Nye styremedlemmer ved Universitetet i Oslo

Kunnskapsdepartementet har oppnevnt nye styremedlemmer ved Universitetet i Oslo for perioden fra 1. august 2017 til 31. juli 2021.

Eksterne representanter i styret. Fra venstre: Qaisar Farooq Akram (foto: wikipedia.org), Elisabeth B. Kvalheim (foto: Statoil), Idar Kreutzer (foto: finansnorge.no) og Anne-Marie Engel (foto: lundbeckfonden.com).  

Departementet har oppnevnt Anne-Marie Engel og Idar Kreutzer, som begge er styremedlemmer i inneværende periode, Qaisar Farooq Akram, som har vært varamedlem, og Elisabeth B. Kvalheim til å være styremedlemmer ved Universitetet i Oslo (UiO) i neste periode. Varamedlemmer er Kristin Hollung og Einar Hagem.

– Jeg setter stor pris på at disse dyktige folkene vil være med på å utvikle Universitetet i Oslo videre. UiO er det eldste og høyest rangerte universitetet i Norge, og har mye å leve opp til. Så styret får en viktig jobb med å legge til rette for at UiO opprettholder sin status som en av de fremste utdannings- og forskningsinstitusjonene i landet, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet.

Tidligere i år ble Svein Stølen valgt til ny rektor og styreleder for samme periode.

Styrets sammensetning blir dermed fra 1. august 2017

 • Styrets leder: påtroppende rektor Svein Stølen.
 • Faste, vitenskapelige ansatte:  professor i litteratur Anne Birgitte Rønning.
 • Faste, vitenskapelige ansatte:  professor i historie Erling Sandmo.
 • Teknisk-administrative ansatte: seniorrådgiver Marianne Midthus Østby.
 • Midlertidige, vitenskapelige ansatte: språkforsker Ingrid Lossius Falkum.
 • Studentrepresentanter: Kristine Berg Heggelund og Henrik Paulsen Mandelid.

Eksterne representanter:

 • Anne-Marie Engel Forskningssjef i Lundbeckfonden. Medlem av dagens styre.
 • Idar Kreutzer Adm.direktør i Finans Norge. Medlem av dagens styre.
 • Qaisar Farooq Akram Forskningsdirektør i Norges bank. Tidligere varamedlem.
 • Elisabeth B. Kvalheim Direktør for forskning og teknologi i Statoil.

Varamedlemmer:

 • Faste, vitenskapelige ansatte: 
  • 1. vara: Olav Gjelsvik
  • 2. vara: Dag Harald Claes.
 • Teknisk-administrative ansatte:
  • 1. vara: Cecilie Wingerei Lilleheil
  • 2. vara: Ole Martin Nodenes.
 • Midlertidige, vitenskapelige ansatte:
  • vara: Henriette N. Tøssebro.
 • Eksterne representanter:
  • 1. vara: Kristin Hollung Forskningsdirektør i Nofima. Varamedlem av dagens styre.
  • 2. vara: Einar Hagem Sivilarkitekt partner i Lund/Hagem.
Publisert 16. juni 2017 13:22 - Sist endret 19. juni 2017 10:01