Alfabetisk oversikt over registrerte studentforeninger

 • Abels Forening
  Forening for studenter ved Det matematisk-naturvitenskapelig fakultet.
 • Acem Ung
  Studentforening ved UiO for de som er interessert i Acem-meditasjon
 • Adventistkirkens ungdomslag i Oslo
  Adventistkirkens ungdomslag i Oslo (AUO) er Syvendedags Adventistkirkens lokallag i Oslo.
 • African Student Association
  Dette er en forening som er åpen for alle studenter både innlands og internasjonalt. Vi har fokus på Afrika som kontinent, både faglig og sosialt.
 • Ahmadiyya-muslimsk Studentforening
  Ahmadiyya-muslimsk Studentforeing (AMS) er en forening for studenter som er tilknyttet Ahmadiyya-menigheten i islam.
 • AIESEC UiO
  Verdens største studentdrevne organissasjon med fokus på å utvikle lederegenskaper hos unge gjennom praktisk organisasjonserfaring og internasjonal arbeidserfaring.
 • Akademisk Sjakklubb Oslo
  Akademisk Sjakklubb Oslo (ASKO) er studentsjakklubben på Blindern. Klubben ble grunnlagt i 1919 av Helge Ingstad, har hatt varierende oppslutning siden da, men eksisterer i beste velgående og har per 1. januar 2017 41 medlemmer. Nye medlemmer/interesserte er svært velkomne (vi tar også imot medlemmer som ikke er studenter).
 • Akademisk Skytterlag
  Akademisk Skytterlag har tradisjonelt rettet seg mot studenter ved UiO. Vi har medlemmer fra alle fakultetene, men også fra Menighetsfakultetet, Høgskolen i Oslo, BI og Politihøgskolen.
 • Albansk Studentforening
  Navnet viser til at studentforening er til for å samle albanske studenter og andre studenter som interesserer seg for albansk kultur.
 • Amnesty International Blindern
  Amnesty Internationals studentforening ved Universitetet i Oslo, Blindern.
 • Aniara
  Oslo-studentenes science fiction forening
 • Applitude
  Applitude er en studentforening for alle som er interesserte i apputvikling. Vi arrangerer kurs, sosiale (h)appenings og møtes jevnlig for å programmere sammen.
 • Arbeiderpartiets Studentlag i Oslo
  Arbeiderpartiets Studentlag i Oslo skal være et samlingspunkt for studenter, unge akademikere og unge profesjonsutdannede i Oslo Arbeiderparti. Laget har et særlig ansvar for organisering av studentarbeidet i Oslo Ap. Laget skal være med å sette dagsorden for politisk debatt og bidra til å løfte inn kunnskap i disse. Navnet har blitt pålagt av Oslo Arbeiderpartiet, og er det samme navnene gitt til studentorganisasjonene i Bergen, Trondheim, Stavanger og Ås.
 • Arbeidslivsutvalget ved Institutt for statsvitenskap
  Arbeidslivsutvalget er en av studentforeningene ved Institutt for statsvitenskap ved Universitetet i Oslo.
 • Argument tidsskrift
  Argument er et prisvinnende, tverrfaglig og tverrpolitisk studentmagasin med bred profil.
 • Arkeologisk studentforening og fagutvalg
  Faglig og sosial studentforening for studenter innenfor studiene arkeologi og konservering ved UiO.
 • A Scalpella
  - Blandakor for medisin-, odontologi- og ernæringsstudenter
 • BABEL Filmklubb
  Filmklubb som fokuserer på film fra Midtøsten og Nord-Afrika.
 • Biologisk fagutvalg
  Biologisk fagutvalg (BFU) jobber for å fremme biologistudentenes interesser og fungerer som kontaktorgan for alle som tar biologifag ved Institutt for biovitenskap ved UiO. Fagutvalget arrangerer utflukter, debatter, faglige frokoster og turer av både sosial og faglig karakter. I tillegg velger vi studentrepresentanter til alle viktige utvalg både på instituttet og fakultetet, og sørger for at studentene får ekstra hjelp fra forelesere og hjelpelærere rett før eksamen. Gjennom disse aktivitetene, og gjennom kommunikasjon med både studenter og ansatte ved IBV, jobber BFU hele tiden for å opprettholde et hyggelig, inspirerende, spennende, utfordrende og inkluderende studentmiljø for alle studenter tilknyttet Institutt for biovitenskap.
 • Blindern Rockeswing
  Vi er en forening som holder til på Blindern som danser og holder kurs i folkelige rockeswingformer.
 • Blindern Studenthagelag
  Studentorganisasjonen Blindern Studenthage driver en økologisk studenthage på Blindern campus bak Helga Engs Hus.
 • Blindt Ord
  Blindt Ord er en diskusjonsforening som holder til på Blindern.
 • Byråkratene
  Studentforening for Offentlig administrasjon og ledelse
 • bøygen
  faglitterært tidsskrift
 • Cabaret Intime
  Cabaret Intime er Juristforeningens revygruppe.
 • Cinema Neuf
  Filmklubben ved Det Norske Studentersamfund.
 • Coffeeread
  En god bok er alltid best med en god kopp kaffe samtidig. Gjennom Coffeeread skal vi møtes for å diskutere de gode bøkene samtidig som vi koser oss med en kaffekopp ved siden av.
