Faglig relaterte foreninger

 • AIESEC UiO
  Verdens største studentdrevne organissasjon med fokus på å utvikle lederegenskaper hos unge gjennom praktisk organisasjonserfaring og internasjonal arbeidserfaring.
 • BABEL Filmklubb
  Filmklubb som fokuserer på film fra Midtøsten og Nord-Afrika.
 • BlindernFondene
  Fremme interesse for finans blant nåværende og potensielle studenter på Matematisk institutt ved Universitet i Oslo.
 • Concerned Students Oslo
  Concerned Students Oslo er en regionsgruppa i Concerned Students Norway - et tverrfaglig klima- og miljønettverk tilknyttet Concerned Scientists Norway. Vi er primært tilknyttet UiO.
 • Congregatio Forensis
  Congregatio Forensis tilbyr praktiske og faglige tilskudd til jusstudenters studietid, og fremmer interesse for næringslivet og finansrelaterte emner.
 • Den Tyskspråklige Forening
  Vi er foreningen for dem som er interessert i det tyske språk.
 • Ebla studentbokhandel
  Bokhandel som selger brukt pensum- og faglitteratur, primært for studenter ved IFIKK
 • EDB-gjengen
  Studentforening for studenter i Oslo med interesse for programmering, drift og nettverk.
 • ELSA - Oslo
  European Law Students Association – Oslo
 • English Masters Society
  English Masters Society er en frivillig studentorganisasjon ved det Humanistiske Fakultet ved Universitetet i Oslo og ble stiftet 6.2.2013.
 • Foreningen for studium av objektivismen
  FSO ved Universitetet i Oslo er studentforeningen som studerer Ayn Rands filosofi Objektivismen.
 • Forening for Organisasjonspsykologi (FOP)
  FOP er en organisasjon for studenter som er interessert i organisasjonspsykologi.
 • FRAMPEIK
  Medisin- og odontologistudentenes nasjonale forskningskonferanse.
 • IAESTE Oslo
  Verdensomspennende jobbutveksling for studenter på naturvitenskapelige og teknologiske fag.
 • Indologisk Studentforening
  Indologisk Studentforening ønsker å tilby et faglig-sosialt tilbud til de med interesse for India og regionen Sør-Asia generelt.
 • Iranian Academics Association in Norway (IRAANO)
  The Iranian Academics Association in Norway (hereafter referred to as IRAANO) is a non-political organization solely created to: 1. Bring together Iranian academics from the Norwegian Community to promote fellowship amongst them through scientific, social and cultural events. 2. Help to connect Iranian scholars, researchers, and students to the Norwegian academic and research centers, institutions, and universities and vice versa. 3. Organize and help to hold domestic and international seminars, workshops and meetings in different fields of science. 4. Introduce Persian language, culture and traditions to the UiO community. 5. Introduce the community to and familiarize it with Islamic culture and thought by sharing the spirit of Islam with Muslims and non-Muslims. 6. Promote unity and joint action among the Muslims on Campus by propagating the true message of Islam using the principles of the holy Quran, the teachings of Prophet Muhammad and his Holy Household and Shia’s beliefs.
 • Jurin
  Juridisk informasjon i Groruddalen
 • JURK
  Juridisk rådgivning for kvinner
 • Jussbuss
  Rettshjelpstiltak som drives av jusstudenter
 • Lektorprogrammets programutvalg
  Vi arbeider for studentenes velferd og rettigheter, og jobber for å forbedre de faglige og organisatoriske sidene ved utdanningene våre.
 • Lektorstudentene ved UIO
  Lektorstudentene ved UiO er navnet på Norsk Lektorlags studentorganisasjon.
 • Machiavellisk Forum
  Arrangerer faglunsj, debatt, politiske helaftner og visning av politisk film på SV-fakultetet.
 • MAPS
  Matematikk, algoritmer og programmering for studenter
 • Marianne
  Franskforeningen ved UiO
 • Mathjelpen
  - Kliniske ernæringsstudenters matopplysning
 • Medisinernes seksualopplysning Oslo (MSO)
  Medisinernes seksualopplysning (MSO) er en ideell organisasjon bestående av leger og legestudenter som siden 1974 har drevet seksual- og samlivsundervisning i Oslo-området.
