Alfabetisk oversikt over registrerte studentforeninger

 • Abels Forening
  Forening for studenter ved Det matematisk-naturvitenskapelig fakultet.
 • Acem Ung
  Studentforening ved UiO for de som er interessert i Acem-meditasjon
 • Adventistkirkens ungdomslag i Oslo
  Adventistkirkens ungdomslag i Oslo (AUO) er Syvendedags Adventistkirkens lokallag i Oslo.
 • African Student Association
  Dette er en forening som er åpen for alle studenter både innlands og internasjonalt. Vi har fokus på Afrika som kontinent, både faglig og sosialt.
 • Ahmadiyya-muslimsk Studentforening
  Ahmadiyya-muslimsk Studentforeing (AMS) er en forening for studenter som er tilknyttet Ahmadiyya-menigheten i islam.
 • AIESEC UiO
  Verdens største studentdrevne organissasjon med fokus på å utvikle lederegenskaper hos unge gjennom praktisk organisasjonserfaring og internasjonal arbeidserfaring.
 • Akademisk Korforening
  UiOs offisielle blandete kor
 • Akademisk Sjakklubb Oslo
  Akademisk Sjakklubb Oslo (ASKO) er studentsjakklubben på Blindern. Klubben ble grunnlagt i 1919 av Helge Ingstad, har hatt varierende oppslutning siden da, men eksisterer i beste velgående og har per 1. januar 2017 41 medlemmer. Nye medlemmer/interesserte er svært velkomne (vi tar også imot medlemmer som ikke er studenter).
 • Akademisk Skytterlag
  Akademisk Skytterlag har tradisjonelt rettet seg mot studenter ved UiO, og vi har medlemmer fra alle fakultetene, men også fra Menighetsfakultetet, Høgskolen i Oslo, BI, og Politihøgskolen. På begynnerkursene er kjønnsfordelingen 50/50. Noen fortsetter som medlemmer hos oss etter studiene, men de fleste aktive er studenter.
 • Albansk Studentforening
  Navnet viser til at studentforening er til for å samle albanske studenter og andre studenter som interesserer seg for albansk kultur.
 • Amatøren
  Organisasjonen Amatøren er en frivillig organisasjon som disponerer huset Amatøren. Navnet Amatøren ble i sin tid tatt fra romanen "Amatøren" av Lars Saabye Christensen som omhandler livet som student i Oslo. Christensen overvar forøvrig åpningen som var i 1998.
 • Amnesty International Blindern
  Amnesty Internationals studentforening ved Universitetet i Oslo, Blindern.
 • Aniara
  Oslo-studentenes science fiction forening
 • Antropress
  Antropress er antropologistudentenes tidskrift.
 • Applitude
  Applitude er en studentforening for alle som er interesserte i apputvikling. Vi arrangerer kurs, sosiale (h)appenings og møtes jevnlig for å programmere sammen.
 • Arbeiderpartiets Studentlag i Oslo
  Arbeiderpartiets Studentlag i Oslo skal være et samlingspunkt for studenter, unge akademikere og unge profesjonsutdannede i Oslo Arbeiderparti. Laget har et særlig ansvar for organisering av studentarbeidet i Oslo Ap. Laget skal være med å sette dagsorden for politisk debatt og bidra til å løfte inn kunnskap i disse. Navnet har blitt pålagt av Oslo Arbeiderpartiet, og er det samme navnene gitt til studentorganisasjonene i Bergen, Trondheim, Stavanger og Ås.
 • Arbeidslivsutvalget ved Institutt for statsvitenskap
  Arbeidslivsutvalget er en av studentforeningene ved Institutt for statsvitenskap ved Universitetet i Oslo.
 • Argument tidsskrift
  Argument er et prisvinnende, tverrfaglig og tverrpolitisk studentmagasin med bred profil.
 • Arkeologisk studentforening og fagutvalg
  Faglig og sosial studentforening for studenter innenfor studiene arkeologi og konservering ved UiO.
 • A Scalpella
  - Blandakor for medisin-, odontologi- og ernæringsstudenter
 • ATTAC Blindern
  En annen verden er mulig
 • BABEL filmklubb
  Filmklubbens navn refererer til Babels tårn i bibelhistorien.
 • Biologisk fagutvalg
  Biologisk fagutvalg (BFU) jobber for å fremme biologistudentenes interesser og fungerer som kontaktorgan for alle som tar biologifag ved Institutt for biovitenskap ved UiO. Fagutvalget arrangerer utflukter, debatter, faglige frokoster og turer av både sosial og faglig karakter. I tillegg velger vi studentrepresentanter til alle viktige utvalg både på instituttet og fakultetet, og sørger for at studentene får ekstra hjelp fra forelesere og hjelpelærere rett før eksamen. Gjennom disse aktivitetene, og gjennom kommunikasjon med både studenter og ansatte ved IBV, jobber BFU hele tiden for å opprettholde et hyggelig, inspirerende, spennende, utfordrende og inkluderende studentmiljø for alle studenter tilknyttet Institutt for biovitenskap.
 • Blindern Rockeswing
  Vi er en forening som holder til på Blindern som danser og holder kurs i folkelige rockeswingformer.
 • Blindt Ord
  Blindt Ord er en diskusjonsforening som holder til på Blindern.
 • Byråkratene
  Studentforening for Offentlig administrasjon og ledelse
 • bøygen
  faglitterært tidsskrift
 • Cabaret Intime
  Cabaret Intime er Juristforeningens revygruppe.
 • Changemaker Oslo Student
  Changemaker er Norges største ungdomsorganisasjon som kun jobber med utviklingspolitikk.
 • Chorus Mixtus
  Blandakoret ved Juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo
 • Cinema Neuf
  Filmklubben ved Det Norske Studentersamfund.
 • Coffeeread
  En god bok er alltid best med en god kopp kaffe samtidig. Gjennom Coffeeread skal vi møtes for å diskutere de gode bøkene samtidig som vi koser oss med en kaffekopp ved siden av.
 • Concerned Students Oslo
  Concerned Students Oslo er den største regionsgruppa i Concerned Students Norway - et tverrfaglig klima- og miljønettverk tilknyttet Concerned Scientists Norway. I Oslo er det en gruppe for jusstudenter, en for psykologistudenter og en "tverrfagsgruppe" som diskuterer temaer på tvers av faggrener.
 • Congregatio Forensis
  Congregatio Forensis tilbyr praktiske og faglige tilskudd til jusstudenters studietid, og fremmer interesse for næringslivet og finansrelaterte emner.
 • Corpsus Juris
  Studentorkesteret ved Det juridiske fakultet
 • Cybernetisk Selskab
  Studentforening for informatikkstudenter
 • D&D er for nerder
  "D&D er for nerder" er en Dungeons & Dragons (Brettspill/Rollespill) forening for (primært) IFI studenter, men alle er velkomne!
