Tidsskrifter og media

 • Argument tidsskrift
  Argument er et prisvinnende, tverrfaglig og tverrpolitisk studentmagasin med bred profil.
 • bøygen
  faglitterært tidsskrift
 • Filologen
  - Allmennkulturelt tidsskrift ved Det humanistiske fakultet
 • Filosofisk supplement
  Studenttidsskrift for filosofi tilknyttet Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk (IFIKK) ved Universitetet i Oslo.
 • Fortid
  Historiestudentenes fagtidsskrift.
 • IFI-Avis
  IFI = Institutt for Informatikk
 • Litteraturtidsskriftet Lasso
  Litteraturtidsskriftet Lasso er et non-profit tidsskrift med mål om å appelere til litteraturstudenter på bachelor- og masternivå.
 • MOLO
  Idéhistorisk studenttidsskrift
 • Mål og Makt
  Tidsskrift gjeve ut av Studentmållaget i Oslo
 • Nicolay Arkeologisk Tidsskrift
  Nicolay arkeologisk tidsskrift har blitt utgitt av arkeologistudenter ved Universitetet i Oslos Institutt for arkeologi, konservering og historie siden 1967.
 • Oslo Student-TV
  TV av, for og med studenter.
 • Paragone
  Foreningen utgir et kunsthistorisk studenttidsskrift på Universitetet i Oslo.
 • Samfunnsgeografen
  Samfunnsgeografen er en tidsskrift for studenter, ansatte og alumniforeningen ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitet i Oslo.
 • Samfunnsviter'n
  Studentavis tilknyttet det samfunnsvitenskapelige fakultet
 • Socius
  Studentmagasin for sosiologi ved UiO
 • Speilvendt
  Speilvendt er et gratis, studentdrevet psykologitidsskrift tilknyttet Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo.
 • Stud.Jur.
  Tidsskriftet Stud.Jur. gir jusstudentene muligheten til å leve ut sitt engasjement, og gjennom dette få verdifull trening i å innta skriftlige standpunkter på en klar og tydelig måte
 • Teknovatøren
  Tidsskriftet ser etter å fremme fagfeltet "Science and Technology in Society" og innovasjonsstudier.
 • Tvergastein
  Tvergastein er det første tverrfaglige akademiske tidsskriftet ved Universitetet i Oslo fokuserer på miljø og bærekraftig utvikling. Nr.9 kommer ut i september 2017.
 • Veneficus Tidsskriftet
  Veneficus Tidsskriftet er en undergruppe av studentforeningen Veneficus ved Farmasøytisk Institutt, Universitetet i Oslo.
 • Zoon Politikon
  Hva er Zoon Politikon? Zoon Politikon er et uavhengig studentmagasin som gis ut ved Institutt for Statsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Zoon Politikon tar opp viktige tema på instituttet, i Norge og den øvrige verden. Interesserer du deg for internasjonale relasjoner, miljø, fred - og konflikt eller noe annet spennende? Da vil vi gjerne ha deg som skribent hos oss. Alt vi krever er engasjement og skriveglede!
Publisert 4. apr. 2012 10:34 - Sist endret 29. mai 2017 09:43