2010

Tidlegare

Tid og stad: 5. mai 2010 14:15 - 15:45, Auditorium 1, Eilert Sundts hus

PluRel vil gjerne få informere interesserte om at Professor Hans Joas holder årets Vilhelm Aubert-forelesning. Tema for forelesning: "Does Secularization Lead to Moral Decline? Some empirically based reflections"