print logo

Andre arrangementer

Kommende 5 dager

i dag okt
Hengelås
Tid og sted: 23. okt. 2014 09:00 - 24. okt. 2014 16:00, Universitetet i Oslo

20.-26. oktober går den internasjonale Open Access-uken av stabelen. Open Access innebærer at vitenskapelige publikasjoner gjøres fritt tilgjengelig på nett.

28 okt
Tid og sted: 28. okt. 2014 10:00 - 11:00, Stort møterom, andre etasje, Georg Sverdrups hus

Velkommen til offentliggjøring og overrekkelse av årets tildeling av forskningsmidler fra Kreftforeningen

Flere kommende arrangementer

Tid: 30. okt. 2014 09:00 - 15:00

Årets store etterutdanningsdag for lærere og skoleledere. På Faglig-pedagogisk dag møtes kolleger for faglig påfyll og inspirasjon. Dagen er gratis og åpen for alle som jobber i skolen.

Plakat fra Geotrail utstillingen 2014, Realfagsbiblioteket, UiO.
Tid og sted: 30. okt. 2014 10:15 - 15:00, Vilhelm Bjerknes hus, Seminarrom 123

Lærernes årlige etterutdanningsdag ved Universitetet i Oslo arrangeres i år torsdag  30. oktober 2014. Her har lærere muligheten til å høre aktuelle foredrag innen det fagfeltet de underviser i, eller som de er interessert i å lære nytt fra. Institutt for geofag og Naturhistorisk mueum stiller i år med fem foredrag innen geofag.

Tid og sted: 30. okt. 2014 16:15, Realfagsbiblioteket, Vilhelm Bjerknes' hus

Melinka Alonso Butenko vil snakke om hvordan små signaler regulerer viktige utviklingsprosesser i planter. I modellplanten Arabidopsis thaliana er det en signalvei som styrer felling av organer, det som skjer når modne frukter eller frø faller av planter.

Tid og sted: 4. nov. 2014 18:00 - 20:00, Litteraturhuset i Oslo (Wergeland)

Dagens sammenveving av europeisk og nasjonal lovgivning savner historisk sidestykke og har gitt opphav til en ny politisk orden i Europa. Dette har konsekvenser for nasjonale demokratier og grunnlover. Tas utviklingen alvorlig nok?

Biokonferansen
Tid og sted: 7. nov. 2014 09:00 - 17:00, Georg Sverdrups hus

HAVET  - klodens største sammenhengende økosystem! Vi benytter oss av havet som om det er en uendelig skattekiste full av et fantastisk liv og uante muligheter. Hva skjer når vi fyller opp havet med søppel og hva skjer hvis havstrømmene snur?