Toppmøte mellom LO, NHO og UiO

På Tøyen onsdag gikk startskuddet for et tettere samarbeid mellom toppledelsen i UiO, LO og NHO for å utvikle kunnskapsøkonomien. De tre partene er enige om at det trengs et løft for å koble utdanninger og arbeidsliv tettere sammen, og skal jobbe for å øke andelen studenter i praksis.

Gerd Kristiansen, Kristin Skogen Lund og Ole Petter Ottersen på en virtuell omvisning i det planlagte livsvitenskapsbygget.
Gerd Kristiansen, Kristin Skogen Lund og Ole Petter Ottersen på en virtuell omvisning i det planlagte livsvitenskapsbygget. (Foto:Terje Heiestad/UiO)

Tøyen hovedgård badet i sol da Kristin Skogen Lund, administrerende direktør i NHO, og Gerd Kristiansen, leder i LO, torsdag kom for et første toppmøte med ledelsen ved Universitetet i Oslo. Målet for møtet var å utvikle områder for samarbeid mellom arbeidsliv og universitetet.

– Det er svært viktig å videreutvikle samarbeidet for kunnskapsøkonomien. LO ønsker et helhetlig løft for kompetansepolitikken, og tettere kontakt mellom arbeidsliv og utdanninger er sentralt i dette løftet, innledet Gerd Kristiansen.

Må styrke kontakten mellom studenter og arbeidsliv

De tre lederne var alle svært opptatt av hvordan kontakten mellom studenter og arbeidsliv kan styrkes. Kristin Skogen Lund understreket at kandidatene er universitetenes viktigste bidrag til næringslivet, men at det trengs grep for å styrke kontakten under utdanningene

– Vi ser at samarbeidet mellom arbeidslivet og høyere utdanning blir for fragmentert. Samarbeidet bør inn i mer faste rammer, og nå et større volum av studentene, sa Kristin Skogen Lund.

Gerd Kristiansen og Kristin Skogen Lund i samtale
Gerd Kristiansen og Kristin Skogen Lund i samtale. (Foto:Terje Heiestad/UiO)

Studentene må bli mer karrierebevisste tidligere i studiene

Leder for Karrieresenteret ved UiO, Gisle Hellsten, innledet til diskusjon, og la vekt på at arbeidsgivere tar det for gitt at kandidater fra høyere utdanning har mye kunnskap om sine felt, men at det ofte er mer usikkert – både for studenter og arbeidsgivere – hvilke ferdigheter studenter sitter igjen med etter et ferdig løp. Han innrømmer at det er en utfordring at studentene i liten grad tar kontakt med Karrieresenteret før helt mot slutten av sin grad.

Ta kontakt tidlig!

– Vi møter mange studenter som først tar kontakt rett før de leverer sin masteroppgave. Da er det sent å begynne å tenke på hvordan man skal skaffe seg kvalifiserende erfaringer i løpet av studietiden. Han oppfordrer alle studenter til å ta kontakt tidlig i studieløpet. – Tenk karriere fra dag en, og skaff deg kvalifiserende erfaringer gjennom engasjement og deltidsjobber, er Hellstens budskap til studentene.

På vei mot referansesamfunnet 

I sin innledning la Hellsten vekt på at vi beveger oss mot et referansesamfunn. – For studenter er det avgjørende at noen kan gå god for at de fungerer i «den virkelige verden». Praksisplasser og internships er et svært viktig bidrag til dette, men vi må for all del unngå utviklingen vi har sett i mange andre europeiske land hvor studentene ender opp med å bli utnyttet i slike stillinger, sa Hellsten. – Det er avgjørende at praksisplasser gir uttelling, enten i form av studiepoeng eller lønn.

Gisle Hellsten orienterte
Gisle Hellsten orienterte. (Foto:Terje Heiestad/UiO)

Et første møte med et velordnet arbeidsliv

Gerd Kristiansen understreker viktigheten av at studenters møte med arbeidslivet skal være velordnet og i tråd med den norske samfunnsmodellen. – Det er utrolig viktig at vi har de samme gode rammene rundt praksisplasser som vi har i resten av det seriøse arbeidslivet i Norge. Her bidrar gjerne LO til å diskutere hvordan slike ordninger kan utvikles. 

LO-lederen la også vekt på at det må være en god balanse mellom yrkesfaglige og akademiske utdanninger, og at Norge har et fortrinn med høy læring i arbeidslivet.  

Satsing på praksispoeng

Ole Petter Ottersen signaliserte på møtet at UiO ønsker å lansere en satsing på praksisplasser – Her har både universitetene og arbeidslivet en jobb å gjøre. Universitetene må se på muligheten for å gi studiepoeng for praksis i arbeidslivet, og arbeidsgivere må tilby kvalifiserende praksisplasser. I samarbeid med LO og NHO ønsker Ottersen å få dette spørsmålet høyere på agendaen.

– Det vil være mye lettere å få med fagmiljøene, studentene og arbeidsgiverne på dette løftet med LO og NHO på laget, sa Ottersen.

Rektor Ole Petter Ottersen
Rektor Ole Petter Ottersen. (Foto:Terje Heiestad/UiO)

Må selge til utlandet

Et annet tema for møtet var hvordan partene kan jobbe sammen for å realisere ambisjonene for forskningsbasert næringsutvikling Norge, spesielt innen helse. Kristin Skogen Lund la vekt på at det nye næringslivet Norge trenger må være eksportrettet.

– Oljenæringen kan ikke enkelt erstattes, men det er avgjørende at vi satser på eksportrettet industri når vi på lang sikt skal fylle hullene etter vår i dag viktigste eksportindustri. Vi må drive med ting vi kan selge til utlandet!

Kristin Skogen Lund
Kristin Skogen Lund. (Foto:Terje Heiestad/UiO)

Helseindustrien er global i sin natur

UiOs livsvitenskapssatsing har som et av sine sentrale mål å bidra til næringsutvikling innenfor en bransje som er utpreget eksportrettet.

– Helseindustrien er et eksempel på en virksomhet som i sin natur er global, og hvor mange virksomheter er såkalte born globals, som retter seg mot et internasjonalt marked fra dag en, sa Ole Petter Ottersen. 

Viktig engasjement

På vei ut fikk de to lederne en virtuell omvisning i det planlagte livsvitenskapsbygget til UiO ved hjelp av 3D-VR-briller, og en takk fra en fornøyd rektor.

– Vi setter stor pris på NHO og LOs engasjement for forskning og høyere utdanning. I samarbeid med NHO og LO kan universitets- og høgskolesektoren få til et viktig løft for koblingen mellom utdanninger og arbeidsliv, avsluttet Ottersen.

Av Anders Lundell
Publisert 5. sep. 2016 10:27 - Sist endret 7. sep. 2016 13:20