 • Concerned Students Oslo
  Concerned Students Oslo er en regionsgruppa i Concerned Students Norway - et tverrfaglig klima- og miljønettverk tilknyttet Concerned Scientists Norway. Vi er primært tilknyttet UiO.
 • Congregatio Forensis
  Congregatio Forensis tilbyr praktiske og faglige tilskudd til jusstudenters studietid, og fremmer interesse for næringslivet og finansrelaterte emner.
 • Corpsus Juris
  Studentorkesteret ved Det juridiske fakultet
 • Cybernetisk Selskab
  Studentforening for informatikkstudenter
 • D&D er for nerder
  "D&D er for nerder" er en Dungeons & Dragons (Brettspill/Rollespill) forening for (primært) IFI studenter, men alle er velkomne!
 • Dancing Doctors
  Dansegruppe for medisin-, ernærings- og odontologistudenter ved UIO.
 • Den Konservative Studenterforening (DKSF)
  Konservative Studenterforening (DKSF) er en politisk studentforening som hører til på borgerlig side i det politiske landskapet.
 • Den norske Studentersangforening
  UiO's offiselle mannskor
 • Den Tyskspråklige Forening
  Vi er foreningen for dem som er interessert i det tyske språk.
 • Ebla studentbokhandel
  Bokhandel som selger brukt pensum- og faglitteratur, primært for studenter ved IFIKK
 • EconLink
  Samfunnsøkonomenes Næringslivsforening
 • EDB-gjengen
  Studentforening for studenter i Oslo med interesse for programmering, drift og nettverk.
 • Effektiv Altruisme UiO
  EA UiO har som mål å inspirere studenter ved UiO til å utforske hvordan de kan bruke sine ressurser til å utgjøre en størst mulig forskjell for andre.
 • ELSA - Oslo
  European Law Students Association – Oslo
 • EmmaSofia - Oslo studentlag
  EmmaSofia er en politisk medlemsorganisasjon, som arbeider for å få Norge over til en kunnskapsbasert ruspolitikk, med hovedfokus på MDMA og psykedelika. Emma betyr "universell" og Sofia betyr "visdom". Studentlaget har rett på å benytte navnet etter avtale med hovedorganisasjonen, samt initiativtagerne Pål-Ørjan Johansen og Teri Krebs.
 • Emmaus psykologiforening
  Å skape møtepunkt, tankerom og trosfellesskap for psykologistudenter og -arbeidende med interesse for skjæringspunkt mellom kristen tro og psykologi.
 • English Masters Society
  English Masters Society er en frivillig studentorganisasjon ved det Humanistiske Fakultet ved Universitetet i Oslo og ble stiftet 6.2.2013.
 • Erasmus Student Network
  Vår oppgave er å gi mulighet for kulturell forståelse og selvutvikling gjennom å representere internasjonale studenter under prinsippet "studenter hjelper studenter".
 • Europeiske Studenter Oslo
  Europeiske Studenter Oslo er et lokallag til den partipolitiske uavhengige organisasjonen Europeisk Ungdom.
 • Fagutvalget for kunsthistorie
  Fagutvalget for kunsthistorie ved universitetet i Oslo
 • Fagutvalget ved Institutt for informatikk
  Fagutvalget ved Institutt for informatikk er informatikk-studentenes eget organ
 • Fagutvalget ved Institutt for Pedaogikk
  Fagutvalget ved Institutt for Pedagogikk
 • Fagutvalget ved Institutt for Spesialpedagogikk (FU ISP)
  Fagutvalget (FU) fungerer som studentenes tillitsvalgte på instituttnivå og består av engasjerte studenter som arbeider for å bedre og sikre tilbudet til studentene, både faglig og sosialt.
 • Fagutvalg for Kina-studier
  Fagutvalg for Kina-studier er en studieprogramforening for studenter hovedsaklig tilknyttet Kinesisk med Kina-studier (bachelor), men også Chinese Society and Politics (master) eller andre som føler seg tilknyttet Kina-studier.
 • Farmasøytenes Idrettsforening FIF
  Idrettsforening for farmasistudenter ved Farmasøytisk Institutt og ved Statens Reseptarhøyskole.
 • Farmasøyter Uten Grenser Studentgruppe, UiO
  Navnet er basert på at organisasjonen er en humanitær organisasjon med bestående av farmasøyter som utøver humanitær hjelp uavhengig av geografisk sted.
 • Farmasøytisk Fagutvalg
  Fagutvalget ved Farmasøytisk Institutt.
 • FIFI
  FIFI står for Fotball ved Institutt for Informatikk. Vi arrangerer ukentlige treninger på Domus Atletica og samles jevnlig på Institutt for Informatikk for å se på kamper og spille FIFA. Sjekk ut nettsiden for mer informasjon: http://fifi-ifi.com/ & https://www.facebook.com/groups/257692957685274/
 • Filologen
  - Allmennkulturelt tidsskrift ved Det humanistiske fakultet
 • Filologisk Forening (FF)
  Foreningen er et samlingspunkt for filologer og andre studenter med interesse i humanvitenskapelige spørsmål. Vi søker å bedre det faglige og sosiale miljøet for studenter på HF.
 • Filosofisk supplement
  Studenttidsskrift for filosofi tilknyttet Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk (IFIKK) ved Universitetet i Oslo.
 • Foreningen for studium av objektivismen
  FSO ved Universitetet i Oslo er studentforeningen som studerer Ayn Rands filosofi Objektivismen.