 • Mino.Jur
  Minoritets jurister ved det juridiske fakultet.
 • Naturviterstudentene UiO
  Naturviterne er en fagforening for alle med høy naturvitenskapelig utdanning eller kompetanse. Naturviterstudentene er vår studentorganisasjon, med lokallag ved NMBU, UiO, UiB og UiT.
 • Norsk medisinstudentforening Oslo
  Norsk medisinstudentforening (Nmf) er en partipolitisk uavhengig organisasjon og en underavdeling av Den norske legeforening. Foreningen er en fagforening og interesseorganisasjon for medisinstudenter. Norsk medisinstudentforening Oslo er Norsk medisinstudentforenings lokallag i Oslo.
 • Oslo Akuttmedisinske Studentforening (OAMS)
  Vi er studenter som er opptatt av akuttmedisin, og ønsker gjennom faglige og sosiale aktiviteter å bidra til å øke interessen og kunnskapen for dette.
 • Oslo Chirurgiske Sælskab
  Forening for legestudenter som er interessert i kirurgiske fag.
 • Pedagogstudentene ved UiO
  Vi er lokallaget til Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet ved UiO som er en interesseorganisasjon for studenter som tar sikte på å arbeide på ulike nivåer innenfor utdanningssystemet.
 • Psykologistudenter Uten Grenser Oslo
  Psykologistudenter Uten Grenser (PUG) ønsker å øke psykologistudenters kulturelle kompetanse, og tydeliggjøre hvordan psykologien kan bidra i møte med samfunnsutfordringer.
 • Radikalt Økonominettverk - Blindern
  Vi har valgt å kalle oss et Radikalt økonominettverk fordi vi ønsker å definere oss på venstresiden og gi oss selv en felles plattform. Nettverket skal være et forum for å diskutere temaer som velferdsstatens framtid, styring av finanssektoren, bærekraftig utvikling og økonomisk omfordeling. Vi ønsker å utgjøre en motvekt mot dem som bruker økonomifaglige argumenter for å rettferdiggjøre høyreorienterte politiske løsninger. Vi ønsker å være et nettverk for studenter hvor målet ikke er å være enige, men å diskutere reelle alternativer og gi hverandre faglige innspill i den økonomiske debatten. Våre utadrettete virksomhet består i å arrangere Pils med Professor, debater og det styret ellers finner interessant. Kom gjerne med innspill! (ronblindern@gmail.com) Lik oss også på vår Facebook-side: facebook.com/RONBlindern.
 • Rethinking Economics Blindern
  Rethinking Economics Blindern er et lokallag av Rethinking Economics Norge, som igjen er en landsorganisasjon av Rethinking Economics. Vi ønsker å sette pluralisme på dagsorden med gjennomtanke.
 • Studentforening for Korea-studier
  Korean Studies Student Association · 오슬로대학교 한국학회
 • Students' Initiative on Foreign Affairs (SIFA)
  SIFA er en studentforening av og for studenter med interesse for internasjonale forhold og problemstillinger. Foreningen legger til rette for å studere og drøfte internasjonale spørsmål fra et tverrfaglig ståsted.
 • Studentundervisningen på Medisin (SUM)
  Studentrettet, studentdrevet undervisning innen det medisinske fagfeltet
 • Studentutvalget ved Det samfunnsvitenskapelig fakultet
  SVSU
 • Tekna Student Oslo
  Forening for akademikere med teknisk-naturvitenskapelig utdannelse.
 • Vektorprogrammet region Oslo
  Vektorprogrammet lar deg teste ut læreryrket! Vi sender realfagsstudenter ut i ungdomsskolen for å hjelpe dagens ungdomsskoleelever til å forbedre matematikkunnskapene sine.
Publisert 4. apr. 2012 10:32 - Sist endret 29. mai 2017 09:14