Quo vadis Europa - Refleksjoner om Europas fortid og framtid

Europas historie er full av konflikt og forsøk på stå sammen. Samtidig har dagens Europa hatt en lang periode med fred og integrasjon med EU som lokomotiv. Hva skjer når den ene krisen nå følger den andre: Finanskrisen, flyktningkrisen, krise i Ukraina, Brexit. Og hva skjer med et Europa i skyggen av den nye presidenten i USA?

Arrangementet blir strømmet:

Last ned mediefil

To toppaktuelle bøker om Europas fortid og framtid: "Narrating European Society. Towards a Sociology of European Integration" av Hans-Jörg Trenz og "Europe's Utopias of Peace" av Bo Stråth er utgangpunktet for dette åpne seminaret.

Innledere:

Hans-Jörg Trenz, professor ved Universitetet i København og  ARENA Senter for europaforskning, UiO.

Bo Stråth, professor emeritus i historie, Helsinki universitet  

I panelet:

Ellen Krefting, professor  ved Insitutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk, UiO

Dag Michalsen, dekan ved Det juridiske fakultet og professor ved Institutt for offentlig rett,UiO

John Erik Fossum, professor ved ARENA Senter for europaforskning,UiO

Ordstyrer: Cathrine Holst, professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi og ARENA Senter for europaforskning,UiO

Arrangør: ARENA Senter for europaforskning, som del av EuroDiv project. Integration and division: Towards a segmented Europe?

Hele programmet:

Book Discussion: Quo Vadis, Europa? Reflections on Europe’s Past and Present

  • Arrangementet vil foregå på engelsk
  • Arrangementet er gratis og åpent for alle
Publisert 7. mars 2017 16:24 - Sist endret 4. apr. 2017 11:16