 • Forening for Organisasjonspsykologi (FOP)
  FOP er en organisasjon for studenter som er interessert i organisasjonspsykologi.
 • Fortid
  Historiestudentenes fagtidsskrift.
 • Fortidsminneforeningens studentutvalg i Oslo (FSO)
  Dette er Fortidsminneforeningens avdeling for studenter i Oslo og Akershus.
 • FRAMPEIK
  Medisin- og odontologistudentenes nasjonale forskningskonferanse.
 • Framtiden i våre hender Oslo studentlag
  Vi er Framtiden i våre henders lokallag for studenter i Oslo. Vi jobber for miljø og rettferdig fordeling av jordas ressurser.
 • Frederik
  Arrangerer sosiale eventer for alle samfunnsøkonomistudenter ved UiO.
 • Fysikkforeningen
  Vi er studentforeningen for bachelorstudenter på FAM, eller på fysisk institutt.
 • Fysisk fagutvalg
  Fysisk fagutvalg er et kontaktorgan mellom studentene på Fysisk institutt, og instituttet selv.
 • Ghana Students' Association, Oslo
  Studentorganisasjon av ghanesiske studenter som studerer i tertiære institusjoner i og rundt Oslo, og studerer ulike universitetsstudier ved UiO og andre tilknyttede selskaper i SiO.
 • Gratis Mat UiO
  Gratis Mat UiO har som mål å informere studenter på Universitetet I Oslo om arrangement hvor det blir servert gratis mat.
 • Grex Vocalis
  Grex Vocalis er latin og betyr "Den syngende hjord"
 • Gæa Norvegica
  Forening for studentene på institutt for geofag
 • Helga Hele Uka (HHU)
  Helga Hele Uka er en forening og festival med tilhørighet til Helga Engs hus/Det utdanningsvitenskapelige fakultet.
 • Helseledernes Studentforening
  Studentforening ved det Medisinske Fakultet ved Universitetet i Oslo for studenter på bachelor- og masternivå i studiet Helseledelse og helseøkonomi.
 • HiveMind
  Navnet HiveMind kan bety en kollektiv bevissthet der en gruppe mennesker oppdager at de har ting til felles, og tenker og oppfører seg som et samfunn, der de deler kunnskap, tanker og ressurser.
 • Homebrew
  Homebrew er et ordspill fordi det er navnet på en pakkebehandler i Mac OS, og det betyr hjemmebrygg på norsk.
 • Hoppeseter (Juristforeningens Hyttestyre)
  Hoppeseter er en studenthytte som Juristforeningen leier ut til både egne medlemmer og eksterne leietakere. Man trenger ikke være student for å leie hytta.
 • IAESTE Oslo
  Verdensomspennende jobbutveksling for studenter på naturvitenskapelige og teknologiske fag.
 • ICJ - Student
  International Commission of Jurists er en internasjonal menneskerettighetsorganisasjon, stiftet i 1952, med sekretariat i Geneve. Organisasjonen har en norsk avdeling, ICJ-Norge.
 • IFI-Avis
  IFI = Institutt for Informatikk
 • IFI Bokklubb
  Bokklubb ved det Matematiske-Naturvitenskapelige fakultet.
 • Ifi-makers
  En forening som hovedsakelig holder til på Ifi (Institutt for informatikk), for å samle såkalte makers
 • Ifi Rotor
  Forening for rc-entusiaster.
 • IFI Sjakk
  Sjakkforening på Institutt for informatikk ved UiO
 • Indologisk Studentforening
  Indologisk Studentforening ønsker å tilby et faglig-sosialt tilbud til de med interesse for India og regionen Sør-Asia generelt.
 • Insomnia
  Insomnia er psykologistudentenes arrangør av sosiale arrangementer.
 • Internationalista
  Internationalista represents internationally-minded and international students at the Unversity of Oslo. Our purpose is to be an inclusive group of international and Norwegian students .
 • Iranian Academics Association in Norway (IRAANO)
  The Iranian Academics Association in Norway (hereafter referred to as IRAANO) is a non-political organization solely created to: 1. Bring together Iranian academics from the Norwegian Community to promote fellowship amongst them through scientific, social and cultural events. 2. Help to connect Iranian scholars, researchers, and students to the Norwegian academic and research centers, institutions, and universities and vice versa. 3. Organize and help to hold domestic and international seminars, workshops and meetings in different fields of science. 4. Introduce Persian language, culture and traditions to the UiO community. 5. Introduce the community to and familiarize it with Islamic culture and thought by sharing the spirit of Islam with Muslims and non-Muslims. 6. Promote unity and joint action among the Muslims on Campus by propagating the true message of Islam using the principles of the holy Quran, the teachings of Prophet Muhammad and his Holy Household and Shia’s beliefs.
 • Jurin
  Juridisk informasjon i Groruddalen
 • Juristforeningen (JF)
  - fakultetsforening for studenter ved Det juridiske fakultet
 • JURK
  Juridisk rådgivning for kvinner
 • Jussbuss
  Rettshjelpstiltak som drives av jusstudenter
 • Jusstudentar for klarspråk
  Studentforeining ved Det Juridiske Fakultet ved Universitetet i Oslo
 • Justivalen
  Justivalen er en festival arrangert av studenter ved det Juridiske Fakultet, og er studentfestivalen for alle!
