011 14:11

Når man sier normalitet, sier man også avvik. For at noe skal være normalt, må noe annet være unormalt. Men hva som er normalt og unormalt varierer, både historisk, mellom samfunn og innen ett og samme samfunn.

Publisert 18. mai 2011 14:11

Denne boken tar for seg trygghet fra et tverrfaglig og mangesidig perspektiv. Kapitler om blant annet mat, kriminalitet, død og begravelse, flyktningidentitet og forandringer i klasseidentitet, viser noen av problemene forbundet med å søke trygghet i en tid preget av bevegelse og forandring. Boken er et nødvendig og viktig bidrag til en forståelse av det nye Norge, og den er ikke uten overraskelser.