Forskningsdagene 2017

Opplev en grensesprengende forskningsfestival 20. september til 1. oktober! Universitetet i Oslo holder en mengde arrangement og foredrag som er åpne for alle.

Velkommen!

Tidligere

Tid og sted: 12. mars 2018 18:00 - 20:00, Universitetets Gamle Festsal, Domus Academica, Karl Johans gate 47.

Norges ambassadør til Tyskland, Petter Ølberg, og Tysklands ambassadør til Norge, Dr. Thomas Götz, samtaler om de norsk-tyske forbindelsene.

Tid og sted: 9. jan. 2018 15:00 - 18:30, Gamle festsal, Domus Academica

Domfellelsen av norske utøvere i den senere tid har ført til sterke og splittede reaksjoner. Vi spør: Har idrettens regelverk et fornuftig innhold? Er idrettens rettspleie betryggende? Et bredt sammensatt panel av innledere belyser disse og flere spørsmål.

Presentasjonene fra seminaret

Tid og sted: 30. sep. 2017 13:00 - 15:00, Gamle Festsal, Domus Academica, Karl Johans gate 47

Hvordan vi oppfatter og verdsetter mennesket er avgjørende for et samfunns verdier. Verdier er veivisere for holdninger og handlinger. Hvordan kan menneskesyn og verdisyn mobiliseres mot alle former for vold?

Tid og sted: 29. sep. 2017 19:00 - 23:00, Teknisk Museum

Opplev Birkelands nordlyseksperiment • Møt moderne romfysikere • Bli med på kosmisk pubquiz

Researcest Night Talkshow på Nasjonalgalleriet
Tid og sted: 29. sep. 2017 17:30 - 19:15, Nasjonalgalleriet,

Forskerforbundet ved Universitetet i Oslo inviterer til "Researchers' Night Talkshow", som en del av Forskningsdagene.

Tid og sted: 28. sep. 2017 12:40 - 14:30, Oslo Science Park, the temporary dome

Algae can be used to make foods, medicines and energy. What role can researchers, entrepreneurs, policy makers and investors play in bringing ideas to the market?

Person på sykkel med mobil som viser helseapp
Tid og sted: 27. sep. 2017 20:00 - 21:30, Store sal, Kulturhuset i Oslo

Det finnes over 165 000 helserelaterte apper. Kan en app bidra til god helse? Får du bedre behandling og mer kontroll over egen helse med å lagre helsedata på mobilen? Gratis inngang på akademisk talkshow.

Tid og sted: 27. sep. 2017 18:00 - 19:45, Kulturhuset, Hovedrommet

Har du noen gang vært så tørr i munnen at det er som om tungen sitter fast i ganen? Hva skjer egentlig om du ikke lenger har nok spytt i munnen?

Tid og sted: 27. sep. 2017 08:00 - 09:00, Nationaltheatret, foajeen

Mengden informasjon som finnes om oss i helsetjenesten, og data som vi selv samler inn med kroppssensorer og smarttelefoner, vokser. Hvordan tar vi vare på verdien i dataene uten at det går på bekostning av personvernet? Vi tar debatten med bakgrunn i høstens oppsetning av 1984 på Nationaltheatret.

Tid og sted: 26. sep. 2017 20:00 - 21:45, Kulturhuset, Boksen

Dersom vi tar FNs bærekraftsmål alvorlig, i lys av kunnskapen vi har om planetens tålegrenser, må vi tenke helt nytt. Dette setter nye rammer for politikk og økonomi.

foredragsholdere
Tid og sted: 26. sep. 2017 18:00 - 20:00, Kulturhuset Hovedrommet, Oslo

Kan andre verdier enn penger motivere til gode prestasjoner? Har økonomiske resonnementer for stor plass i den offentlige debatten?  Må vi jobbe mer for å dekke fremtidige underskudd på offentlige budsjetter? Økonomisk institutt inviterer til debatt om verdier og avveininger i samfunnsøkonomien.