 • Kjellerutvalget, Traugots Kjeller
  Fakultetsforening ved det utdanningsvitenskapelige fakultet
 • Kjemiforeningen Proton
  Kjemistudentenes studentforening
 • Kjemisk Fagutvalg
  KFU representerer studenter på Kjemisk institutt.
 • Kling Kokos
  Psykologisk institutts Sangforening ved Universitetet i Oslo, Forskningsparken. Stiftet i 2007.
 • Kristianiastudentenes Haandbryggerlaug
  Studentforening for ølbrygging og ølkultur.
 • Kulturutvalget ved Det Norske Studentersamfundet (Kulturutvalget)
  Arrangementsforening på Chateau Neuf med vekt på debatter, foredrag og intervju med tungt faglig, kulturelt eller samfunnsmessig innhold.
 • Kvindelige Studenters Sangforening (KSS)
  Det offisielle kvinnekoret til Universitetet i Oslo, stiftet i 1895. Feirer jubileum i 2015.
 • Latin-Amerikagruppene (LAG) Blindern
  Latin-Amerikagruppene i Norge (LAG) er en partipolitisk uavhengig solidaritetsorganisasjon.
 • Legestudentenes Idrettsklubb- LIK
  Legestudentenes Idrettsklubb (LIK) - foreningens formål er å tilrettelegge for organisert idrett for studenter ved medisinstudiet ved Universitetet i Oslo.
 • Lektorprogrammets Studentforening (LeP)
  Sosial forening for studenter på Lektorprogrammet ved UiO.
 • Lektorstudentene ved UIO
  Lektorstudentene ved UiO er navnet på Norsk Lektorlags studentorganisasjon.
 • LI:ST
  Linjeforeningen for Informatikk: Språkteknologi
 • Liberalistene UiO
  Liberalistene er politisk parti som foreningen støtter, capitalist party er navnet på engelsk. Navnet er derivert derfra.
 • Lingvistisk Studentforening
  Studentforening for studenter ved lingvistikk på UiO.
 • Litteraturfestivalen STED
  Litteraturfestivalen STED er en årlig litteraturfestival som arrangeres av litteraturinteresserte studenter ved Universitetet i Oslo.
 • Litteraturtidsskriftet Lasso
  Litteraturtidsskriftet Lasso er et non-profit tidsskrift med mål om å appelere til litteraturstudenter på bachelor- og masternivå.
 • Lukas
  Kristen studentforening for ernærings-, odontologi- og medisinstudenter
 • Machiavellisk Forum
  Arrangerer faglunsj, debatt, politiske helaftner og visning av politisk film på SV-fakultetet.
 • Madina Institute
  Foreningens navn er bestemt av styret i studentforeningen.
 • MAPS
  Matematikk, algoritmer og programmering for studenter
 • Marco Polo Foreningen
  Marco Polo Societies er en organisasjon som skal fremme partnerskap og bryte kulturelle barrierer mellom øst og vest, hovedsakelig Kina og Norge.
 • Marianne
  Franskforeningen ved UiO
 • Matematisk fagutvalg
  Tillitsvalgt organ for matematikkstudenter ved Universitetet i Oslo, Blindern.
 • Mathjelpen
  - Kliniske ernæringsstudenters matopplysning
 • Medicinerforeningen
  Fakultets- og kjellerforening for det medisinske fakultet
 • Medicinske Vinterleker
  Medicinske Vinterleker
 • Medicinsk Paradeorchæster
  Norges eldste akademiske studentorchæster
 • Medisinernes seksualopplysning Oslo (MSO)
  Medisinernes seksualopplysning (MSO) er en ideell organisasjon bestående av leger og legestudenter som siden 1974 har drevet seksual- og samlivsundervisning i Oslo-området.
 • Medisinsk studentutvalg
  Studentutvalget ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo
 • Medisinstudentenes Humanitæraksjon (MedHum) Oslo
  MedHum er alle norske medisinstudenters humanitæraksjon, et initiativ av Norsk Medisinstudentforening (Nmf), som fungerer som medisinstudentenes fagforening i Den Norske Legeforening.
 • Menageriet
  - Studentforening for programmet "Materialer, energi og nanoteknologi"
 • Menneskerettighetsuka
  Menneskerettighetsuka arrangeres hvert år av en undergruppe i Amnesty Jus Oslo.
 • Mikro - Studentforeningen for mikroelektronikk
  Studentforening ved IFI
 • Minhaj Ungdom Studentforening
  Minhaj Ungdom er en ungdomsorganisasjon som jobber for ungdommer interessert i tro, tanke og religion. Studenter som driver denne har tilknytning til organisasjonen Minhaj-ul-Quran Norge.
 • MOLO
  Idéhistorisk studenttidsskrift
 • Morrari
  Revygruppe ved Psykologisk Institutt
 • Muslimsk Studentsamfunn (MSS)
  MSS har til formål å skape kontakt mellom muslimske studenter, og å arbeide for å skape forståelse og kunnskap om Islam blandt medlemmene spesielt og samfunnet generelt.
 • Mål og Makt
  Tidsskrift gjeve ut av Studentmållaget i Oslo
 • Natur og Ungdom og Naturvernforbundets studentlag i Oslo
  Natur og Ungdom er Norges største miljøvernorganisasjon for ungdom.
 • Naturviterstudentene UiO
  Naturviterne er en fagforening for alle med høy naturvitenskapelig utdanning eller kompetanse. Naturviterstudentene er vår studentorganisasjon, med lokallag ved NMBU, UiO, UiB og UiT.
