Politiske foreninger

 • Arbeiderpartiets Studentlag i Oslo
  Arbeiderpartiets Studentlag i Oslo skal være et samlingspunkt for studenter, unge akademikere og unge profesjonsutdannede i Oslo Arbeiderparti.
 • ATTAC Blindern
  En annen verden er mulig
 • Den Konservative Studenterforening (DKSF)
  Konservative Studenterforening (DKSF) er en politisk studentforening som hører til på borgerlig side i det politiske landskapet.
 • EmmaSofia - Oslo studentlag
  EmmaSofia er en medlemsorganisasjon som jobber for en kunnskapsbasert ruspolitikk med hovedfokus på MDMA og psykedelika. Studentlaget har rett på å benytte navnet etter avtale med hovedorganisasjonen.
 • Europeiske Studenter Oslo
  Europeiske Studenter Oslo er et lokallag til den partipolitiske uavhengige organisasjonen Europeisk Ungdom.
 • Liberalistene UiO
  Liberalistene er politisk parti som foreningen støtter, capitalist party er navnet på engelsk. Navnet er derivert derfra.
 • Nordisk Studentforening
  Forening for folkelig nordisk samarbeid politisk og kulturelt. Et lokallag av Foreningen Nordens Ungdom.
 • Oslo Grønne Studenter
  Oslo Grønne Studenter (OGS) er Miljøpartiet De Grønnes studentlag i Oslo.
 • Oslo Sosialistiske Studenter
  Lokallaget til Sosialistisk Venstreparti ved UiO, HiOA og andre studiesteder i Oslo.
 • Rødt Studentlag
  Studentlag av partiet Rødt
 • Studenter mot EU Oslo
  Studenter mot EU Oslo (SmEU) er en partipolitisk uavhengig organisasjon som jobber for folkestyre, miljø og solidaritet og vi ser at Norge og verden ikke er tjent med norsk EU-medlemskap.
 • Studentmållaget i Oslo
  Studentmållaget i Oslo er lokallaget til Norsk Målungdom og Noregs Mållag på universitetet og høgskulane i Oslo.
Publisert 4. apr. 2012 10:34 - Sist endret 29. mai 2017 09:39