 • dagen@ifi
  dagen@ifi er det største studentdrevne heldagsarrangementet ved Universitet i Oslo (UiO) og arrangeres hvert høst ved Institutt for informatikk (IFI). Det er et heldagsarrangement som går fra 09:30 - 02:00, og tilbyr foredrag, bedrifter, forskningsgrupper, konkurranser, stand-up, gratis frokost og middag, og annen underholdning.
 • Dancing Doctors
  Dansegruppe for medisin-, ernærings- og odontologistudenter ved UIO.
 • Defi - Designforeningen ved Ifi
  Defi er en sammentrekkningen av Design og Informatikk.
 • Den Konservative Studenterforening (DKSF)
  Konservative Studenterforening (DKSF) er en politisk studentforening som hører til på borgerlig side i det politiske landskapet.
 • Den medievitenskapelige linjeforening
  Den medievitenskapelige linjeforening er en linjeforening for de som studerer ved Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo.
 • Den Norske Spiritistiske Studentforening
  Den Norske Spiritistiske Studentforening er en studentforening primært for og ved UiO. For alle studentene ved UiO som ønsker å studere, analysere eller ønsker å tydeliggjøre hva vi er, hvor vi kommer fra og hva vår hensikt på jorda er. Vår foreningen respekterer alle religioner, og arbeider med gjennomføring av fred mellom alle mennesker uavhengig av rase, nasjonalitet, tro, kulturell eller sosial status.
 • Den norske Studentersangforening
  UiO's offiselle mannskor
 • Ebla studentbokhandel
  Bokhandel som selger brukt pensum- og faglitteratur, primært for studenter ved IFIKK
 • EconLink
  Samfunnsøkonomenes Næringslivsforening
 • EDB-gjengen
  Studentforening for studenter i Oslo med interesse for programmering, drift og nettverk.
 • Effektiv Altruisme UiO
  EA UiO har som mål å inspirere studenter ved UiO til å utforske hvordan de kan bruke sine ressurser til å utgjøre en størst mulig forskjell for andre.
 • ELSA - Oslo
  European Law Students Association – Oslo
 • EmmaSofia - Oslo studentlag
  EmmaSofia er en politisk medlemsorganisasjon, som arbeider for å få Norge over til en kunnskapsbasert ruspolitikk, med hovedfokus på MDMA og psykedelika. Emma betyr "universell" og Sofia betyr "visdom". Studentlaget har rett på å benytte navnet etter avtale med hovedorganisasjonen, samt initiativtagerne Pål-Ørjan Johansen og Teri Krebs.
 • Emmaus psykologiforening
  Emmaus psykologiforening er en undrende organisasjon som ønsker å skape møtepunkt, tankerom og trosfellesskap for psykologistudenter og -arbeidende med interesse for skjæringspunkt mellom kristen tro og psykologi.
 • English Masters Society
  English Masters Society er en frivillig studentorganisasjon ved det Humanistiske Fakultet ved Universitetet i Oslo og ble stiftet 6.2.2013.
 • Erasmus Student Network
  Vår oppgave er å gi mulighet for kulturell forståelse og selvutvikling gjennom å representere internasjonale studenter under prinsippet "studenter hjelper studenter".
 • Europeiske Studenter Oslo
  Europeiske Studenter Oslo er et lokallag til den partipolitiske uavhengige organisasjonen Europeisk Ungdom.
 • Fadderordningen for SV-fakultetet, UiO
  Fadderordningen for det samfunnsvitenskapelige fakultet på Universitetet i Oslo
 • Fagutvalget for filosofi
  I fagutvalget har vi representater i Instituttstyret, Programområdet for bachelor i filosofi og idéhistorie, Linjerådet for bachelor i filosofi og Programområdet for master i filosofi. Vi er også ansvarlige for sosiale arrangementer for filosofistudenter på bachelor- og masterstudiet i filosofi.
 • Fagutvalget for kunsthistorie
  Fagutvalget for kunsthistorie ved universitetet i Oslo
 • Fagutvalget for Molekylær Biovitenskap
  Fagutvalget jobber for at studentene skal få en bedre studiehverdag, både faglig og sosialt.
 • Fagutvalget ved Institutt for informatikk
  Fagutvalget ved Institutt for informatikk er informatikk-studentenes eget organ
 • Fagutvalget ved Institutt for Pedaogikk
  Fagutvalget ved Institutt for Pedagogikk
 • Fagutvalget ved Institutt for Spesialpedagogikk (FU ISP)
  Fagutvalget (FU) fungerer som studentenes tillitsvalgte på instituttnivå og består av engasjerte studenter som arbeider for å bedre og sikre tilbudet til studentene, både faglig og sosialt.
 • Fagutvalget ved Institutt for statsvitenskap
  Fagutvalgets oppgave er å ivareta interessene til studentene ved Institutt for statsvitenskap ved Universitetet i Oslo og er hjemlet i Universitetsloven, kapittel 4-1 og 4-4.
 • Fagutvalget ved Økonomisk Institutt
  Fagutvalget ved ØI ivaretar studentenes interesser opp mot Økonomisk institutt.
 • Fagutvalg for Kina-studier
  Fagutvalg for Kina-studier er en studieprogramforening for studenter hovedsaklig tilknyttet Kinesisk med Kina-studier (bachelor), men også Chinese Society and Politics (master) eller andre som føler seg tilknyttet Kina-studier.
 • Farmasøytenes Idrettsforening FIF
  Idrettsforening for farmasistudenter ved Farmasøytisk Institutt og ved Statens Reseptarhøyskole.
 • Farmasøyter Uten Grenser Studentgruppe, UiO
  Navnet er basert på at organisasjonen er en humanitær organisasjon med bestående av farmasøyter som utøver humanitær hjelp uavhengig av geografisk sted.
 • Farmasøytisk Fagutvalg
  Fagutvalget ved Farmasøytisk Institutt.
 • FIFI
  FIFI står for Fotball ved Institutt for Informatikk. Vi arrangerer ukentlige treninger på Domus Atletica og samles jevnlig på Institutt for Informatikk for å se på kamper og spille FIFA. Sjekk ut nettsiden for mer informasjon: http://fifi-ifi.com/ & https://www.facebook.com/groups/257692957685274/
 • Filologen
  - Allmennkulturelt tidsskrift ved Det humanistiske fakultet
 • Filologisk Forening (FF)
  Foreningen er et samlingspunkt for filologer og andre studenter med interesse i humanvitenskapelige spørsmål. Vi søker å bedre det faglige og sosiale miljøet for studenter på HF.
