Universitetet i Bergen og UiO inngår samarbeidsavtale

Universitetet i Oslo og Universitetet i Bergen signerte i dag en samarbeidsavtale om humaniora. Avtalen skal stimulere allerede eksisterende samarbeid og legge til rette for nye samarbeidstiltak, i første omgang innenfor humaniora. 

UiO-rektor Ole Petter Ottersen og UiB-rektor Dag Rune Olsen signerer samarbeidsavtalen. Foto: UiO

Den nylig fremlagte stortingsmeldingen om humaniora (St.meld. 25 – 2016-2017: Humaniora i Norge) har aktualisert en rekke spørsmål om nasjonalt samarbeid og utvikling i universitets- og høyskolesektoren. Med den nye avtalen vil UiO og UiB innenfor humaniora vurdere:

 • Samordning av søknader om forskningsprosjekter.
 • Samordning av studieportefølje med sikte på arbeidsdeling.
 • Etablering av felles studieprogram med emner fra begge universiteter.
 • Samarbeid om forskerutdanning.
 • Samarbeid på den nasjonale konkurransearenaen for utdanning som Studiekvalitetsmeldingen legger opp til.
 • Om inngåtte avtaler om studentutveksling kan stilles til rådighet for begge institusjonene.
 • Samarbeid om fagfellevurdering og kollegaveiledning av utdanning og undervisning.
 • Muligheter for delte vitenskapelige stillinger.
 • Muligheter for samarbeid om de kulturhistoriske universitetsmuseene.
 • Å ta felles ansvar for å sikre nødvendig nasjonal humanistisk kompetanse gjennomforpliktende utdanningssamarbeid.
 • Samarbeid om opprettelse av egne forskerlinjer eller talentprogrammer.
Publisert 9. juni 2017 12:37 - Sist endret 9. juni 2017 15:02