Politiske foreninger

 • Arbeiderpartiets Studentlag i Oslo
  Arbeiderpartiets Studentlag i Oslo skal være et samlingspunkt for studenter, unge akademikere og unge profesjonsutdannede i Oslo Arbeiderparti.
 • ATTAC Blindern
  En annen verden er mulig
 • Den Konservative Studenterforening (DKSF)
  Konservative Studenterforening (DKSF) er en politisk studentforening som hører til på borgerlig side i det politiske landskapet.
 • EmmaSofia - Oslo studentlag
  EmmaSofia er en medlemsorganisasjon som jobber for en kunnskapsbasert ruspolitikk med hovedfokus på MDMA og psykedelika. Studentlaget har rett på å benytte navnet etter avtale med hovedorganisasjonen.
 • Europeiske Studenter Oslo
  Europeiske Studenter Oslo er lokallaget til Europeisk Ungdom. Vi vil engasjere og opplyse studenter om EU.
 • Foreningen for Alle Konservative Studenter (FAKS)
  Foreningen for alle konservative studenter har som formål å være et partipolitisk uavhengig samlingsorgan for konservative studenter ved Universitetet i Oslo.
 • Liberalistene UiO
  Liberalistene er politisk parti som foreningen støtter, capitalist party er navnet på engelsk. Navnet er derivert derfra.
 • Motmakt Blindern
  Motmakts studentlag på Blindern.
 • Nordisk Studentforening
  Forening for folkelig nordisk samarbeid politisk og kulturelt. Et lokallag av Foreningen Nordens Ungdom.
 • Oslo Grønne Studenter
  Oslo Grønne Studenter (OGS) er Miljøpartiet De Grønnes studentlag i Oslo.
 • Oslo Sosialistiske Studenter
  Lokallag til Sosialistisk Venstreparti og Sosialistisk Ungdom primært med tilknytning til UiO
 • Rødt Studentlag
  Studentlag av partiet Rødt. Åpent for alle med tilknytning til høyskole/universitet i Oslo-området, men primært med tilhørighet på Universitetet i Oslo.
 • Studenter mot EU Oslo
  Studenter mot EU Oslo (SmEU) er en partipolitisk uavhengig organisasjon som jobber for folkestyre, miljø og solidaritet og vi ser at Norge og verden ikke er tjent med norsk EU-medlemskap.
Publisert 4. apr. 2012 10:34 - Sist endret 29. mai 2017 09:39