Tid og sted: 25. sep. 2017 18:00 - 19:45, Kulturhuset, LAB

Forskning om straffenivået og folks holdninger til straff i Norge avslører at folk undervurderer grovt straffene domstoler gir. Likevel foreslår folk lavere straffer og mindre bruk av fengsel for underslag og heroinsmugling.

Tid og sted: 1. sep. 2017 09:15 - 12:00, Stallen i Professorboligen

Professor Patricia Kameri-Mbote (Universitetet i Nairobi) og professor David Garland (New York Universitet) utnevnes til æresdoktorer ved UiO, og vil i den anledning holde forelesninger.

Bilde av øye som avspeiler et naziflagg.
Tid og sted: 1. okt. 2016 17:00 - 21:00, Litteraturhuset, Wergeland

Denne britiske dokumentarfilmen handler om hvordan to sønner av fremstående nazister forholder seg til fedrenes grusomme handlinger under andre verdenskrig.

Bilde av vektskål
Tid og sted: 28. sep. 2016 15:00 - 17:00, Litteraturhuset, Wergeland

Hva betyr det for oss at internasjonale investorer kan saksøke Norge med utgangspunkt i en investeringsavtale med et annet land?

Tid og sted: 27. sep. 2016 18:00 - 19:30, Litteraturhuset, Nedjma

Styres Internett av de som eier serverne og infrastrukturen, eller av Google og Facebook? Hvilken rolle spiller det enkelte land og hvilken betydning har andre aktører?

Tid og sted: 30. okt. 2014 15:00, Gamle Festsal, Domus Academica, Karl Johansgt. 47

Albie Sachs var sjefsarkitekten bak Sør-Afrikas nye grunnlov etter apartheidregimets fall, og regnes som en sentral aktør i de ulike faser av Sør-Afrikas formende år – samtidig som han inntar en prinsipielt reflekterende posisjon i dag.

Tid og sted: 2. sep. 2014 10:15 - 11:30, Auditorium 4, Domus Academica

Alan Rusbridger utnevnes til æresdoktor ved UiO, og holder forelesningen "The Snowden Leaks and Critical Journalism: Choices and Dilemmas".

 

Tid og sted: 2. sep. 2014 09:15 - 10:00, Auditorium 4, Domus Academica

Lena Sisula-Tulokas utnevnes til æresdoktor ved UiO, og holder forelesningen "EU-inspirerad schablonkompensation - en ny ersättningsform?".

Tid og sted: 3. juni 2013 09:00 - 12:00, Litteraturhuset, Oslo.

Velkommen til det siste seminaret i seminarrekken Lovlig uklart!

Denne gangen utvider vi programmet, og ser på forholdet mellom klarspråk og lovspråk fra domstolenes side, som demokratisk prosjekt og som politisk utfordring.

Tid og sted: 29. apr. 2013 14:00 - 15:45, Helga Engs hus, auditorium 2, Blindern

Hvorfor må språket i lover være så vanskelig? Hva er det som gjør lover vanskelige å forstå, og følger lovspråket andre regler enn annen norsk?

Tid og sted: 28. feb. 2013 14:00 - 15:45, Amalie Skram, Litteraturhuset i Oslo

I Norge må du hver eneste dag pent følge rettsregler fra EU/EØS. Men hvordan kan man oversette lovtekster og forskrifter til norsk? Hva gjør oversettelsen med de juridiske dilemmaene i teksten, og hvordan kan hensynet til leseren ivaretas?

Tid og sted: 22. jan. 2013 14:00 - 15:45, Kjelleren, Litteraturhuset i Oslo

Seminaret er avlyst, og settes opp igjen senere.

Tid og sted: 26. nov. 2012 14:00 - 15:30, Amalie Skram-salen, Litteraturhuset i Oslo

Alleårsregel, pensjonsbeholdning, basispensjonstillegg og nøytralt uttak. Alle begrepene er hentet fra den nye folketrygdloven. Hvorfor er den skrevet så vanskelig?

Tid og sted: 29. okt. 2012 14:00 - 15:30, Amalie Skram-salen, Litteraturhuset i Oslo

Hva skjer med språket i loven når det flytter seg til andre tekster?