2013

Sist endra 5. mai 2014 13:22 av Inger Størseth Haarr

18. september arrangerer Seksjon for likeverdig helsetjeneste erfaringskonferanse om tros- og livssynsbetjening på sykehus i samarbeid med Samarbeidsrådet for tros og livssynssamfunn og Universitetet i Oslo v/ Det teologiske fakultet.

Sist endra 15. aug. 2013 08:54 av Oddbjørn Birger Leirvik

Førsteamanuensis Sa'diyya Shaikh fra Department of Religious Studies, University of Cape Town, South Africa, er årets Aasta Hansteen foreleser i 2013. Tittel på forelesning er: "Feminism and Politics of 'Experience' for the Study of Islam".

Sist endra 8. aug. 2013 14:26 av Oddbjørn Birger Leirvik