 • Navet
  Bedriftskontakten ved Institutt for informatikk
 • NESCO - Nepalese Student Community in Oslo
  Nepalese Student Community in Oslo
 • Nicolay Arkeologisk Tidsskrift
  Nicolay arkeologisk tidsskrift har blitt utgitt av arkeologistudenter ved Universitetet i Oslos Institutt for arkeologi, konservering og historie siden 1967.
 • Nordisk Studentforening
  Forening for folkelig nordisk samarbeid politisk og kulturelt. Et lokallag av Foreningen Nordens Ungdom.
 • Nordmarkskapellet
  Nordmarkskapellet er et sportskapell og leirsted i Nordmarka
 • Nordnorsk studentforening
  Samlingsplass førr alle Nordnorske tellfløttera og andre med følt og faktisk telknytning te Nord-Norge.
 • Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom Blindern
  Solidaritetsungdom er Norsk Folkehjelps samfunnspolitiske ungdomsbevegelse. Vårt lokallag har tilhørighet på Universitetet Blindern.
 • Norsk medisinstudentforening Oslo
  Norsk medisinstudentforening (Nmf) er en partipolitisk uavhengig organisasjon og en underavdeling av Den norske legeforening. Foreningen er en fagforening og interesseorganisasjon for medisinstudenter. Norsk medisinstudentforening Oslo er Norsk medisinstudentforenings lokallag i Oslo.
 • Odontologforeningen
  Fakultetsforening ved Det odontologiske fakultet
 • OSI Aikido
  OSI Aikido er en japansk kampsportgruppe som primært trener på Domus Athletica og Blindern Athletica.
 • OSI Badminton
  OSI Badminton har tilbud både for viderekomne og nybegynnere. De kan tilby et godt sosialt miljø for badmintoninteresserte studenter.
 • OSI Basketball
  OSI Basketball er kjent for å være den mest sosiale basketklubben i Norge og gjør det bra i studentmesterskap. Åpen for alle studenter.
 • OSI Capoeira
  OSI Capoeira praktiserer en Brasiliansk kampsport som baserer seg på rytmer og dans. Alle studenter er velkomne, både nybegynnere og de som har erfaring fra Capoeira.
 • OSI Dans
  OSI Dans er en av OSI sine største grupper. Dansegruppa arrangerer kurs i mange forskjellige pardanser fra hele verden samt gruppedans innenfor jazz, hiphop og moderne. Kursene er nivåinndelt.
 • OSI Doce Pares
  Doce Pares er en Filipinsk kampsport som er kjent for høy fartog intensitet. Gruppen tar imot nybegynnere og viderekomne. OSI Doce Pares har de siste årene reist flere ganger til Filipinene.
 • OSI Dykking
  OSI Dykking tar imot nybegynnere og viderekomne. Gruppen holder kurs og reiser både innenlands og utenlands for å avdekke vannets mysterier.
 • OSI Elvepadling
  OSI elvepadling trener inne i basseng i vinterhalvåret, men resten av året er de på turer i Norge og andre land. Gruppa tar imot både erfarne og uerfarne padlere.
 • OSI Fekting
  OSI Fekting er Norges første fekteklubb og har utøvere på alle nivåer, fra nybegynnere til landslagsutøvere.
 • OSI Fjell
  OSI Fjell organiserer turer på alle nivåer til ulike fjelltopper i vårt langstrakte land. Med jevne mellomrom er det også turer til mer eksotiske steder.
 • OSI Fotball
  OSI Fotball har både futsal- og fotball-lag for både gutter og jenter, på flere nivå. Det er bare å komme på prøvetrening for å finne ut hvilket lag som passer deg best.
 • OSI Friidrett
  OSI Friidrett trener hele året og har plass til både nybegynnere og viderekomne.
 • OSI Håndball
  OSI Håndball har flere lag både på dame- og herresiden som deltar i seriespill på ulike nivåer. OSI Håndball er kjent for sitt gode sosiale miljø og er flinke til å ta vare på hverandre.
 • OSI Innebandy
  OSI Innebandy har flere treninger i uka for både guttelag og jentelag, på ulike nivåer. Det er en gruppe som inkluderer og tar vare på studenter og sørger for at de har et godt sosialt miljø.
 • OSI Judo
  OSI Judo trener på Domus Athletica flere ganger i uka. Judo er en tradisjonsrik kampsport som trener koordinasjon og kroppsbeherskelse.
 • OSI Jujutsu
  OSI Jujutsu trener hovedsakelig på Domus Athletica. Fokus ligger på kroppsbeherskelse og teknikk. Gruppen har tilbud for både nybegynnere og viderekomne.
 • OSI Karate
  OSI Karate trener denne klassiske kampsporten som alle kjenner til. Gruppen har nære tilknytninger til andre karateklubber og som medlem blir man derfor med i et stort nettverk av likesinnede.
 • OSI Kendo
  OSI Kendo har nybegynnerkurs, men mange i gruppen deltar også på høyt nivå og representerer landslaget.
 • OSI Klatring
  OSI Klatring samles flere ganger i uka for å klatre. I tillegg holdes det mange nybegynnerkurs hvert år. Klatregruppa reiser også rundt i Norge og andre land for å finne nye steder å henge fingra i.
 • OSI Kubb
  Aktiviteten er kjent fra blant annet Sofienbergparken og består av at to lag skal treffe hverandres "kubber". Gruppen trener hele året og fokuserer på både det sosiale og sporten og deltar også på VM.
