Livssynsforeninger

 • Ahmadiyya-muslimsk studentforening
  Ahmadiyya-muslimsk Studentforeing (AMS) er en forening for studenter på UIO som er tilknyttet Ahmadiyya-menigheten i islam.
 • Bahai Studentforening
  Bahai Studentforeningen ønsker å fremme enhet ved å ha aktiviteter basert på Bahai troens prinsippper, for alle studenter.
 • Emmaus psykologiforening
  Å skape møtepunkt, tankerom og trosfellesskap for psykologistudenter og -arbeidende med interesse for skjæringspunkt mellom kristen tro og psykologi.
 • Lukas
  Kristen studentforening for ernærings-, odontologi- og medisinstudenter
 • Madina Institute
  Foreningens navn er bestemt av styret i studentforeningen.
 • Muslimsk Studentsamfunn (MSS)
  MSS har til formål å skape kontakt mellom muslimske studenter, og å arbeide for å skape forståelse og kunnskap om Islam.
 • Oslo Kristelige Studentforbund
  Forbundet er et liberalt, radikalt, kristent fellesskap. Vi har sosiale og politiske aktiviteter hver fredag gjennom semesteret.
 • Oslo Kristelige Studentlag
  Oslo kristelige studentlag (OKSL) består av ulike mennesker som kommer sammen for å dele troen sin. Ingen av oss er like eller tror helt likt. Vi er knyttet til UiO, men alle studenter er velkomne!
Publisert 4. apr. 2012 10:33 - Sist endret 29. mai 2017 09:37