Humanitære og ideelle foreninger

 • Amnesty International Blindern
  Amnesty Internationals studentforening ved Universitetet i Oslo, Blindern.
 • Changemaker Oslo Student
  Changemaker er Norges største ungdomsorganisasjon som kun jobber med utviklingspolitikk.
 • Effektiv Altruisme UiO
  EA UiO har som mål å inspirere studenter ved UiO til å utforske hvordan de kan bruke sine ressurser til å utgjøre en størst mulig forskjell for andre.
 • Farmasøyter Uten Grenser Studentgruppe, UiO
  Navnet er basert på at organisasjonen er en humanitær organisasjon med bestående av farmasøyter som utøver humanitær hjelp uavhengig av geografisk sted.
 • Framtiden i våre hender Oslo studentlag
  Vi er Framtiden i våre henders lokallag for studenter i Oslo. Vi jobber for miljø og rettferdig fordeling av jordas ressurser.
 • ICJ - Student
  International Commission of Jurists (ICJ) er en internasjonal menneskerettighetsorganisasjon, stiftet i 1952, med sekretariat i Geneve. Organisasjonen har en norsk avdeling, ICJ-Norge, hvor ICJ-Student inngår som avdelingens studentnettverk.
 • Latin-Amerikagruppene (LAG) Blindern
  Latin-Amerikagruppene i Norge (LAG) er en partipolitisk uavhengig solidaritetsorganisasjon.
 • Medisinstudentenes Humanitæraksjon (MedHum) Oslo
  MedHum er alle norske medisinstudenters humanitæraksjon, et initiativ av Norsk Medisinstudentforening (Nmf), som fungerer som medisinstudentenes fagforening i Den Norske Legeforening.
 • Menneskerettighetsuka
  Menneskerettighetsuka arrangeres hvert år av en undergruppe i Amnesty Jus Oslo.
 • Natur og Ungdom og Naturvernforbundets studentlag i Oslo
  Natur og Ungdom er Norges største miljøvernorganisasjon for ungdom.
 • Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom Blindern
  Solidaritetsungdom er Norsk Folkehjelps samfunnspolitiske ungdomsbevegelse. Vårt lokallag har tilhørighet på Universitetet Blindern.
 • Oslo Røde Kors Studentlag
  Studentlaget til Oslo Røde Kors
 • Palestinakomiteen Blindern
  Palestinakomiteen Blindern er en partipolitisk uavhengig og antirasistisk solidaritetsorganisasjon som fremmer Palestinaspørsmålet ved Universitetet i Oslo. Foreningen er for og av studenter ved UiO, og en del av Palestinakomiteen i Norge.
 • PsychAid Oslo
  Psykologistudentenes hjelpeaksjon
 • SAIH - Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond
  SAIH er en partipolitisk uavhengig solidaritets- og bistandsorganisasjon ved norske universiteter og høyskoler.
 • Spire Oslo
  Utviklingsfondets Ungdomsorganisasjon
 • Start UiO
  Start å satse på dine egne idéer i dag! Vi er en studentorganisasjon for studenter interessert i innovasjon og entreprenørskap
 • Studentaksjonen UiO
  Studentaksjonen er en nasjonal humanitær aksjon, drevet av studenter, for afghanske barns rett til utdanning. Gjennom forskjellige arrangementer samler vi inn midler til Kirkens nødhjelps arbeid med utdanning av barn i provinsen Faryab i Afghanistan. Foreningen er i all hovedsak drevet av studenter ved UIO, men er åpen for alle.
 • Studenter Uten Grenser
  Studenter Uten Grenser er en frivillig organisasjon av og for studenter, som bygger på et gjensidig samarbeid med Leger Uten Grenser (MSF). Vi fungerer som en plattform hvor studenter som er interesserte i arbeidet til MSF kan møtes, dele informasjon, få mulighet til å snakke med fagpersonell og organisatorer, og delta på våre arrangementer. Les mer om oss på www.studenterutengrenser.no Som en studentorganisasjon arrangerer vi seminarer og case-kvelder med feltarbeidere og nøkkelpersoner fra MSF-kontoret. Vi hjelper også studenter med diverse henvendelser som for eksempel tropekurs, feltarbeid, søknader, frivillig arbeid, med mer. Studenter Uten Grenser ble grunnlagt i Januar 2011 og er derfor en relativt ny organisasjon. Siden MSF består av alt fra helsepersonell til logistikere og økonomer, satser vi nå på å utvide rekkevidden, og søker derfor medlemmer fra andre bakgrunner enn medisin, også i styret. Du er hjertelig velkommen på vårt neste arrangement, les gjerne mer om oss på facebook eller på vår hjemmeside www.studenterutengrenser.no.
Publisert 4. apr. 2012 10:32 - Sist endret 10. nov. 2015 14:53