 • Filosofisk supplement
  Studenttidsskrift for filosofi tilknyttet Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk (IFIKK) ved Universitetet i Oslo.
 • Foreningen for studium av objektivismen
  FSO ved Universitetet i Oslo er studentforeningen som studerer Ayn Rands filosofi Objektivismen.
 • Forening for Organisasjonspsykologi (FOP)
  FOP er en organisasjon for studenter som er interessert i organisasjonspsykologi.
 • Fortid
  Historiestudentenes fagtidsskrift.
 • Fortidsminneforeningens studentutvalg i Oslo (FSO)
  Dette er Fortidsminneforeningens avdeling for studenter i Oslo og Akershus.
 • FRAMPEIK
  Medisin- og odontologistudentenes nasjonale forskningskonferanse.
 • Framtiden i våre hender Oslo studentlag
  Vi er Framtiden i våre henders lokallag for studenter i Oslo. Vi jobber for miljø og rettferdig fordeling av jordas ressurser.
 • Frederik
  Arrangerer sosiale eventer for alle samfunnsøkonomistudenter ved UiO.
 • Fysikkforeningen
  Vi er studentforeningen for bachelorstudenter på FAM, eller på fysisk institutt.
 • Fysisk fagutvalg
  Fysisk fagutvalg er et kontaktorgan mellom studentene på Fysisk institutt, og instituttet selv.
 • GalleriNeuf
  GalleriNeuf er en forening for alle som er interessert i kunst og galleridrift.
 • Ghana Students' Association, Oslo
  The Ghana Students’ Association, Oslo (GHASA-Oslo) is a student Organization by Ghanaian students studying in tertiary institutions in and around Oslo studying various graduate programs at the University of Oslo (UiO) and other affiliates of SiO.
 • Glædeskoret Ju§titia
  Jentekoret ved Det juridiske fakultet
 • Grex Vocalis
  Grex Vocalis er latin og betyr "Den syngende hjord"
 • Gæa Norvegica
  Forening for studentene på geofag
 • Helga Hele Uka (HHU)
  Helga Hele Uka er en forening og festival med tilhørighet til Helga Engs hus/Det utdanningsvitenskapelige fakultet.
 • Helseledernes Studentforening
  Studentforening ved det Medisinske Fakultet ved Universitetet i Oslo for studenter på bachelor- og masternivå i studiet Helseledelse og helseøkonomi.
 • HF-lista
  En partiuavhengig politisk liste ved Universitet i Oslo. Hovedbase ved Det humanistiske fakultetet. Vi Ønsker å skape en god politisk plattform hvor alle studenter skal høres, uavhengig av politisk ståsted og studieretning
 • Historisk Studentforening
  Historisk Studentforening er alle historiestudenters faglige og sosiale forening. Styret er også studentenes tillitsvalgte og har derfor også samme funksjon som et programutvalg.
 • HiveMind
  Navnet HiveMind kan bety en kollektiv bevissthet der en gruppe mennesker oppdager at de har ting til felles, og tenker og oppfører seg som et samfunn, der de deler kunnskap, tanker og ressurser.
 • Homebrew
  Homebrew er et ordspill fordi det er navnet på en pakkebehandler i Mac OS, og det betyr hjemmebrygg på norsk.
 • Hoppeseter (Juristforeningens Hyttestyre)
  Hoppeseter er en studenthytte som Juristforeningen leier ut til eksterne og interne aktører.
 • IAESTE Oslo
  Verdensomspennende jobbutveksling for studenter på naturvitenskapelige og teknologiske fag.
 • ICJ - Student
  International Commission of Jurists (ICJ) er en internasjonal menneskerettighetsorganisasjon, stiftet i 1952, med sekretariat i Geneve. Organisasjonen har en norsk avdeling, ICJ-Norge, hvor ICJ-Student inngår som avdelingens studentnettverk.
 • Idehistorisk fagutvalg UiO
  Fagutvalget for studenter ved universitetet i Oslo som studerer idehistorie.
 • IFI Bokklubb
  Bokklubb ved det Matematiske-Naturvitenskapelige fakultet.
 • Ifi Rotor
  Forening for rc-entusiaster.
 • IFI Sjakk
  Sjakkforening på Institutt for informatikk ved UiO
 • Indologisk Studentforening
  Indologi omhandler studiet av India, det vil si dets kultur, språk, religion, historie, filosofi etc. Indologisk Studentforening tar sikte på å tilby et faglig-sosialt tilbud til de med interesse for India og regionen Sør-Asia generelt.
 • Insomnia
  Insomnia er psykologistudentenes arrangør av sosiale arrangementer.
 • Internationalista
  Internationalista represents internationally-minded and international students at the Unversity of Oslo. Our purpose is to be a grassroot-oriented and inclusive group of international and Norwegian students working towards a more international university. We discuss issues related to internationalization and international representation at all levels of the university. Student-political issues are discussed in the list and are raised through our representatives to the Student Parliament at the University of Oslo. For the school year 2015/2016 we gained 8.5% of the votes and obtained two mandates in the parliament. We also organize events that promote cross-cultural/national meetings in cooperation with other international societies at the university. We would love to have you on board! Like us on Facebook: https://www.facebook.com/internasjonalista Join our Facebook group: https://www.facebook.com/groups/internationalista/ Tweet us. https://twitter.com/interntionlista
 • Iranian Academics Association in Norway (IRAANO)
  The Iranian Academics Association in Norway (hereafter referred to as IRAANO) is a non-political organization solely created to: 1. Bring together Iranian academics from the Norwegian Community to promote fellowship amongst them through scientific, social and cultural events. 2. Help to connect Iranian scholars, researchers, and students to the Norwegian academic and research centers, institutions, and universities and vice versa. 3. Organize and help to hold domestic and international seminars, workshops and meetings in different fields of science. 4. Introduce Persian language, culture and traditions to the UiO community. 5. Introduce the community to and familiarize it with Islamic culture and thought by sharing the spirit of Islam with Muslims and non-Muslims. 6. Promote unity and joint action among the Muslims on Campus by propagating the true message of Islam using the principles of the holy Quran, the teachings of Prophet Muhammad and his Holy Household and Shia’s beliefs.
 • Jurin
  Juridisk informasjon i Groruddalen
 • Juristforeningen (JF)
  - fakultetsforening for studenter ved Det juridiske fakultet
 • JURK
  Juridisk rådgivning for kvinner
 • Jussbuss
  Rettshjelpstiltak som drives av jusstudenter
 • Jusstudentar for klarspråk
  Studentforeining ved Det Juridiske Fakultet ved Universitetet i Oslo
 • Jusstudentenes Idrettsklubb - JIK
  Studentene ved Det juridiske fakultet ved Universitet i Oslo har mulighet til å bli medlem av JIK.
