print logo

Andre arrangementer

Kommende 5 dager

i dag nov
Tid og sted: 27. nov. 2014 16:15, Realfagsbiblioteket, Vilhelm Bjerknes hus

BIO-torsdag er dessverre avlyst 27. november!

Under dette foredraget vil Frode M. Skjeldal ta oss med på en tur i cellens mikrounivers og studere dynamikken av ulike strukturer og organeller.

Fabrizio Gatti
Tid og sted: 27. nov. 2014 18:00 - 20:00, Gamle festsal, Domus Academica

Prisen deles ut i Gamle festsal torsdag 27. november kl 18.00 og etterfølges av en mottakelse i Domus Bibliotheca. Både seremonien og mottakelsen er åpen for alle.

i morgen nov
Tid og sted: 28. nov. 2014 08:30 - 10:30, Universitetet i Oslo, Domus Bibliotheca, Aud. 14

I starten av november set FNs klimapanel punktum for den femte hovudrapporten.

Flere kommende arrangementer

Tid og sted: 2. des. 2014 17:30 - 19:00, Litteraturhuset

Hva blir konsekvensene dersom kommunene overtar oppgaver som videregående utdanning, tannhelse, arealplanlegging, vei- og kollektivtrafikk, BUF-etat/barnevern?

Tid og sted: 2. des. 2014 19:00 - 21:00, Georg Sverdrups hus, Auditorium 2

Foredraget henter tanker og erfaringer fra livet i felleskapet Mariahuset. Tanker og erfaringer om sårbarhetens realitet, dens skapende muligheter og hvordan den kan vise menneskets storhet i det lille.

Illustrasjonsbilde av to eldre menn i nevekamp.
Tid og sted: 6. des. 2014 13:00 - 15:00, Gamle Festsal, Urbygningen på Universitetsplassen

Befolkningssammensetningen endrer seg. Flere eldre og innvandrere gir nye helseutfordringer i fremtiden. Hvordan skal helsevesenet møte disse?

Tid og sted: 9. des. 2014 09:00 - 15:00, Auditorium 1, Georg Sverdrups hus

Velkommen til workshop for forskere ved norske institusjoner som planlegger å søke ERC starting Grant og Consolidator Grant 2015.

Tid og sted: 9. des. 2014 18:00, Store Møterom, 3. etg, Domus Bibliotheca, Juridisk fakultet

Norsk Forening for Rettsfilosofi, NFRf, inviterer til Julemøtet, hvor Anders Løvlie vil holde innledning om "Rettslige faktabegreper".

Advokat Dr. jur. Knut Bergo kommenterer.

Les mer om møtet på foreningens nettsider (pdf)