Odin Lysaker: Sårbar kropp – verdig liv. Anerkjennelseskampers eksistensielle kosmopolitikk

Maria Amelie-saken har aktualisert spørsmålet om statsløse og deres menneskeverd. Det handler om anerkjennelse og krenkelse, det vil si det å være innenfor og utenfor samtidig. Moralsk sett har alle mennesker verdighet. Men hvordan kan vi begrunne at alle mennesker har det samme krav på beskyttelse av sin ukrenkelighet? 

Menneskeverdet skal beskytte alle mennesker likt. Dette gjelder imidlertid ikke for statsløse. Som mennesker er de inkludert i et moralsk fellesskap. Men uten statsborgerskap er statsløse ekskludert fra et rettslig fellesskap. Det innebærer at menneskerettighetene ikke gir statsløse noen reell beskyttelse.

Hvis menneskeverdet skal gjelde likt, også for statsløse, bør det derfor knyttes an til noe mer enn menneskerettighetene. Menneskeverdet bør heller forankres i anerkjennelsen av kroppslig sårbarhet. Det å være sårbar betyr at du kan krenkes, og derved har behov for beskyttelse. Dette perspektivet bidrar til debatten om en mer human flyktning- og asylpolitikk.

I avhandlingen undersøker jeg den tyske filosofen Axel Honneths teori om anerkjennelse. Honneth er en av de viktigste bidragsyterne til debatten om anerkjennelse. Avhandlingen er den første omfattende diskusjonen av Honneth på norsk. Jeg er særlig opptatt av Honneths syn på anerkjennelse i internasjonal politikk.

 

Les intervju om avhandlingen: For rett til beskyttelse uavhengig av pass og papirer (Culcom, 10.2.2011)

 

Avhandlingen er dessverre ikke tilgjengelig på nett

Av Odin Lysaker
Publisert 20. des. 2011 13:30 - Sist endret 23. des. 2011 14:01