 • Justivalen
  Justivalen er en festival arrangert av studenter ved det Juridiske Fakultet, og er studentfestivalen for alle!
 • Kjellerutvalget, Traugots Kjeller
  Fakultetsforening ved det utdanningsvitenskapelige fakultet
 • Kjemiforeningen Proton
  Kjemistudentenes studentforening
 • Kjemisk Fagutvalg
  KFU representerer studenter på Kjemisk institutt.
 • Kling Kokos
  Psykologisk institutts Sangforening ved Universitetet i Oslo, Forskningsparken. Stiftet i 2007.
 • Konglelogen
  Konglelogen er linjeforeningen ved Institutt for biovitenskap. Historien til logen strekker seg helt tilbake til høsten 1994, og fikk da sitt navn etter tre runder med skriftlig valg. Blant andre innkomne forslag var navn som Biomassen, Biologen, Societas Darwinia, Gjærstammen, Pan Osloensis og Biotica, men Konglelogen ble altså det navnet som kom gjennom. Foreningen består av både biologi- og molekylærebiologistudenter.
 • Konsertforeningen Betong
  Konsertarrangør på Det Norske Studentersamfund.
 • Kristianiastudentenes Haandbryggerlaug
  Studentforening for ølbrygging og ølkultur.
 • KSI-hytta
  KSI hytta er en av de to studenthyttene som eies av Oslo Studentenes Idrettsklubb (OSI). Den ligger like ved Slaktern og Blankvann og ligger rett ved Nordmarkskapellet.
 • Kulturutvalget ved Det Norske Studentersamfundet (Kulturutvalget)
  Arrangementsforening på Chateau Neuf med vekt på debatter, foredrag og intervju med tungt faglig, kulturelt eller samfunnsmessig innhold.
 • Kurdisk Studentforening i Norge
  Kurdisk Studentforening i Norge.
 • Kvindelige Studenters Sangforening (KSS)
  Det offisielle kvinnekoret til Universitetet i Oslo, stiftet i 1895. Feirer jubileum i 2015.
 • Latin-Amerikagruppene (LAG) Blindern
  Latin-Amerikagruppene i Norge (LAG) er en partipolitisk uavhengig solidaritetsorganisasjon.
 • Legestudentenes Idrettsklubb- LIK
  Legestudentenes Idrettsklubb (LIK) - foreningens formål er å tilrettelegge for organisert idrett for studenter ved medisinstudiet ved Universitetet i Oslo.
 • Lektorprogrammets Studentforening (LeP)
  Sosial forening for studenter på Lektorprogrammet ved UiO.
 • Lektorstudentene ved UIO
  Lektorstudentene ved UiO er navnet på Norsk Lektorlags studentorganisasjon.
 • Liberalistene UiO
  Liberalistene er politisk parti som foreningen støtter, capitalist party er navnet på engelsk. Navnet er derivert derfra.
 • Litteraturfestivalen STED
  Litteraturfestivalen STED er en årlig litteraturfestival som arrangeres av litteraturinteresserte studenter ved Universitetet i Oslo.
 • Litteraturtidsskriftet Lasso
  Litteraturtidsskriftet Lasso er et non-profit tidsskrift med mål om å appelere til litteraturstudenter på bachelor- og masternivå.
 • Lukas
  Kristen studentforening for ernærings-, odontologi- og medisinstudenter
 • Machiavellisk Forum
  Arrangerer faglunsj, debatt, politiske helaftner og visning av politisk film på SV-fakultetet.
 • Madina Institute
  Foreningens navn er bestemt av styret i studentforeningen.
 • MAPS
  Matematikk, algoritmer og programmering for studenter
 • Marianne
  Franskforeningen ved UiO
 • Matematisk fagutvalg
  Tillitsvalgt organ for matematikkstudenter ved Universitetet i Oslo, Blindern.
 • Mathjelpen
  - Kliniske ernæringsstudenters matopplysning
 • Medicinerforeningen
  Fakultets- og kjellerforening for det medisinske fakultet
 • Medicinske Vinterleker
  Medicinske Vinterleker
 • Medicinsk Paradeorchæster
  Norges eldste akademiske studentorchæster
 • Medisinernes seksualopplysning Oslo (MSO)
  Medisinernes seksualopplysning (MSO) er en ideell organisasjon bestående av leger og legestudenter som siden 1974 har drevet seksual- og samlivsundervisning i Oslo-området.
 • Medisinerstudentenes revy
  Tradisjonell revy skrevet og satt opp av medisin-, ernærings- og odontologistudenter ved det Medisinske Fakultet ved UiO.
 • Medisinsk studentutvalg
  Studentutvalget ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo
 • Medisinstudentenes Humanitæraksjon (MedHum) Oslo
  MedHum er alle norske medisinstudenters humanitæraksjon, et initiativ av Norsk Medisinstudentforening (Nmf), som fungerer som medisinstudentenes fagforening i Den Norske Legeforening.
 • MedLink
  MedLink har sitt utspring i at foreningen er møteplass mellom helsefaglige(medisinske) studieretninger og næringslivet(Link).
 • Menageriet
  - Studentforening for programmet "Materialer, energi og nanoteknologi"
 • Menneskerettighetsuka
  Menneskerettighetsuka arrangeres hvert år av en undergruppe i Amnesty Jus Oslo.
 • Mikro - Studentforeningen for mikroelektronikk
  Studentforening ved IFI
 • Minhaj Ungdom Studentforening
  Minhaj Ungdom er en ungdomsorganisasjon som jobber for ungdommer interessert i tro, tanke og religion. Studenter som driver denne har tilknytning til organisasjonen Minhaj-ul-Quran Norge.
 • MOLO
  Idéhistorisk studenttidsskrift
 • Morrari
  Revygruppe ved Psykologisk Institutt
 • Muslimsk Studentsamfunn (MSS)
  MSS har til formål å skape kontakt mellom muslimske studenter, og å arbeide for å skape forståelse og kunnskap om Islam blandt medlemmene spesielt og samfunnet generelt.
 • Mål og Makt
  Tidsskrift gjeve ut av Studentmållaget i Oslo
 • NASt
  Norsk-aserbajdsjansk Studentforening - NASt
 • Natur og Ungdom og Naturvernforbundets studentlag i Oslo
  Natur og Ungdom er Norges største miljøvernorganisasjon for ungdom.
 • Naturviterstudentene UiO
  Naturviterne er en fagforening for alle med høy naturvitenskapelig utdanning eller kompetanse. Naturviterstudentene er vår studentorganisasjon, med lokallag ved NMBU, UiO, UiB og UiT.
