Kunnskapsministeren presenterte stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning

I dag presenterte Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen Stortingsmeldingen om kvalitet i høyere utdanning på Realfagsbiblioteket i Vilhelm Bjerknes hus.

Foajéen på Realfagsbiblioteket var fylt til randen da Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen presenterte Stortingsmeldingen om kvalitet i høyere utdanning. Foto: Anders Lien

Det var svært godt oppmøte med mange studenter og kanskje skyldes det, delvis slik ministeren selv bemerket, at det ble servert kake. Men inntrykket ble i løpet av arrangementet at de studenter og universitetsansatte som var tilstede var svært engasjert i tematikken, kvalitet i høyere utdanning.

Mellom presentasjon av stortingsmeldingen og før spørsmålsrunde fra salen tok statsråden seg tid til kakespising sammen med leder for Norsk studentorganisasjon (NSO), Marianne Andenæs. Foto: Anders Lien

Kunnskapsministeren la frem stortingsmeldingen og spanderte kake på alle fremmøtte. Etter kakeservering ble det også åpnet for spørsmål fra salen. 

Kunnskapsministeren hadde invitert studentene til presentasjonen av stortingsmeldingen. Her med leder for NSO, Marianne Andenæs. Foto: Anders Lien

Meld. St. 16 – Kultur for kvalitet i høyere utdanning

Les stortingsmeldingen på regjeringen.no

Publisert 27. jan. 2017 16:11 - Sist endret 27. jan. 2017 16:21