Miljø og bærekrafts-eksperter ved UiO

UiO har en stor bredde i sin forskning på miljø og bærekraft. Her er en oversikt over forskerne som har relevante felt innenfor miljø- og bærekrafts-forskningen.

Navn Stilling Fag Relevante fagfelt
Dan Banik Professor, Senter for utvikling og miljø (SUM) Statsvitenskap SDGs, Kina, Malawi, bedrifters samfunnsansvar i bærekraftsmålenes tid, bistndseffektivitet
Benedicte Bull Professor, Senter for utvikling og miljø (SUM) Statsvitenskap Internasjonal politisk økonomi, Latin-Amerika, miljøpolitikk, SDGs
Arve Hansen Postdoktor, Senter for utvikling og miljø (SUM) Samfunnsgeografi Forbruk og bærekraft, utvikling og fremvoksende økonomier, globale produksjonsnettverk, mat og kjøttkonsum, Vietnam, SDGs
Desmond McNeill Emeritus, Senter for utvikling og miljø (SUM) Politisk økonomi Bærekraftig utvikling, globalt styresett, SDGs, bistand
Tanja Winther Førsteamenuensis, Senter for utvikling og miljø (SUM) Antropologi Sosiale dimensjoner av energiforbruk, bærekraftig utvikling, SDGs
Jason Miklian Postdoktor, Senter for utvikling og miljø (SUM) Statsvitenskap Bedrifters samfunnsansvar, SDGs
Katerini Storeng Førsteamenuensis, Senter for utvikling og miljø (SUM) Medisinsk antropologi Global helsepolitikk, utvikling, mødrehelse, SDGs
Kristian Bjørkdahl Postdoktor, Senter for utvikling og miljø (SUM) Retorikk Bistand, postkolonialisme, natur og kultur
Sidsel Roaldkvam Senterleder, Senter for utvikling og miljø (SUM) Antropologi Bærekraft, global helse, mødre- og barnehelse, SDGs

Antulio Rosales

Postdoktor, Senter for utvikling og miljø (SUM) Politisk økonomi Internasjonal og komparativ politisk økonomi, naturressurser, Latin amerikansk politikk, utviklingsstudier
Karen Victoria Lykke Syse Førsteamanuensis, Senter for utvikling og miljø (SUM) Kulturhistorie Mat og bærekraft, kjønn, natur og kultur, landskap
Ulrikke Bryn Wethal Forsker, Senter for utvikling og miljø (SUM) Samfunnsgeografi Bistand, Afrika, økonomisk-, utviklings- og arbeidsgeografi, energi og bærekraft, rettigheter
Nina Witoszek Forskningsleder, Senter for utvikling og miljø (SUM) Litteratur og kulturhistorie, filosofi og etikk Miljøetikk, natur og kultur, den nordiske modellen, antiautoritære bevegelser

Flere?

Tips oss dersom du vet om flere som burde stå på denne listen.

Flere ekspertlister

Lister over forskere i relasjon til andre temaer

Pressekontakt

Pressekontakter ved UiO

Publisert 15. mai 2018 14:26 - Sist endret 15. mai 2018 15:19