 • Navet
  Bedriftskontakten ved Institutt for informatikk
 • NESCO - Nepalese Student Community in Oslo
  Nepali Student Community in Oslo
 • Nicolay Arkeologisk Tidsskrift
  Nicolay arkeologisk tidsskrift har blitt utgitt av arkeologistudenter ved Universitetet i Oslos Institutt for arkeologi, konservering og historie siden 1967.
 • Nordisk Studentforening
  Forening for folkelig nordisk samarbeid politisk og kulturelt. Et lokallag av Foreningen Norden.
 • Nordmarkskapellet
  Nordmarkskapellet er et sportskapell og leirsted i Nordmarka
 • Nordnorsk studentforening
  Samlingsplass førr alle Nordnorske tellfløttera og andre med følt og faktisk telknytning te Nord-Norge.
 • Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom Blindern
  Solidaritetsungdom er Norsk Folkehjelps samfunnspolitiske ungdomsbevegelse. Vårt lokallag har tilhørighet på Universitetet Blindern.
 • Norsk medisinstudentforening Oslo
  Norsk medisinstudentforening (Nmf) er en partipolitisk uavhengig organisasjon og en underavdeling av Den norske legeforening. Foreningen er en fagforening og interesseorganisasjon for medisinstudenter. Norsk medisinstudentforening Oslo er Norsk medisinstudentforenings lokallag i Oslo.
 • Observator
  Gratis tidsskrift om økonomi, drevet av samfunnsøkonomistudentene ved Universitetet i Oslo.
 • Odontologforeningen
  Fakultetsforening ved Det odontologiske fakultet
 • OSI Aikido
  OSI Aikido er en japansk kampsportgruppe som primært trener på Domus Athletica og Blindern Athletica.
 • OSI Badminton
  OSI Badminton har tilbud både for viderekomne og nybegynnere. De kan tilby et godt sosialt miljø for badmintoninteresserte studenter.
 • OSI Basketball
  OSI Basketball er kjent for å være den mest sosiale basketklubben i Norge og gjør det bra i studentmesterskap. Åpen for alle studenter.
 • OSI Capoeira
  OSI Capoeira praktiserer en Brasiliansk kampsport som baserer seg på rytmer og dans. Alle studenter er velkomne, både nybegynnere og de som har erfaring fra Capoeira.
 • OSI Dans
  OSI Dans er en av OSI sine største grupper med flere hundre medlemmer. Dansegruppa arrangerer kurs i mange forskjellige pardanser fra hele verden samt solodans/gruppedans innenfor jazz, hip hop og moderne. Kursene er del opp etter flere nivåer.
 • OSI Doce Pares
  OSI Doce Pares trener en Filipinsk kampsport som er kjent for sin raske fart og høye intensitet. Gruppen tar imot nybegynnere og viderekomne. Medlemmer fra OSI Doce Pares har de siste årene reist flere ganger til Filipinene blant annet for å delta på VM hvor de hvert år har kommet hjem med medaljer.
 • OSI Dykking
  OSI Dykking tar imot nybegynnere og viderekomne. Gruppen holder kurs og reiser både innenlands og utenlands for å avdekke vannets mysterier.
 • OSI Elvepadling
  OSI elvepadling trener for det meste inne i basseng i vinterhalvåret, men resten av året er de på turer rundt omkring i Norge og andre land på jakt etter den perfekte elva. Gruppa tar imot studenter som har lyst til å prøve noe nytt, så vel som studenter som er erfarne elvepadlere.
 • OSI Fekting
  OSI Fekting er Norges første fekteklubb og har utøvere på alle nivåer, fra nybegynnere til landslagsutøvere.
 • OSI Fjell
  OSI Fjell organiserer turer på alle nivåer til ulike fjelltopper i vårt langstrakte land. Med jevne mellomrom er det også turer til mer eksotiske steder.
 • OSI Fotball
  OSI Fotball har både futsal- og fotball- lag for både gutter og jenter. Det er en stor gruppe med lag på alle nivåer. Det er bare å komme på prøvetrening for å finne ut hvilket lag som passer deg best. Når lagene ikke er på banen har de mange sosiale tilbud.
 • OSI Friidrett
  OSI Friidrett trener hele året og har plass til både nybegynnere og viderekomne.
 • OSI Håndball
  OSI Håndball har flere lag både på dame- og herresiden som deltar i seriespill på ulike nivåer. OSI Håndball er kjent for sitt gode sosiale miljø og er flinke til å ta vare på hverandre.
 • OSI Innebandy
  OSI Innebandy har flere treninger i uka for både guttelag og jentelag, på ulike nivåer. Det er en gruppe som inkluderer og tar vare på studenter og sørger for at de har et godt sosialt miljø.
 • OSI Judo
  OSI Judo trener på Domus Athletica flere ganger i uka. Judo er en tradisjonsrik kampsport som trener koordinasjon og kroppsbeherskelse.
 • OSI Jujutsu
  OSI Jujutsu trener hovedsakelig på Domus Athletica. Fokus ligger på kroppsbeherskelse og teknikk. Gruppen har tilbud for både nybegynnere og viderekomne.
 • OSI Karate
  OSI Karate trener denne klassiske kampsporten som alle kjenner til. Gruppen har nære tilknytninger til andre karateklubber og som medlem blir man derfor med i et stort nettverk av likesinnede.
 • OSI Kendo
  OSI Kendo har nybegynnerkurs, men mange i gruppen deltar også på høyt nivå og representerer landslaget.
 • OSI Klatring
  OSI Klatring samles flere ganger i uka for å klatre. I tillegg holdes det mange nybegynnerkurs hvert år. Klatregruppa reiser også rundt i Norge og andre land for å finne nye steder å henge fingra i.
 • OSI Kubb
  OSI Kubb er en av de nyeste gruppene i OSI, rett og slett fordi det er en ganske ny sport. Aktiviteten er kjent fra blant annet Sofienbergparken og består av at to lag skal treffe hverandres "kubber". Gruppen trener hele året og fokuserer på både det sosiale og sporten. Gruppen deltar også på VM som per nå blir holdt hvert år på Gotland.
 • OSI Kung Fu
  OSI Kung Fu trener flere stiler innen sporten og ønsker både de som har erfaring fra kampsport og nybegynnere velkommen til sine treninger.
 • OSI Langrenn
  OSI Langrenn holder teknikktreninger hele vinteren. De deltar også på studentmesterskap og regulære konkurranser. På starten av sesongen holdes det også nybegynnerkurs hvis det er interesse for det.
 • OSI Orientering
  OSI Orientering har en sosial gruppe som trener hovedsaklig i marka rundt Oslo. I tillegg har de en kartgruppe som produserer og selger kart over turområder i Oslo.
