Politiske foreninger

 • Arbeiderpartiets Studentlag i Oslo
  Arbeiderpartiets Studentlag i Oslo skal være et samlingspunkt for studenter, unge akademikere og unge profesjonsutdannede i Oslo Arbeiderparti. Laget har et særlig ansvar for organisering av studentarbeidet i Oslo Ap. Laget skal være med å sette dagsorden for politisk debatt og bidra til å løfte inn kunnskap i disse. Navnet har blitt pålagt av Oslo Arbeiderpartiet, og er det samme navnene gitt til studentorganisasjonene i Bergen, Trondheim, Stavanger og Ås.
 • Den Konservative Studenterforening (DKSF)
  Konservative Studenterforening (DKSF) er en politisk studentforening som hører til på borgerlig side i det politiske landskapet.
 • EmmaSofia - Oslo studentlag
  EmmaSofia er en politisk medlemsorganisasjon, som arbeider for å få Norge over til en kunnskapsbasert ruspolitikk, med hovedfokus på MDMA og psykedelika. Emma betyr "universell" og Sofia betyr "visdom". Studentlaget har rett på å benytte navnet etter avtale med hovedorganisasjonen, samt initiativtagerne Pål-Ørjan Johansen og Teri Krebs.
 • Europeiske Studenter Oslo
  Europeiske Studenter Oslo er et lokallag til den partipolitiske uavhengige organisasjonen Europeisk Ungdom.
 • Liberalistene UiO
  Liberalistene er politisk parti som foreningen støtter, capitalist party er navnet på engelsk. Navnet er derivert derfra.
 • Nordisk Studentforening
  Forening for folkelig nordisk samarbeid politisk og kulturelt. Et lokallag av Foreningen Nordens Ungdom.
 • Oslo Grønne Studenter
  Oslo Grønne Studenter (OGS) er Miljøpartiet De Grønnes studentlag i Oslo.
 • Oslo Sosialistiske Studenter
  Lokallaget til Sosialistisk Venstreparti ved UiO, HiOA og andre studiesteder i Oslo.
 • Studenter mot EU Oslo
  Studenter mot EU Oslo (SmEU) er en tverrpolitisk organisasjon som jobber aktivt med folkeopplysning og aktivisme for folkestyre, miljø og solidaritet, og mot norsk medlemskap i og tilpasning til Den europeiske union. Vi jobber også med å opparbeide motstand mot udemokratiske handelsavtaler som TTIP og TISA.
 • Studentmållaget i Oslo
  Studentmållaget i Oslo er lokallaget til Norsk Målungdom og Noregs Mållag på universitetet og høgskulane i Oslo.
Publisert 4. apr. 2012 10:34 - Sist endret 29. mai 2017 09:39