print logo

100 år med full stemmerett for norske kvinner

Velkommen til UiOs markering av stemmerettsjubileet med presentasjon av boken Norsk likestillingshistorie 1814–2013.

Program

 • Åpning ved prorektor Inga Bostad
 • Presentasjon av boken Norsk likestillingshistorie 1814–2013 ved forfatterne:
  • Hilde Danielsen, kulturviter, Uni Rokkansenteret, Bergen
  • Eirinn Larsen, historiker, BI, Oslo
  • Ingeborg W. Owesen, filosof, Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, Universitetet i Oslo
 • Musikalsk innslag med vokaltrioen Eplemøya Songlag
 • Samtale om stemmerettsjubileet, likestillingens historie og likestillingslandet Norge, ledet av UiOs kommunikasjonsdirektør Marina Tofting:
  • Audun Lysbakken, partileder, SV
  • Siv Jensen, partileder, Frp
  • Øystein Gullvåg Holter, professor, Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, UiO
 • Skuespiller Irina Eidsvold Tøien fremfører tale av stemmerettsforkjemperen Gina Krog

Etter jubileumsmarkeringen i Gamle festsal inviterer vi til mottakelse i Domus Bibliotheca.

Om boken

Norsk likestillingshistorie 1814–2013 er et resultat av regjeringens ønske om å feire at det i 2013 er 100 år siden norske kvinner fikk full stemmerett på lik linje med menn. I den forbindelse utnevnte Regjeringen en komité som skulle ha ansvar for jubileumsfeiringen. Stemmerettskomiteen, under ledelse av fylkesmann Kirsti Kolle Grøndahl, bestemte at en av markeringene skulle bestå i å utgi et ettbindsverk om likestillingens historie i Norge. Norsk likestillingshistorie 1814–2013 er den første utgivelsen som gir en sammenhengende framstilling av likestillingens historie og utvikling. Forfatterne er Hilde Danielsen, Eirinn Larsen og Ingeborg W. Owesen.

Boken omhandler blant annet de idéhistoriske røttene til likestillingsbegrepet, kampen for stemmeretten, kvinners økende økonomiske selvstendighet, den kjønnsdelte arbeidsdagen og kjønnskampen på syttitallet.

Publisert 10. mai. 2013 11:16 - Sist endret 13. jun. 2013 08:30