2009

Publisert 18. mai 2011 14:12

Skolens undervisning om seksualitet er viktig, men mye tyder på at den ikke er god nok. Forfatterne viser hvorfor dagens lærebøker og undervisning ikke i tilstrekkelig grad bidrar til å hindre trakassering, diskriminering og overgrep relatert til seksualitet og kjønn blant elevene. Samtidig skisserer de nye perspektiver og måter lærere kan undervise på, som kan gi elevene et godt grunnlag for å mestre utfordringer knyttet til egen og andres seksualitet.  

Publisert 18. mai 2011 14:12

Explicitly comparative in its approach, Paradoxes of Cultural Recognition discusses central issues regarding multiculturalism in today's Europe, based on studies of Norway and the Netherlands. Distinguishing clearly the four social fields of the media, education, the labour market and issues relating to gender, it presents empirical case studies, which offer valuable insights into the nature of majority/minority relationships, whilst raising theoretical questions relevant for further comparisons.

Publisert 18. mai 2011 14:12

Norske seksualiteter handler om hvordan norskhet og seksualitet koples sammen på måter som får noen seksuelle idealer og praksiser til å framstå som mer norske enn andre.