 • OSI Quidditch
  OSI Quidditch er Oslos største og beste rumpeldunklag! Vi trener 2-3 ganger i uken, og deltar i nasjonale og internasjonale turneringer.
 • OSI Ski og Snowboard
  OSI Ski og Snowboard trener regelmessig både i bakken og innendørs. Gruppen reiser både innenlands og utenlands for å finne perfekte forhold.
 • OSI Squash
  OSI Squash holder til på Domus Athletica hvor de har ukentlige treninger og turneringer.
 • OSI Svømming
  OSI Svømming trener på Domus Athletica og holder kurs og treninger for alle nivåer.
 • OSI Sykkel
  OSI Sykkel er en aktiv gruppe som møtes flere ganger i uka for å trene i Oslo-området. På vinterstid trenes det inne på et av Athleticas sentre.
 • OSI Taekwondo
  OSI Taekwondo er en sosial gruppe som også fokuserer på det sportslige. Taekwondo er en av verdens største idretter og dette gir gruppen mulighet til å knytte mange internasjonale kontakter.
 • OSI Tennis
  OSI Tennis er åpen for alle studenter i Oslo som ønsker å spille tennis i et sosialt miljø
 • OSI Ultimate Frisbee
  OSI Ultimate Frisbee trener både ute og inne, avhengig av sesongen. De har et godt sosialt tilbud til både viderekomne og nybegynnere.
 • OSI Volleyball
  OSI Volleyball er en av OSIs største grupper. De har lag på ulike nivåer for både herrer og damer. De har mange ulike sosiale arrangementer i løpet av året og sørger for at de idrettslige aktivitetene er fornøyelige også.
 • Oslo Akuttmedisinske Studentforening (OAMS)
  Vi er studenter som er opptatt av akuttmedisin, og da det etter vår mening er et behov for større fokus på dette både blant medisinstudenter og i befolkningen generelt, ønsker vi gjennom faglige og sosiale aktiviteter å bidra til å øke interessen for dette.
 • Oslo Chirurgiske Sælskab
  Forening for legestudenter som er interessert i kirurgiske fag.
 • Osloensis Squash
  Vi ønsker å kombinere fysisk og sosial aktivitet ved å skape en plattform hvor man kan knytte kontakter på tvers av alder og trinn, samtidig som man får en rimelig treningsøkt sammen med andre. Dette for å forbedre miljøet ved samfunnsøkonomi og gi folk muligheten til å treffes utenfor forelesninger og lesesal.
 • Oslo Goklubb
  "Go" refererer til brettspillet som klubben er sentrert rundt
 • Oslo Grønne Studenter
  Oslo Grønne Studenter (OGS) er Miljøpartiet De Grønnes studentlag i Oslo.
 • Oslo Kristelige Studentforbund
  Forbundet er et samlingssted for diskusjon og samtale om tro, tvil og tanke - en kristen studentorganisasjon som stimulerer til refleksjon og debatt rundt teologiske og samfunnsmessige spørsmål. Vi ønsker å utfordre etablerte sannheter! Vi er et liberalt, radikalt, kristent fellesskap!
 • Oslo Kristelige Studentlag
  Oslo kristelige studentlag (OKSL) består av forskjellige mennesker som kommer sammen for å dele troen sin. Ingen av oss er like eller tror helt likt.
 • Oslo medisinske pikekor
  Kor for jenter som studerer ved Det Medisinske- eller Det Odontologiske Fakultet, UiO
 • Oslo Model United Nations Society (OsloMUN)
  MUN er simulering av FNs ulike organer og komitéer. Aktuelle globale temaer blir diskutert på engelsk ved å følge FNs prosedyrer. MUN er populært i hele verden og mange universiteter har sine grupper. Alle simulasjonene foregår på engelsk.
 • Oslo Røde Kors Studentlag
  Studentlaget til Oslo Røde Kors
 • Oslo Senterstudenter
  Oslo Senterstudenter er et studentlag av Senterpartiet med tilholdssted på UiO.
 • Oslostudentenes Idrettsklubb (OSI)
  Oslostudentenes Idrettsklubb (OSI) er en av landets største idrettsklubber med et bredt spekter av tilbud innen idrett og friluftsliv.
 • Oslo Student-TV
  TV av, for og med studenter.
 • Palestinakomiteen Blindern
  Palestinakomiteen Blindern er en partipolitisk uavhengig og antirasistisk solidaritetsorganisasjon som fremmer Palestinaspørsmålet ved Universitetet i Oslo. Foreningen er for og av studenter ved UiO, og en del av Palestinakomiteen i Norge.
 • Paragone
  Foreningen utgir et kunsthistorisk studenttidsskrift på Universitetet i Oslo.
 • Peace and Conflict Studies Fagutvalg
  Vi er Peace and Conflict Studies fagutvalget (i ISV).
 • Pedagogstudentene ved UiO
  Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet er en interesseorganisasjon for studenter som tar sikte på å arbeide på ulike nivåer innenfor utdanningssystemet. I dag har vi ca. 15 000 medlemmer fordelt på alle landets lærerutdanninger. Medlemmene studerer barnehagelærer-, grunnskolelærer-, lektor-, yrkesfaglærer-, faglærer- og praktisk-pedagogisk utdanning, i tillegg til studier på universitet og høgskole med intensjoner om å jobbe i utdanningssystemet. Pedagogstudentene har mange hundre tillitsvalgte fordelt på lokallag på mange ulike utdanningsinstitusjoner. Denne foreningen er lokallaget til Pedagogstudentene ved Universitetet i Oslo.
 • Philm
  Film og spillforening ved samfunnsvitenskapelig fakultet
 • PI:SK
  Programutvalget for Informatikk: språk og kommunikasjon
 • ProgNett
  Linjeforening for studenter ved bachelor- og masterprogrammene Programmering og nettverk
 • Programutvalget for Internasjonale studier
  Vi er programutvalget til bachelorprogrammet Internasjonale studier ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, UiO
 • Programutvalget for Offentlig administrasjon og ledelse
  Programutvalget har ansvaret for det faglige ved studiet Offentlig administrasjon og ledelse og er bindeleddet mellom studentene og ansatte ved instituttet.
 • Programutvalget for Russisk
  Navnet kommer av foreningsstyrets funksjon som representativ for studenter ved programmet for Russisk.
 • Programutvalget for Samfunnsgeografi
  Foreningens formål er å fremme det faglige - og fagligsosiale miljøet ved samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo.
 • Programutvalget ved Institutt for Musikkvitenskap
  Vi er programutvalget til institutt for Musikkvitenskap ved UiO
 • Programutvalget ved Kultur og Kommunikasjon
  Programutvalget (PU) består av studentrepresentanter fra Bachelorprogrammet Kultur og kommunikasjon.
