Lena Larsen: Islamsk rettstenkning i møte med dagliglivets utfordringer

Fatwaer som løsningsforslag for muslimske kvinner i Vest-Europa. 

Muslimske kvinner dras mellom to konkurrerende normsett: på den ene siden det tradisjonelle islamske komplementaritetsprinsippet med vekt på kvinners plikter og underordning, og på den andre siden likestilling mellom kjønnene med vekt på kvinners rettigheter og likhet for loven. Utfordringen for kvinnene består i å finne «islamske» løsninger for å løse dette dilemmaet. 

Denne problemsituasjonen danner utgangspunkt for mitt prosjekt.

Prosjektet vil undersøke fatwaer gitt etter 1992, som løsningsforslag på utfordringene muslimske kvinner i Vest-Europa møter. Fatwaer fremstår ofte som et bilde på at islam og islamske verdier er uforenlige med moderne allmennmoral og rettsbevissthet. Dette prosjektet vil undersøke om fatwaene forsoner tilhørighet til islamsk tradisjon med idealet om likhet.

 

Les intervju om avhandlingen: Fatwaer viser at grunnleggende verdier er felles (Culcom, 2.2.2011)

 

Avhandlingen er dessverre ikke tilgjengelig på nett

Av Lena Larsen
Publisert 20. des. 2011 13:58 - Sist endret 23. des. 2011 14:00