 • OSI Kung Fu
  OSI Kung Fu trener flere stiler innen sporten og ønsker både de som har erfaring fra kampsport og nybegynnere velkommen til sine treninger.
 • OSI Langrenn
  OSI Langrenn holder teknikktreninger hele vinteren. De deltar også på studentmesterskap og regulære konkurranser. På starten av sesongen holdes det også nybegynnerkurs hvis det er interesse for det.
 • OSI Orientering
  OSI Orientering har en sosial gruppe som trener hovedsaklig i marka rundt Oslo. I tillegg har de en kartgruppe som produserer og selger kart over turområder i Oslo.
 • OSI Quidditch
  OSI Quidditch er Oslos største og beste rumpeldunklag! Vi trener 2-3 ganger i uken, og deltar i nasjonale og internasjonale turneringer.
 • OSI Ski og Snowboard
  OSI Ski og Snowboard trener regelmessig både i bakken og innendørs. Gruppen reiser både innenlands og utenlands for å finne perfekte forhold.
 • OSI Squash
  OSI Squash holder til på Domus Athletica hvor de har ukentlige treninger og turneringer.
 • OSI Svømming
  OSI Svømming trener på Domus Athletica og holder kurs og treninger for alle nivåer.
 • OSI Sykkel
  OSI Sykkel er en aktiv gruppe som møtes flere ganger i uka for å trene i Oslo-området. På vinterstid trenes det inne på et av Athleticas sentre.
 • OSI Taekwondo
  OSI Taekwondo er en sosial gruppe som også fokuserer på det sportslige. Taekwondo er en av verdens største idretter og dette gir gruppen mulighet til å knytte mange internasjonale kontakter.
 • OSI Tennis
  OSI Tennis er åpen for alle studenter i Oslo som ønsker å spille tennis i et sosialt miljø
 • OSI Ultimate Frisbee
  OSI Ultimate Frisbee trener både ute og inne, avhengig av sesongen. De har et godt sosialt tilbud til både viderekomne og nybegynnere.
 • OSI Volleyball
  OSI Volleyball er en av OSIs største grupper og har lag på ulike nivåer for både herrer og damer, samt en stor og blandet nybegynnergruppa. De har mange ulike sosiale arrangementer i løpet av året.
 • Oslo Akuttmedisinske Studentforening (OAMS)
  Vi er studenter som er opptatt av akuttmedisin, og ønsker gjennom faglige og sosiale aktiviteter å bidra til å øke interessen og kunnskapen for dette.
 • Oslo Chirurgiske Sælskab
  Forening for legestudenter som er interessert i kirurgiske fag.
 • Osloensis Squash
  Vi ønsker å kombinere fysisk og sosial aktivitet ved å skape en plattform hvor man kan knytte kontakter på tvers av alder og trinn, samtidig som man får en rimelig treningsøkt sammen med andre.
 • Oslo Goklubb
  "Go" refererer til brettspillet som klubben er sentrert rundt
 • Oslo Grønne Studenter
  Oslo Grønne Studenter (OGS) er Miljøpartiet De Grønnes studentlag i Oslo.
 • Oslo Kristelige Studentforbund
  Forbundet er et samlingssted for diskusjon og samtale om tro, tvil og tanke - en kristen studentorganisasjon som stimulerer til refleksjon og debatt rundt teologiske og samfunnsmessige spørsmål. Vi ønsker å utfordre etablerte sannheter! Vi er et liberalt, radikalt, kristent fellesskap!
 • Oslo medisinske pikekor
  Kor for jenter som studerer ved Det Medisinske- eller Det Odontologiske Fakultet, UiO
 • Oslo Model United Nations Society (OsloMUN)
  MUN er simulering av FNs ulike organer og komitéer. Aktuelle globale temaer blir diskutert på engelsk ved å følge FNs prosedyrer. MUN er populært i hele verden og mange universiteter har sine grupper. Alle simulasjonene foregår på engelsk.
 • Oslo Røde Kors Studentlag
  Studentlaget til Oslo Røde Kors
 • Oslo Sosialistiske Studenter
  Lokallaget til Sosialistisk Venstreparti ved UiO, HiOA og andre studiesteder i Oslo.
 • Oslostudentenes Idrettsklubb (OSI)
  Oslostudentenes Idrettsklubb (OSI) er en av landets største idrettsklubber med et bredt spekter av tilbud innen idrett og friluftsliv.
 • Oslo Student-TV
  TV av, for og med studenter.
 • Palestinakomiteen Blindern
  Palkom Blindern er en partipolitisk uavhengig og antirasistisk solidaritetsorganisasjon som fremmer Palestinasaken. Foreningen er for og av studenter ved UiO og en del av Palestinakomiteen i Norge.
 • Paragone
  Foreningen utgir et kunsthistorisk studenttidsskrift på Universitetet i Oslo.
 • Peace and Conflict Studies Fagutvalg
  Vi er Peace and Conflict Studies fagutvalget (i ISV).
 • Pedagogstudentene ved UiO
  Vi er lokallaget til Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet ved UiO som er en interesseorganisasjon for studenter som tar sikte på å arbeide på ulike nivåer innenfor utdanningssystemet.
