2008

Publisert 18. mai 2011 14:12

Dersom det er slik at vi lever i en globalisert verden: Hva betyr dette for økonomi, kultur, hverdagsliv - ja, til og med vår egen selvforståelse?

Publisert 18. mai 2011 14:12

I flere år har Unni Wikan skrevet en rekke kronikker og artikler om ære. I denne boken belyser hun ulike sider ved det muslimske æresbegrepet, og hun diskuterer æresdrapet som en konsekvens av dette.  

Publisert 18. mai 2011 14:12

Hvordan har pressedekningen av den ikke-vestlige verden bidratt til Norges kollektive identitet? I hvilken grad fungerer pressen som en arena for å forstå «oss» og «de andre»?  

Publisert 18. mai 2011 14:12

How are Muslims to reconcile their beliefs with the pressures and imperatives of the modern world? How should they handle the tension between their roles as private citizens and their religious affiliations and identities? This groundbreaking volume shows in what ways prominent Muslim intellectuals have themselves attempted to bridge the gap by recasting traditional Islamic notions in the light of contemporary understandings of equality, justice and pluralism.

Publisert 18. mai 2011 14:12

Vi lever i paradiset, men likevel klager vi. Levealderen er høyere enn noen gang. Vi jobber mindre og er sunnere enn tidligere generasjoner. Vi kan spise den maten vi vil, høre på musikk når vi vil, lese hva vi vil. Alle har minst én måned ferie i året. Likevel er vi ikke fornøyde. Studier tyder faktisk på at livskvaliteten har sunket siden 1950-årene. Overfloden har altså ikke gjort oss lykkelige - det gode liv er noe helt annet enn det vi later som.

Publisert 18. mai 2011 14:12

Hva framstår som sentrale verdier i dagens Norge? Gir det mening å snakke om norske verdier? Hvilke verdier er i så fall unorske? Dette er sentrale spørsmål i boka "Verdier", redigert av Oddbjørn Leirvik og Åse Røthing

Publisert 18. mai 2011 14:12

In this book, a community of international media researchers collects some of the lessons learned and questions provoked and offered by media coverage of the Mohammed cartoons in 16 countries, ranging from Denmark, Egypt and Argentina to Pakistan and Canada.