 • PROION
  Peace Research, Optimistic Initiatives, Oslo-Norway
 • PsychAid Oslo
  Psykologistudentenes hjelpeaksjon
 • Psykologistudenter Uten Grenser Oslo
  Psykologistudenter Uten Grenser (PUG) ønsker å øke psykologistudenters kulturelle kompetanse, og tydeliggjøre hvordan psykologien kan bidra i møte med samfunnsutfordringer.
 • Radikal Portal (Blindern)
  Radikal Portal (Blindern) er en studentforening ved Universitetet i Oslo, og er Radikal Portal (radikalportal.no) sin student avdeling.
 • Radikalt Økonominettverk - Blindern
  Vi har valgt å kalle oss et Radikalt økonominettverk fordi vi ønsker å definere oss på venstresiden og gi oss selv en felles plattform. Nettverket skal være et forum for å diskutere temaer som velferdsstatens framtid, styring av finanssektoren, bærekraftig utvikling og økonomisk omfordeling. Vi ønsker å utgjøre en motvekt mot dem som bruker økonomifaglige argumenter for å rettferdiggjøre høyreorienterte politiske løsninger. Vi ønsker å være et nettverk for studenter hvor målet ikke er å være enige, men å diskutere reelle alternativer og gi hverandre faglige innspill i den økonomiske debatten. Våre utadrettete virksomhet består i å arrangere Pils med Professor, debater og det styret ellers finner interessant. Kom gjerne med innspill! (ronblindern@gmail.com) Lik oss også på vår Facebook-side: facebook.com/RONBlindern.
 • Realistforeningen
  Fakultetsforening ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
 • Rethinking Economics Blindern
  Rethinking Economics Blindern er et lokallag av Rethinking Economics Norge, som igjen er en landsorganisasjon av Rethinking Economics. Vi ønsker å sette pluralisme på dagsorden med gjennomtanke.
 • RF-Regi
  Realistforeningens Regi-gruppe (lyd og lysgruppa i RF)
 • Russisk Filmklubb
  Spre kunnskap om russisk kultur og språk gjennom film. Lage et samlingssted for studenter på russisk og andre med interesse for Russland.
 • Rødt Blindern
  Studentlag av partiet Rødt
 • SAIH - Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond
  SAIH er en partipolitisk uavhengig solidaritets- og bistandsorganisasjon ved norske universiteter og høyskoler.
 • Samfunnsgeografen
  Samfunnsgeografen er en tidsskrift for studenter, ansatte og alumniforeningen ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitet i Oslo.
 • Samfunnsvitenskapelig Fakultetsforening (SVFF)
  Fakultetsforening ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet
 • Samfunnsviter'n
  Studentavis tilknyttet det samfunnsvitenskapelige fakultet
 • Samfunnsviterne UiO
  Samfunnsviterne UiO er studentlaget til Samfunnsviterne, akademikerforeningen for Samfunnsvitere og humanister.
 • Sangvinerne
  Mannskor for studenter ved medisin.
 • Schola Cantorum
  Musikkstudentenes kammerkor
 • SERIøs Studentforening
  SERIøs Studentforening er foreningen for alle studenter tilknyttet Senter for rettsinformatikk (SERI) og Avdeling for forvaltningsinformatikk (AFIN).
 • Småbruket
  Småbruket er en studenthytte eid av Blindern Studenterhjem som ligger i Eiksmarka og leies ut til alle som ønsker å leie hytta.
 • Sosialantropologisk forening (SAF)
  Foreningen har som formål å organisere sosialfaglige aktiviteter for studenter ved bachelor- og masterprogrammet i sosialantropologi.
 • Sosialantropologisk Programutvalg
  Prograutvalget er studentene ved program for sosialantropologi i UIO sin interesseorganisasjon
 • Speilvendt
  Speilvendt er et gratis, studentdrevet psykologitidsskrift tilknyttet Psykologisk Institutt ved Universitetet i Oslo.Vi retter oss mot psykologistudenter spesielt, og andre psykologiinteresserte generelt. Vi skal være en arena hvor studentene kan uttrykke seg kreativt og faglig. Vi skal være utfordrende, tilgjengelige og engasjerende.
 • Spire Oslo
  Utviklingsfondets Ungdomsorganisasjon
 • Startskuddet
  Startskuddet arrangerer den årlige Karrieredagen ved Psykologisk Institutt, UiO.
 • Start UiO
  Start å satse på dine egne idéer i dag! Vi er en studentorganisasjon for studenter interessert i innovasjon og entreprenørskap
 • Statsvitenskapelig Trivsel og Velferd (STV)
  Statsvitenskapelig Trivsel og Velferd (STV) organiserer sosiale studentaktiviteter på masternivå for studenter ved Institutt for statsvitenskap.
 • Steinbiten akvarieforening
  Akvarieklubb for alle interesserte ved Institutt for biovitenskap.
 • Studentaksjonen UiO
  Studentaksjonen er en nasjonal humanitær aksjon, drevet av studenter, for afghanske barns rett til utdanning. Gjennom forskjellige arrangementer samler vi inn midler til Kirkens nødhjelps arbeid med utdanning av barn i provinsen Faryab i Afghanistan. Foreningen er i all hovedsak drevet av studenter ved UIO, men er åpen for alle.
 • Studentenes Elektronikkforening (SEF)
  Studentenes Elektronikk Forening er en forening for studenter på Elektronikk og datateknologi og andre elektronikkinteresserte studenter.
 • Studenterhytta
  Studenterhytta er en hytte ved Blankvann i Nordmarka som skal være et attraktivt tilbud for studenter og OSI-medlemmer
 • Studenter mot EU Oslo
  Studenter mot EU Oslo (SmEU) er en tverrpolitisk organisasjon som jobber aktivt med folkeopplysning og aktivisme for folkestyre, miljø og solidaritet, og mot norsk medlemskap i og tilpasning til Den europeiske union. Vi jobber også med å opparbeide motstand mot udemokratiske handelsavtaler som TTIP og TISA.
 • Studenter Uten Grenser
  Studenter Uten Grenser er en frivillig organisasjon av og for studenter, som bygger på et gjensidig samarbeid med Leger Uten Grenser (MSF). Vi fungerer som en plattform hvor studenter som er interesserte i arbeidet til MSF kan møtes, dele informasjon, få mulighet til å snakke med fagpersonell og organisatorer, og delta på våre arrangementer. Les mer om oss på www.studenterutengrenser.no Som en studentorganisasjon arrangerer vi seminarer og case-kvelder med feltarbeidere og nøkkelpersoner fra MSF-kontoret. Vi hjelper også studenter med diverse henvendelser som for eksempel tropekurs, feltarbeid, søknader, frivillig arbeid, med mer. Studenter Uten Grenser ble grunnlagt i Januar 2011 og er derfor en relativt ny organisasjon. Siden MSF består av alt fra helsepersonell til logistikere og økonomer, satser vi nå på å utvide rekkevidden, og søker derfor medlemmer fra andre bakgrunner enn medisin, også i styret. Du er hjertelig velkommen på vårt neste arrangement, les gjerne mer om oss på facebook eller på vår hjemmeside www.studenterutengrenser.no.
