print logo

Museumsarrangementer

Pågående

Tid og sted: 19. sep. 2014 09:00 - 20. sep. 2014 17:00, Universitetsplassen, Karl Johans gate

Kjønn, og kommunikasjonen mellom dem, er en nøkkel til å forstå mangfoldet av livsformer på Jorda.

Kommende

Tid og sted: 21. sep. 2014 13:00, Auditoriet, Robert Colletts hus (Zoologisk museum)

Den arktiske drivisen smelter med økende temperatur i Arktis. Hva gjør isbjørnen når dens leveområde blir ødelagt?

Tid og sted: 21. sep. 2014 13:00, Historisk museum

Om små og store ting. Ny viten om tingplassenes historie.

Frode Iversen, førsteamanuensis og arkeolog ved Kulturhistorisk museum, har ledet det internasjonale forskningsprosjektet «The Assembly Project» i tre år. Prosjektet som er et samarbeid mellom universitetene i Durham, Wien og på Orknøyene (UHI) ble avsluttet i 2013. Prosjektet undersøkte tingplasser i Nord-Europa fra år 400 til ca 1500 e. Kr.

Tid og sted: 23. sep. 2014 13:15, Tøyen Hovedgård

Christoph Hahn ved Naturhistorisk museum vil forsvare sin avhandling "Gyrodactylids on European salmonid hosts: Genomics, phylogeography and speciation." for ph.d.-graden.

Tid og sted: 24. sep. 2014 17:30, Historisk museum

Om kvinnefrigjøring, religion og menneskerettigheter. Kvinnefrigjøringen har et trøblete forhold til friheten, hevder kjønnsforsker Jorunn Økland. Sammen med Ndor Jdid disktuterer hun feminismen og frihetens kår i et multikulturelt samfunn. I hvilken grad kan religion både være en kilde til frihet og et hinder for kvinnefrigjøring? Fribyforfatter Asieh Amini kommenterer med sine egne dikt og erfaringer.

Tid og sted: 24. sep. 2014 18:00, oppmøte foran Lids hus (Botanisk museum)

Carl von Linné grunnla den moderne systematikken og ga vitenskapelige navn på planter og dyr.

Tid og sted: 25. sep. 2014 14:15 - 16:00, Historisk museum

Hva skjer med kulturarv når det er krig, eller samfunnet går i oppløsning? Hva er egentlig kulturarv? Noen definisjoner og avgrensninger er nødvendig. Og hva er forresten krig? Også her nødvendig å klargjøre hva vi snakker om. Hva gjør verdenssamfunnet for å gi kulturarv beskyttelse i krig? Hva finnes av internasjonale regler og avtaler? Og hvor står Norge? Hva er Blue Shield, og hva kan vi som fagfolk bidra med for å redde kulturarv som trues av ødeleggelse?

Tid og sted: 26. sep. 2014 13:15, Tøyen Hovedgård

Judith Osswald ved Naturhistorisk museum vil forsvare sin avhandling  "Molecular phylogeny of aleocharine rove beetles (Coleoptera: taphylinidae)." for ph.d.-graden".

Tid og sted: 27. sep. 2014 13:00, Historisk museum

Antroblikk – Antropologiske feltarbeid skildret med kamera.

Antropologistudentene ved UiO inviterer til åpning av fotoutstilling i Historisk museum, lørdag 27. september kl. 1300. Se bilder og hør spennende historier fra feltarbeid verden rundt. 

Tid og sted: 28. sep. 2014 11:00 - 16:00, Tøyen hovedgård

Høst er løksettertid! NHM arrangerer for første gang marked med fokus på blomsterløk.

Tid og sted: 28. sep. 2014 13:00, Auditoriet, Robert Colletts hus (Zoologisk museum)

Zoolog og fagfornyer G. Ossian Sars (1837-1927): en beskjeden annerledestenker.

Tid og sted: 28. sep. 2014 13:00, Historisk museum
Tid og sted: 28. sep. 2014 13:00 - 17:00, Litteraturhuset

Hvilken rolle spiller kjønn for forståelsen av vår egen art, mennesket? Hvordan former partnervalg vår egen evolusjonshistorie?

Tid og sted: 28. sep. 2014 17:00, oppmøte P-plassen ved Ulsrudtjern/Østmarkseteren

Lær om sopp på tur, på naturens og soppsesongens premisser.

Tid: 29. sep. 2014 11:00 - 16:00

Vanligvis er Brøggers hus og Colletts hus stengt mandager, men i høstferien holder vi åpent hver dag.

Tid og sted: 30. sep. 2014 12:00 - 3. okt. 2014, Historisk museum

"Solskinn, frihet og en liten blomst må man ha," sa eventyrdikteren H. C. Andersen. Mange folkeeventyr handler om frigjøring fra undertrykkelse eller forbannelse. Klokka 12 tirsdag, onsdag, torsdag og fredag i vinterferien leser Jonathan eventyr. Dette skjer i "Frihetens arena" i museets 3. etasje.

Velkommen! Gratis inngang for barn.

Tid og sted: 2. okt. 2014 17:30, Historisk museum

Den østerrikske filosofen Robert Pfaller besøker Historisk museum 2. oktober! Ut fra installasjonen Stairway to heaven – et røykebur som problematiserer røykeloven – reiser han store spørsmål om menneskets frihet og statens velmenende hånd.

Tid og sted: 5. okt. 2014 11:30 - 15:00, Historisk museum

Myntekspert Svein Gullbekk forteller om den dramatiske redningsaksjonen i 1940. Bli med på skattejakt!

Tid og sted: 5. okt. 2014 13:00, Auditoriet, Robert Colletts hus (Zoologisk museum)

NHM-forskere har i tre år jakta etter trøfler i Norge. Etter foredraget blir det demonstrasjon av trøffeljakt med hund.

Tid og sted: 8. okt. 2014 17:30, Historisk museum

Om religionsfrihetens kår i Norge.

Ved blant andre religionshistoriker Torkel Brekke, biskop Helga Haugland Byfuglien og fribyforfatter Basim Mardan.

Tid og sted: 9. okt. 2014 17:30, Historisk museum

Kan vi takle konsekvensene?

Ved psykolog og rusforsker Fanny Duckert.

Tid og sted: 11. okt. 2014 13:00 - 16:00, Historisk museum

Seminar i samarbeid med Action Paix et Pain, Kongolesisk forening i Arendal og Kvinnevisjon. Diskusjon på fransk.

Tid og sted: 12. okt. 2014 13:00, Auditoriet, Robert Colletts hus (Zoologisk museum)

Hvordan kan Darwins teori om seksuell seleksjon forklare utviklingen av intelligens?

Tid og sted: 12. okt. 2014 13:00 - 16:00, Historisk museum

Utfordringer og muligheter for å leve et liv i frihet. Foredrag, bilder og diskusjon. For små og store.

Tid og sted: 13. okt. 2014 - 14. okt. 2014, Riksantikvaren

Den 7. norske CAA (Computer Applications & Quantitative Methods in Archaeology)-konferansen arrangeres i Oslo 13. og 14. oktober.