 • ProgNett
  Linjeforening for studenter ved bachelor- og masterprogrammene Programmering og nettverk
 • Programutvalget for Internasjonale studier
  Vi er programutvalget til bachelorprogrammet Internasjonale studier ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, UiO
 • Programutvalget ved Institutt for Musikkvitenskap
  Vi er programutvalget til institutt for Musikkvitenskap ved UiO
 • Programutvalget ved Kultur og Kommunikasjon
  Programutvalget (PU) består av studentrepresentanter fra Bachelorprogrammet Kultur og kommunikasjon.
 • PsychAid Oslo
  Psykologistudentenes hjelpeaksjon
 • Psykologistudenter Uten Grenser Oslo
  Psykologistudenter Uten Grenser (PUG) ønsker å øke psykologistudenters kulturelle kompetanse, og tydeliggjøre hvordan psykologien kan bidra i møte med samfunnsutfordringer.
 • Radikal Portal (Blindern)
  Radikal Portal (Blindern) er en studentforening ved Universitetet i Oslo, og er Radikal Portal (radikalportal.no) sin student avdeling.
 • Radikalt Økonominettverk - Blindern
  Vi har valgt å kalle oss et Radikalt økonominettverk fordi vi ønsker å definere oss på venstresiden og gi oss selv en felles plattform. Nettverket skal være et forum for å diskutere temaer som velferdsstatens framtid, styring av finanssektoren, bærekraftig utvikling og økonomisk omfordeling. Vi ønsker å utgjøre en motvekt mot dem som bruker økonomifaglige argumenter for å rettferdiggjøre høyreorienterte politiske løsninger. Vi ønsker å være et nettverk for studenter hvor målet ikke er å være enige, men å diskutere reelle alternativer og gi hverandre faglige innspill i den økonomiske debatten. Våre utadrettete virksomhet består i å arrangere Pils med Professor, debater og det styret ellers finner interessant. Kom gjerne med innspill! (ronblindern@gmail.com) Lik oss også på vår Facebook-side: facebook.com/RONBlindern.
 • Realistforeningen
  Fakultetsforening ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
 • Rethinking Economics Blindern
  Rethinking Economics Blindern er et lokallag av Rethinking Economics Norge, som igjen er en landsorganisasjon av Rethinking Economics. Vi ønsker å sette pluralisme på dagsorden med gjennomtanke.
 • RF-Regi
  Realistforeningens Regi-gruppe (lyd og lysgruppa i RF)
 • SAIH - Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond
  SAIH er en partipolitisk uavhengig solidaritets- og bistandsorganisasjon ved norske universiteter og høyskoler.
 • Samfunnsgeografen
  Samfunnsgeografen er en tidsskrift for studenter, ansatte og alumniforeningen ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitet i Oslo.
 • Samfunnsvitenskapelig Fakultetsforening (SVFF)
  Fakultetsforening ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet
 • Samfunnsviter'n
  Studentavis tilknyttet det samfunnsvitenskapelige fakultet
 • Sangvinerne
  Mannskor for studenter ved medisin.
 • Schola Cantorum
  Musikkstudentenes kammerkor
 • SERIøs Studentforening
  SERIøs Studentforening er foreningen for alle studenter tilknyttet Senter for rettsinformatikk (SERI) og Avdeling for forvaltningsinformatikk (AFIN).
 • Småbruket
  Småbruket er en studenthytte eid av Blindern Studenterhjem som ligger i Eiksmarka og leies ut til alle som ønsker å leie hytta.
 • Socius
  Studentmagasin for sosiologi ved UiO
 • Sosialantropologisk forening (SAF)
  Foreningen har som formål å organisere sosialfaglige aktiviteter for studenter ved bachelor- og masterprogrammet i sosialantropologi ved UiO og for andre som har interesse for antropologi.
 • Sosialantropologisk Programutvalg
  Prograutvalget er studentene ved program for sosialantropologi i UIO sin interesseorganisasjon
 • Speilvendt
  Speilvendt er et gratis, studentdrevet psykologitidsskrift tilknyttet Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo.
 • Spire Oslo
  Utviklingsfondets Ungdomsorganisasjon
 • Startskuddet
  Startskuddet arrangerer den årlige Karrieredagen ved Psykologisk Institutt, UiO.
 • Start UiO
  Start å satse på dine egne idéer i dag! Vi er en studentorganisasjon for studenter interessert i innovasjon og entreprenørskap!
 • Steinbiten akvarieforening
  Akvarieklubb for alle interesserte ved Institutt for biovitenskap.
 • Stud.Jur.
  Tidsskriftet Stud.Jur. gir jusstudentene muligheten til å leve ut sitt engasjement, og gjennom dette få verdifull trening i å innta skriftlige standpunkter på en klar og tydelig måte
 • Studentenes Elektronikkforening (SEF)
  Studentenes Elektronikk Forening er en forening for studenter på Elektronikk og datateknologi, nå kalt Elektronikk, informatikk og teknologi og andre elektronikkinteresserte studenter.
 • Studentenes Fotoklubb
  Studentenes Fotoklubb har til formål å samle og skape kontakt mellom fotointersserte studenter og gi dem økt kjennskap til fotografi.
 • Studenterhytta
  Studenterhytta er en hytte ved Blankvann i Nordmarka som skal være et attraktivt tilbud for studenter og OSI-medlemmer. Hytta eies og driftes av OSI.
