Livssynsforeninger

 • Adventistkirkens ungdomslag i Oslo
  Adventistkirkens ungdomslag i Oslo (AUO) er Syvendedags Adventistkirkens lokallag i Oslo.
 • Ahmadiyya-muslimsk Studentforening
  Ahmadiyya-muslimsk Studentforeing (AMS) er en forening for studenter som er tilknyttet Ahmadiyya-menigheten i islam.
 • Den Norske Spiritistiske Studentforening
  Den Norske Spiritistiske Studentforening er en studentforening primært for og ved UiO. For alle studentene ved UiO som ønsker å studere, analysere eller ønsker å tydeliggjøre hva vi er, hvor vi kommer fra og hva vår hensikt på jorda er. Vår foreningen respekterer alle religioner, og arbeider med gjennomføring av fred mellom alle mennesker uavhengig av rase, nasjonalitet, tro, kulturell eller sosial status.
 • Emmaus psykologiforening
  Emmaus psykologiforening er en undrende organisasjon som ønsker å skape møtepunkt, tankerom og trosfellesskap for psykologistudenter og -arbeidende med interesse for skjæringspunkt mellom kristen tro og psykologi.
 • Lukas
  Kristen studentforening for ernærings-, odontologi- og medisinstudenter
 • Madina Institute
  Foreningens navn er bestemt av styret i studentforeningen.
 • Minhaj Ungdom Studentforening
  Minhaj Ungdom er en ungdomsorganisasjon som jobber for ungdommer interessert i tro, tanke og religion. Studenter som driver denne har tilknytning til organisasjonen Minhaj-ul-Quran Norge.
 • Muslimsk Studentsamfunn (MSS)
  MSS har til formål å skape kontakt mellom muslimske studenter, og å arbeide for å skape forståelse og kunnskap om Islam blandt medlemmene spesielt og samfunnet generelt.
 • Oslo Kristelige Studentforbund
  Forbundet er et samlingssted for diskusjon og samtale om tro, tvil og tanke - en kristen studentorganisasjon som stimulerer til refleksjon og debatt rundt teologiske og samfunnsmessige spørsmål. Vi ønsker å utfordre etablerte sannheter! Vi er et liberalt, radikalt, kristent fellesskap!
 • Oslo Kristelige Studentlag
  Oslo kristelige studentlag (OKSL) består av forskjellige mennesker som kommer sammen for å dele troen sin. Ingen av oss er like eller tror helt likt.
Publisert 4. apr. 2012 10:33 - Sist endret 10. nov. 2015 14:55