Velkommen til UiO-festivalen 2017

UiO-festivalen 2016 er historie. Velkommen igjen til neste år! Dato offentliggjøres senere.

Har du spørsmål, kontakt kulturkonsulenten ved UiO (e-post)