 • Studenter mot EU Oslo
  Studenter mot EU Oslo (SmEU) er en tverrpolitisk organisasjon som jobber aktivt med folkeopplysning og aktivisme for folkestyre, miljø og solidaritet, og mot norsk medlemskap i og tilpasning til Den europeiske union. Vi jobber også med å opparbeide motstand mot udemokratiske handelsavtaler som TTIP og TISA.
 • Studentforeningen Veneficus
  Studentforeningen Veneficus er studentforeningen for farmasistudenter ved Farmasøytisk Institutt, UiO. Ordet "veneficus" kommer fra latin og betyr "giftig"
 • Studentforening for Korea-studier
  Korean Studies Student Association · 오슬로대학교 한국학회
 • Studentmållaget i Oslo
  Studentmållaget i Oslo er lokallaget til Norsk Målungdom og Noregs Mållag på universitetet og høgskulane i Oslo.
 • Studentorchesteret Biørneblæs
  Studentorchester ved Universitet i Oslo, Campus Blindern.
 • Students' Initiative on Foreign Affairs (SIFA)
  SIFA er en studentforening av og for studenter med interesse for internasjonale forhold og problemstillinger. Foreningen legger til rette for å studere og drøfte internasjonale spørsmål fra et tverrfaglig ståsted.
 • Studentutvalget ved Det samfunnsvitenskapelig fakultet
  SVSU
 • Studentutvalget ved Utdanningsvitenskapelig fakultet
  Studentutvalget (SU) er det øverste studentorganet på fakultetet, og er bindeleddet mellom studentene og det Utdanningsvitenskapelige fakultet.
 • Tappetårnet
  Tappetårnet har ansvar for alt av frivillig bardrift på Chateau Neuf, derav Bokcafeen som er åpen alle hverdager.
 • Teater Neuf
  Studentteateret i Oslo
 • Tekna Student Oslo
  Forening for akademikere med teknisk-naturvitenskapelig utdannelse.
 • Teknovatøren
  Tidsskriftet ser etter å fremme fagfeltet "Science and Technology in Society" og innovasjonsstudier.
 • Teologisk studentutvalg
  Vår oppgave er å være TF-studentenes talerør og arrangere og gi dem informasjon om ting som skjer både av faglig og sosial karakter. Vi er også studentenes politiske organ på fakultetet.
 • Terra
  Samfunnsgeografisk velferdsforening
 • Tvergastein
  Tvergastein er det første tverrfaglige akademiske tidsskriftet ved Universitetet i Oslo fokuserer på miljø og bærekraftig utvikling. Nr.9 kommer ut i september 2017.
 • Uglebo
  Kjellerpuben ved Humanistisk Fakultet
 • UiO Tennis
  Tennisklubben for studenter ved Universitetet i Oslo.
 • UKA på Blindern
  UKA på Blindern er en studentfestival som arrangerer konserter, revy, akademiske foredrag og stand-up - alt til studentvennlige priser. Festivalens målgruppe er studenter med tilknytning til SiO.
 • UniPlay
  UniPlay står for "University Play", altså en videospillforening for studenter.
 • Universitetets symfoniorkester
  Universitetets Symfoniorkester er et symfoniorkester knyttet til Universitetet i Oslo. Orkesteret har konserter i egen regi, men bidrar også med musikalske innslag på Universitetes seremonier.
 • Universities Allied for Essential Medicines (UAEM)
  Ti millioner mennesker dør hvert år på fordi de ikke har tilgang på livsviktige medisiner. Mange av disse medisinene finnes, men er ikke tilgjengelig i mange lav- og mellominntektsland.
 • UV Friluft
  UV Friluft er ei studentforeining som høyrer til Det utdanningsvitskaplege fakultet. UV Frilufts føremål er å fremje natur- og friluftsinteressa blant studentane ved UiO.
 • Veganstudentene i Oslo
  En gruppe for veganske og veganinteresserte studenter i Oslo.
 • Vektorprogrammet region Oslo
  Vektorprogrammet lar deg teste ut læreryrket! Vi sender realfagsstudenter ut i ungdomsskolen for å hjelpe dagens ungdomsskoleelever til å forbedre matematikkunnskapene sine.
 • Veneficus Tidsskriftet
  Veneficus Tidsskriftet er en undergruppe av studentforeningen Veneficus ved Farmasøytisk Institutt, Universitetet i Oslo.
 • Verdande
  Verdande er studentforeningen ved Institutt for Informatikk med fokus på å fremme instituttets kvinnelige studenter
 • Viadukt
  Viadukt har som mål å inspirere studentene til å bygge sin egen bro mellom studiene og arbeidslivet. Vi vil hjelpe studentene å utnytte og utfordre sitt potensiale, til å se og gripe deres muligheter.
 • Vietnamesisk studentforening i Oslo (VSO)
  En vietnamesisk studentforening av og for vietnamesiske studenter under høyere utdanning i Oslo.
 • Vox Humana
  Kammerkor - 28 sangere med musikalske og sosiale ambisjoner.
 • Zoon Politikon
  Hva er Zoon Politikon? Zoon Politikon er et uavhengig studentmagasin som gis ut ved Institutt for Statsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Zoon Politikon tar opp viktige tema på instituttet, i Norge og den øvrige verden. Interesserer du deg for internasjonale relasjoner, miljø, fred - og konflikt eller noe annet spennende? Da vil vi gjerne ha deg som skribent hos oss. Alt vi krever er engasjement og skriveglede!
Publisert 4. apr. 2012 09:41 - Sist endret 29. mai 2017 09:13