Tidsskrifter og media

 • Antropress
  Antropress er antropologistudentenes tidskrift.
 • Argument tidsskrift
  Argument er et prisvinnende, tverrfaglig og tverrpolitisk studentmagasin med bred profil.
 • bøygen
  faglitterært tidsskrift
 • Filologen
  - Allmennkulturelt tidsskrift ved Det humanistiske fakultet
 • Filosofisk supplement
  Studenttidsskrift for filosofi tilknyttet Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk (IFIKK) ved Universitetet i Oslo.
 • Fortid
  Historiestudentenes fagtidsskrift.
 • Litteraturtidsskriftet Lasso
  Litteraturtidsskriftet Lasso er et non-profit tidsskrift med mål om å appelere til litteraturstudenter på bachelor- og masternivå.
 • MOLO
  Idéhistorisk studenttidsskrift
 • Mål og Makt
  Tidsskrift gjeve ut av Studentmållaget i Oslo
 • Nicolay Arkeologisk Tidsskrift
  Nicolay arkeologisk tidsskrift har blitt utgitt av arkeologistudenter ved Universitetet i Oslos Institutt for arkeologi, konservering og historie siden 1967.
 • Observator
  Gratis tidsskrift om økonomi, drevet av samfunnsøkonomistudentene ved Universitetet i Oslo.
 • Oslo Student-TV
  TV av, for og med studenter.
 • Paragone
  Foreningen utgir et kunsthistorisk studenttidsskrift på Universitetet i Oslo.
 • Samfunnsgeografen
  Samfunnsgeografen er en tidsskrift for studenter, ansatte og alumniforeningen ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitet i Oslo.
 • Samfunnsviter'n
  Studentavis tilknyttet det samfunnsvitenskapelige fakultet
 • Speilvendt
  Speilvendt er et gratis, studentdrevet psykologitidsskrift tilknyttet Psykologisk Institutt ved Universitetet i Oslo.Vi retter oss mot psykologistudenter spesielt, og andre psykologiinteresserte generelt. Vi skal være en arena hvor studentene kan uttrykke seg kreativt og faglig. Vi skal være utfordrende, tilgjengelige og engasjerende.
 • Teknovatøren
  Tidsskriftet ser etter å fremme fagfeltet "Science and Technology in Society" og innovasjonsstudier.
 • Tvergastein
  Studenttidsskriftet Tvergastein er det første tverrfaglige akademiske tidsskriftet ved Universitetet i Oslo som har miljø og bærekraftig utvikling som arbeidsområde. Vi har gitt ut 2 utgaver i 2014 og 2015. Vårt andre nummer i 2016 kommer ut i desember og har tittelen "Something to declare: unpacking travel".
 • Veneficus Tidsskriftet
  Veneficus Tidsskriftet er en undergruppe av studentforeningen Veneficus ved Farmasøytisk Institutt, Universitetet i Oslo.
 • Zoon Politikon
  Hva er Zoon Politikon? Zoon Politikon er et uavhengig studentmagasin som gis ut ved Institutt for Statsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Zoon Politikon tar opp viktige tema på instituttet, i Norge og den øvrige verden. Interesserer du deg for internasjonale relasjoner, miljø, fred - og konflikt eller noe annet spennende? Da vil vi gjerne ha deg som skribent hos oss. Alt vi krever er engasjement og skriveglede!
Publisert 4. apr. 2012 10:34 - Sist endret 10. nov. 2015 14:57