Studieprogram­foreninger

 • Arbeidslivsutvalget ved Institutt for statsvitenskap
  Arbeidslivsutvalget er en av studentforeningene ved Institutt for statsvitenskap ved Universitetet i Oslo.
 • Biologisk fagutvalg
  Biologisk fagutvalg (BFU) jobber for å fremme biologistudentenes interesser og fungerer som kontaktorgan for alle som tar biologifag ved Institutt for biovitenskap ved UiO. Fagutvalget arrangerer utflukter, debatter, faglige frokoster og turer av både sosial og faglig karakter. I tillegg velger vi studentrepresentanter til alle viktige utvalg både på instituttet og fakultetet, og sørger for at studentene får ekstra hjelp fra forelesere og hjelpelærere rett før eksamen. Gjennom disse aktivitetene, og gjennom kommunikasjon med både studenter og ansatte ved IBV, jobber BFU hele tiden for å opprettholde et hyggelig, inspirerende, spennende, utfordrende og inkluderende studentmiljø for alle studenter tilknyttet Institutt for biovitenskap.
 • Byråkratene
  Studentforening for Offentlig administrasjon og ledelse
 • Defi - Designforeningen ved Ifi
  Defi er en sammentrekkningen av Design og Informatikk.
 • Fagutvalget for filosofi
  I fagutvalget har vi representater i Instituttstyret, Programområdet for bachelor i filosofi og idéhistorie, Linjerådet for bachelor i filosofi og Programområdet for master i filosofi. Vi er også ansvarlige for sosiale arrangementer for filosofistudenter på bachelor- og masterstudiet i filosofi.
 • Fagutvalget for kunsthistorie
  Fagutvalget for kunsthistorie ved universitetet i Oslo
 • Fagutvalg for Kina-studier
  Fagutvalg for Kina-studier er en studieprogramforening for studenter hovedsaklig tilknyttet Kinesisk med Kina-studier (bachelor), men også Chinese Society and Politics (master) eller andre som føler seg tilknyttet Kina-studier.
 • Fysikkforeningen
  Vi er studentforeningen for bachelorstudenter på FAM, eller på fysisk institutt.
 • Fysisk fagutvalg
  Fysisk fagutvalg er et kontaktorgan mellom studentene på Fysisk institutt, og instituttet selv.
 • Helseledernes Studentforening
  Studentforening ved det Medisinske Fakultet ved Universitetet i Oslo for studenter på bachelor- og masternivå i studiet Helseledelse og helseøkonomi.
 • Historisk Studentforening
  Historisk Studentforening er alle historiestudenters faglige og sosiale forening. Styret er også studentenes tillitsvalgte og har derfor også samme funksjon som et programutvalg.
 • Idehistorisk fagutvalg UiO
  Fagutvalget for studenter ved universitetet i Oslo som studerer idehistorie.
 • Lektorprogrammets Studentforening (LeP)
  Sosial forening for studenter på Lektorprogrammet ved UiO.
 • Menageriet
  - Studentforening for programmet "Materialer, energi og nanoteknologi"
 • Mikro - Studentforeningen for mikroelektronikk
  Studentforening ved IFI
 • Peace and Conflict Studies Fagutvalg
  Vi er Peace and Conflict Studies fagutvalget (i ISV).
 • PI:SK
  Programutvalget for Informatikk: språk og kommunikasjon
 • ProgNett
  Linjeforening for studenter ved bachelor- og masterprogrammene Programmering og nettverk
 • Programutvalget for Internasjonale studier
  Vi er programutvalget til bachelorprogrammet Internasjonale studier ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, UiO
 • Programutvalget for Offentlig administrasjon og ledelse
  Programutvalget har ansvaret for det faglige ved studiet Offentlig administrasjon og ledelse og er bindeleddet mellom studentene og ansatte ved instituttet.
 • Programutvalget for Russisk
  Navnet kommer av foreningsstyrets funksjon som representativ for studenter ved programmet for Russisk.
 • Programutvalget for Samfunnsgeografi
  Foreningens formål er å fremme det faglige - og fagligsosiale miljøet ved samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo.
 • Programutvalget ved Kultur og Kommunikasjon
  Programutvalget (PU) består av studentrepresentanter fra Bachelorprogrammet Kultur og kommunikasjon.
 • SERIøs Studentforening
  SERIøs Studentforening er foreningen for alle studenter tilknyttet Senter for rettsinformatikk (SERI) og Avdeling for forvaltningsinformatikk (AFIN).
 • Studentenes Elektronikkforening (SEF)
  Studentenes Elektronikk Forening er en forening for studenter på Elektronikk og datateknologi og andre elektronikkinteresserte studenter.
 • Terra
  Samfunnsgeografisk velferdsforening
Publisert 4. apr. 2012 10:32 - Sist endret 15. apr. 2016 14:46