 • Studentforeningen Veneficus
  Studentforeningen Veneficus er studentforeningen for farmasistudenter ved Farmasøytisk Institutt, UiO. Ordet "veneficus" kommer fra latin og betyr "giftig".
 • Studentforening for Korea-studier
  Kimchiologisk studentforening · Korea Studies Student Association · 오슬로대학교 한국학회
 • Studentlaget i Oslo SV
  Lokallaget til Sosialistisk Venstreparti ved UiO, HiOA og andre studiesteder i Oslo.
 • Studentmållaget i Oslo
  Studentmållaget i Oslo er lokallaget til Norsk Målungdom og Noregs Mållag på universitetet og høgskulane i Oslo.
 • Studentorchesteret Biørneblæs
  Studentorchester ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet og Blindern Generelt!
 • Students' Initiative on Foreign Affairs (SIFA)
  SIFA er en studentforening av og for studenter med interesse for internasjonale forhold og problemstillinger. Foreningen legger til rette for å studere og drøfte internasjonale spørsmål fra et tverrfaglig ståsted. Derav navnet.
 • Students Social Network
  Students Social Network er stedet hvor du kan møte din neste bestevenn eller din fremtidige kollega, eller en du kan møte over en kopp kaffe.
 • Studentundervisningen på Medisin (SUM)
  Studentrettet, studentdrevet undervisning innen det medisinske fagfeltet
 • Studentutvalget ved Det samfunnsvitenskapelig fakultet
  SVSU
 • Studentutvalget ved Utdanningsvitenskapelig fakultet
  Studentutvalget (SU) er det øverste studentorganet på fakultetet, og er bindeleddet mellom studentene og det Utdanningsvitenskapelige fakultet.
 • Svett
  Navnet Svett spiller på den populært utbredte stereotypen av informatikere. Mange ser på informatikere som svette «nerder». Vi velger å spille videre på dette med et glimt i øyet.
 • Tekna Student Oslo
  Forening for akademikere med teknisk-naturvitenskapelig utdannelse.
 • Teknovatøren
  Tidsskriftet ser etter å fremme fagfeltet "Science and Technology in Society" og innovasjonsstudier.
 • Teologisk studentutvalg
  Vår oppgave er å være TF-studentenes talerør og arrangere og gi dem informasjon om ting som skjer både av faglig og sosial karakter. Vi er også studentenes politiske organ på fakultetet.
 • Terra
  Samfunnsgeografisk velferdsforening
 • Tvergastein
  Studenttidsskriftet Tvergastein er det første tverrfaglige akademiske tidsskriftet ved Universitetet i Oslo som har miljø og bærekraftig utvikling som arbeidsområde. Vi har gitt ut 2 utgaver i 2014 og 2015. Vårt andre nummer i 2016 kommer ut i desember og har tittelen "Something to declare: unpacking travel".
 • Uglebo
  Kjellerpuben ved Humanistisk Fakultet
 • UKA på Blindern
  UKA på Blindern er en studentfestival som arrangerer konserter, revy, akademiske foredrag og stand-up - alt til studentvennlige priser. Festivalens målgruppe er studenter med institusjonell tilknytning til Studentskipnaden i Oslo.
 • UniPlay
  UniPlay står for "University Play", altså en videospillforening for studenter.
 • Universitetets symfoniorkester
  Universitetets Symfoniorkester er et symfoniorkester knyttet til Universitetet i Oslo. Orkesteret har konserter i egen regi, men bidrar også med musikalske innslag på Universitetes seremonier.
 • UV Friluft
  UV Friluft er ei studentforeining som høyrer til Det utdanningsvitskaplege fakultet ved Universitetet i Oslo. Foreininga vart stifta 3. juli 2016. UV Frilufts føremål er å fremje natur- og friluftsinteressa blant studentane ved Det utdanningsvitskaplege fakultet. Foreininga søkjer å skape eit inkluderande lavterskel tilbod for alle studentar. Link: https://www.facebook.com/groups/805215422948578/?fref=ts
 • UV - revyen
  En revy med meldemmer på tverrs av fagfeltene på Utdanningsvitenskapelig fakultet ved UiO som settes opp i uke 12, 2013.
 • Vektorprogrammet region Oslo
  Vektorprogrammet lar deg teste ut læreryrket! Vi sender realfagsstudenter ut i ungdomsskolen for å hjelpe dagens ungdomsskoleelever til å forbedre matematikkunnskapene sine.
 • Veneficus Tidsskriftet
  Veneficus Tidsskriftet er en undergruppe av studentforeningen Veneficus ved Farmasøytisk Institutt, Universitetet i Oslo.
 • Verdande
  Verdande er jenteforeningen ved Institutt for informatikk.
 • Viadukt
  En studentforening ved Humanistisk og Samfunnsvitenskapelig fakultet, Universitetet i Oslo, som har som mål å inspirere studentene til å bygge sin egen bro mellom studiene og arbeidslivet. Vi vil hjelpe studentene å utnytte og utfordre sitt potensiale, og hjelpe dem å se og gripe mulighetene de har. Vi vil åpne for en arena hvor studenter og arbeidsgivere kan dele erfaringer og opprette nye relasjoner. Viadukt er et internasjonalt, samt norsk, ord for bro.
 • Vietnamesisk studentforening i Oslo (VSO)
  En vietnamesisk studentforening av og for vietnamesiske studenter under høyere utdanning i Oslo.
 • Vox Humana
  Kammerkor - 28 sangere med musikalske og sosiale ambisjoner.
 • Youth Atlantic Treaty Association Oslo
  Foreningens navn er Youth Atlantic Treaty Association Oslo, til daglig YATA Oslo. Foreningen er underlagt YATA Norges landsstyre og Den Norske Atlanterhavskomité (DNAK).
 • Zoon Politikon
  Hva er Zoon Politikon? Zoon Politikon er et uavhengig studentmagasin som gis ut ved Institutt for Statsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Zoon Politikon tar opp viktige tema på instituttet, i Norge og den øvrige verden. Interesserer du deg for internasjonale relasjoner, miljø, fred - og konflikt eller noe annet spennende? Da vil vi gjerne ha deg som skribent hos oss. Alt vi krever er engasjement og skriveglede!
Publisert 4. apr. 2012 09:41 - Sist endret 10. nov. 2015 11:06