English version of this page

Nordområdene

Universitetet i Oslo har lang tradisjon med forskning i og på nordområdene. Fridtjof Nansen var professor i zoologi og oseanografi ved UiO i 1897, den gang det het Det kongelige Frederiks Universitet. UiO har kompetanse på nordområdene innenfor en lang rekke disipliner både innenfor matematisk-naturvitenskapelige fag, humaniora, jus og samfunnsfag.

Aktuelt om nordområdene

  • e8_pipettering-970px Møt en ansatt: Stipendiaten som plager arktiske planter på laben 12. juni 2018 14:34

    Siri Birkeland er doktogradsstipendiat ved Naturhistorisk Museum, og studerer evolusjon hos arktiske planter. Akkurat nå har hun utsatt noen av dem for et kuldesjokk - men hvorfor piner hun plantene sine på denne måten?

  • permafrost-507px Hva skjer når permafrosten forsvinner? 24. mai 2018 15:28

    Mer enn 20 % av landområdene på den nordlige halvkule er underlagt permafrost, og vil ikke tine om sommeren. Hva skjer med klimaet, plantene og dyrene når denne permafrosten forsvinner? Håvard Kristiansen ved Institutt for geofag forsker på permafrost, og er forfatter av en Viten artikkel i Aftenposten.

Nordområdene i media

Error: Could not read feed url https://m360.opoint.com/api/feeds/578ccb57-1935-4df0-8224-b944d0e72e7c/view/: Could not fetch object for cache entry with key "https://m360.opoint.com/api/feeds/578ccb57-1935-4df0-8224-b944d0e72e7c/view/".

Kontakt

Professor Erik Røsæg, Nordisk institutt for sjørett
leder for Nordområdeutvalget ved UiO

Seniorrådgiver Trine Merete Kvernmo, AF/SFUI
administrativ koordinator for Nordområdeutvalget

Kontorsjef Kristine Aall S. Knudsen, Matematisk-naturvitenskapelig fakultet, administrativ koordinator