Livssynsforeninger

 • Adventistkirkens ungdomslag i Oslo
  Adventistkirkens ungdomslag i Oslo (AUO) er Syvendedags Adventistkirkens lokallag i Oslo.
 • Ahmadiyya-muslimsk Studentforening
  Ahmadiyya-muslimsk Studentforeing (AMS) er en forening for studenter som er tilknyttet Ahmadiyya-menigheten i islam.
 • Emmaus psykologiforening
  Å skape møtepunkt, tankerom og trosfellesskap for psykologistudenter og -arbeidende med interesse for skjæringspunkt mellom kristen tro og psykologi.
 • Lukas
  Kristen studentforening for ernærings-, odontologi- og medisinstudenter
 • Madina Institute
  Foreningens navn er bestemt av styret i studentforeningen.
 • Minhaj Ungdom Studentforening
  Minhaj Ungdom er en ungdomsorganisasjon som jobber for ungdommer interessert i tro, tanke og religion. Studenter som driver denne har tilknytning til organisasjonen Minhaj-ul-Quran Norge.
 • Muslimsk Studentsamfunn (MSS)
  MSS har til formål å skape kontakt mellom muslimske studenter, og å arbeide for å skape forståelse og kunnskap om Islam blandt medlemmene spesielt og samfunnet generelt.
 • Oslo Kristelige Studentforbund
  Forbundet er et samlingssted for diskusjon og samtale om tro, tvil og tanke - en kristen studentorganisasjon som stimulerer til refleksjon og debatt rundt teologiske og samfunnsmessige spørsmål. Vi ønsker å utfordre etablerte sannheter! Vi er et liberalt, radikalt, kristent fellesskap!
Publisert 4. apr. 2012 10:33 - Sist endret 29. mai 2017 09:37