print logo

Åpning av anlegg for sensitive forskningsdata

Norsk forskning og UiO feirer åpningen av TSD (Tjenester for sensitive data), et unikt anlegg for behandling og lagring av sensitive forskningsdata. Tjenestene muliggjør forskning av svært høy samfunnsmessig betydning, som tidligere var svært tungvint eller umulig å gjennomføre.

Unike tjenester til forskningen

Norsk lovs krav til beskyttelse av personopplysninger er blandt verdens strengeste. Tjenestene som nå kan tilbys forskningen i Norge oppfyller disse lovmessige kravene på måter som gjør dem unike i verdenssammenheng. Tjenestene er utviklet og driftes av Universitetets senter for IT (USIT) og tilbys forskning ved UiO, i UH-sektoren (inkludert universitetssykehusene) og andre med ufravikelige krav til sikker behandling av data.

Tjenestene er av avgjørende betydning for at norsk forskning skal kunne gjennomføre svært viktige forskningsprosjekter som inneholder data med tilknyttede personopplysninger innenfor spesielt helse, med prosjekter innenfor blant annet genetikk og psykiatri, men også andre forskningsgrener.

 • Det er med stor glede UiO og USIT ønsker velkommen til åpningen. Arrangementet er åpent for alle interesserte.

Program

Programmet er todelt, med offisiell åpning fra kl. 14. Det blir enkel servering i pausen ca. kl. 15 og etter pausen er det klart for faglig program der forskere fra flere viktige fagfelt vil fortelle om aktuelle forskningsprosjekter der de kommer til å bruke tjenestene for sensitive forskningsdata. Programmet blir offentliggjort her straks det er klart.

14.00 Offisiell åpning

 • Velkommen v/IT-direktør Lars Oftedal 
 • Åpning av tjenester for sensitive data v/UiOs rektor Ole Petter Ottersen
 • Hilsningstaler fra
  • Norges forskningsråd v/administrerende direktør Arvid Hallén
  • Sigma/NorStore v/prosjektleder Andreas Jaunsen
  • Folkehelseinstituttet v/Gun Peggy Knudsen, Avd Direktør for Biobanken
  • Oslo Universitetssykehus v/Seksjonsleder i Stab IKT, Sissel Jor
  • Universitetets senter for IT v/IT-direktør Lars Oftedal

15.00 Pause med kaffe og enkel servering

15.30 Faglig program - populærvitenskaplige foredrag.

Foredragene varer i ca. 15 minutter og det vil åpnes for ca 5 minutter spørsmål og svar etter hvert foredrag. 

Publisert 25. mar. 2014 14:47 - Sist endret 8. mai. 2014 08:53