print logo

Andre arrangementer

Kommende arrangementer

Tid og sted: 15. jan. 2015 08:30 - 10:30, Akersgate 59 (R5), auditoriet

På Partnerforums første frukostseminar i 2015 vil vi ta for oss medarbeidarundersøkingar og korleis ein kan få til ein best mogleg prosess som gir verksemda og medarbeidarane ein meirverdi.

Open Access seminar
Tid og sted: 22. jan. 2015 11:15, Realfagsbiblioteket

Hvilke vitenskapelige, praktiske, politiske og økonomiske vurderinger gjør du når din forskning skal publiseres? Hvordan vil endringene i vitenskapelig publisering påvirke dine valg?

Tid og sted: 29. jan. 2015 16:00 - 17:00, Realfagsbiblioteket, Vilhelm Bjerknes hus

Kan livsførsla til våre besteforeldre påverka oss og vår helse? Epigenetikk er eit forskningsfelt i rask utvikling og er ei studie av arvelige eigenskaper ved arvestoffet vårt som ikkje skyldast endringar i DNA koden, men i avlesing og bruk av denne.

Foredrag ved Ragnhild Eskeland.

Arrangementet strømmes live!

Tid og sted: 26. feb. 2015 16:00 - 17:00, Realfagsbiblioteket, Vilhelm Bjerknes hus

ved Marianne Fyhn

(Informasjon kommer!)

Arrangementet strømmes live!

Tid og sted: 12. mar. 2015 09:00 - 14:00, Blindern

Gå på miniforelesninger og informasjonsmøter, snakk med studenter og representanter for studieprogrammene. Få informasjon om opptak, undervisning, bolig og studentforeninger - og opplev stemningen på campus. Åpen dag passer for elever i 2. og 3. klasse og alle andre som er interessert. Velkommen!