Musikk- og teaterforeninger

 • Akademisk Korforening
  UiOs offisielle blandede kor
 • A Scalpella
  - Blandakor for medisin-, odontologi- og ernæringsstudenter
 • Chorus Mixtus
  Blandakoret ved Juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo
 • Corpsus Juris
  Studentorkesteret ved Det juridiske fakultet
 • Dancing Doctors
  Dansegruppe for medisin-, ernærings- og odontologistudenter ved UIO.
 • Den norske Studentersangforening
  UiO's offiselle mannskor
 • Grex Vocalis
  Grex Vocalis er latin og betyr "Den syngende hjord"
 • Impro Neuf
  Foreningens formål er å drive improvisert teater knyttet til Det Norske Studentersamfund, herunder workshops, forestillinger og lignende.
 • Kling Kokos
  Psykologisk institutts Sangforening ved Universitetet i Oslo, Forskningsparken. Stiftet i 2007.
 • Kvindelige Studenters Sangforening (KSS)
  Det offisielle kvinnekoret til Universitetet i Oslo, stiftet i 1895. Tross alderen er vi et ungt og ambisiøst kor.
 • Medicinsk Paradeorchæster
  Norges eldste akademiske studentorchæster
 • Medisinerstudentenes revy
  Tradisjonell revy skrevet og satt opp av medisin-, ernærings- og odontologistudenter ved det Medisinske Fakultet ved UiO.
 • Morrari
  Revygruppe ved Psykologisk Institutt
 • Oslo medisinske pikekor
  Kor for jenter som studerer ved Det Medisinske- eller Det Odontologiske Fakultet, UiO
 • Sangvinerne
  Mannskor for studenter ved medisin.
 • Schola Cantorum
  Musikkstudentenes kammerkor
 • Studentorchesteret Biørneblæs
  Studentorchester ved Universitet i Oslo, Campus Blindern.
 • Tannlegerevyen
  Et årlig arrangement som gjennomføres av studenter ved det Odontologiske fakultet i Oslo. Det er en gammel tradisjon som tiltrekker flere hundre tilskuere.
 • Universitetets symfoniorkester
  Universitetets Symfoniorkester er et symfoniorkester knyttet til Universitetet i Oslo. Orkesteret har konserter i egen regi, men bidrar også med musikalske innslag på Universitetes seremonier.
 • Vox Humana
  Kammerkor - 28 sangere med musikalske og sosiale ambisjoner.
Publisert 4. apr. 2012 10:33 - Sist endret 29. mai 2017 09:38