Instituttforeninger

 • Arkeologisk studentforening og fagutvalg
  Faglig og sosial studentforening for studenter innenfor studiene arkeologi og konservering ved UiO.
 • Cybernetisk Selskab
  Studentforening for informatikkstudenter
 • Den medievitenskapelige linjeforening
  Den medievitenskapelige linjeforening er en linjeforening for de som studerer ved Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo.
 • EconLink
  Samfunnsøkonomenes Næringslivsforening
 • Fagutvalget ved Institutt for informatikk
  Fagutvalget ved Institutt for informatikk er informatikk-studentenes eget organ
 • Fagutvalget ved Institutt for Pedaogikk
  Fagutvalget ved Institutt for Pedagogikk
 • Fagutvalget ved Institutt for Spesialpedagogikk (FU ISP)
  Fagutvalget (FU) fungerer som studentenes tillitsvalgte på instituttnivå og består av engasjerte studenter som arbeider for å bedre og sikre tilbudet til studentene, både faglig og sosialt.
 • Fagutvalget ved Økonomisk Institutt
  Fagutvalget ved ØI ivaretar studentenes interesser opp mot Økonomisk institutt.
 • Farmasøytisk Fagutvalg
  Fagutvalget ved Farmasøytisk Institutt.
 • Frederik
  Arrangerer sosiale eventer for alle samfunnsøkonomistudenter ved UiO.
 • Gæa Norvegica
  Forening for studentene på institutt for geofag
 • HiveMind
  Navnet HiveMind kan bety en kollektiv bevissthet der en gruppe mennesker oppdager at de har ting til felles, og tenker og oppfører seg som et samfunn, der de deler kunnskap, tanker og ressurser.
 • Ifi-makers
  En forening som hovedsakelig holder til på Ifi (Institutt for informatikk), for å samle såkalte makers ved Åpen sone for eksperimentell informatikk. http://sonen.ifi.uio.no/
 • Kjemiforeningen Proton
  Protons formål er å skape et godt faglig og sosialt miljø for studenter tilknyttet Kjemisk institutt.
 • Kjemisk Fagutvalg
  KFU representerer studenter på Kjemisk institutt.
 • Matematisk fagutvalg
  Tillitsvalgt organ for matematikkstudenter ved Universitetet i Oslo, Blindern.
 • Navet
  Bedriftskontakten ved Institutt for informatikk
 • Psykologisk selskab
  Å fremme det sosiale miljøet ved Psykologisk Institutt ved UiO, og skape samhold på tvers av kull og linjer.
 • Sosialantropologisk forening (SAF)
  Foreningen har som formål å organisere sosialfaglige aktiviteter for studenter ved bachelor- og masterprogrammet i sosialantropologi ved UiO og for andre som har interesse for antropologi.
 • Sosialantropologisk Programutvalg
  Prograutvalget er studentene ved program for sosialantropologi i UIO sin interesseorganisasjon
 • Verdande
  Verdande er studentforeningen ved Institutt for Informatikk som jobber for å sørge for at kvinner føler seg hjemme på studiet.
Publisert 5. apr. 2013 12:32 - Sist endret 29. mai 2017 09:19