Sterkere, klarere og mer offensive!

Fire travle uker til ende, og snart klar for feiringen av UiOs fødselsdag. Jeg kan love at rektoratet har en bratt læringskurve, men vi er takknemlige for den mottakelsen vi har fått både internt og eksternt.

Rektor Svein Stølen innleder i Professorboligen 21.8. Foto: Ola Sæther

Viktigere og flottere enn noe annet var velkomstseremonien på Universitetsplassen 14. august. Denne uken fortsatte vi med å invitere mange eksterne, nære og potensielle samarbeidspartnere til Professorboligen. Tittelen var UiO i samspill og responsen etter møtet har vært svært positiv. Overskriften på denne bloggen er hentet fra den entusiastiske lederkommentaren redaktøren Nina Kristiansen publiserte på forskning.no etter selv å ha deltatt møtet den 21. august. Den entusiasmen hun målbar var en svært hyggelig tilbakemelding på vårt initiativ. Vi vet vi har lagt lista høyt. I årene som kommer må vi, og skal vi, leve opp til forventningene.

Det er to grunner til at vi våget å være så offensive. Den ene er at vi har et klart mandat fra universitetet via valget. Det er viktig for oss. Den andre er at vi har sterke dekaner og universitetsmuseumsdirektører som også ønsker å se UiO i et tydeligere samspill med samfunnet. Selvsagt har universitetet alltid vært i samspill med samfunnet. Det understreket vi også, og vi ønsker på ingen måte å svartmale dagens situasjon. Langt derifra. Men vi kan bli enda bedre.

UiO i samspill innebærer samarbeid med eksterne aktører innen forskning, utdanning, formidling og innovasjon. Samarbeidet foregår med en rekke institusjoner og grupper regionalt, nasjonalt og globalt. For en kunnskapsorganisasjon som UiO er det viktig med langsiktighet, og at vårt samarbeid er strategisk og av høy kvalitet. Naturlig nok er det slik at mange av de avtalene vi inngår gjelder internasjonale partnere. Men det er også viktig å sikre kontakt og god dialog med våre aller nærmeste naboer.

Derfor var det en milepæl å kunne signere en samarbeidsavtale mellom UiO og Oslo kommune på samspillseminaret. Byen betyr mye for oss på UiO og UiOs nærvær preger hovedstaden. Vi rekrutter mange av studentene våre fra UiO, en stor andel av lærerne i Oslo-skolen har hele eller deler av utdanningen sin fra UiO. Både næringsliv og offentlige virksomheter henter mange av sine beste hoder nettopp fra oss.

Vi må følge nøye med på hva som skjer i skolen. Dersom elever sliter med overgangen mellom skolen og universitetet, må vi se hva vi kan bidra med for å løse opp i problemene, men uten å gå på akkord med egne verdier eller kvalitetskrav.

Campusutvikling og byutvikling står i et sterkt gjensidighetsforhold. Vi vil gjerne ha litt mer aktivitet, sosialt, kulturelt og gjerne også kulinarisk liv i nærheten av universitetet. Som rektorat vil vi derfor arbeide for å påvirke utviklingen også i grensesonen mellom lærestedet og byen. Her må det være plass til studentboliger, næringsliv og til andre kunnskapsaktører.

Når økosystemet for innovasjon ikke fungerer optimalt, må vi bidra til at det fungerer. Da er spørsmålet ikke bare hva vi kan gjøre bedre, men hva våre samarbeidspartnere kan gjøre bedre. Det handler om å stille tydelige krav og hva vi kan få til i et forpliktende og respektfullt samspill med hverandre, gjerne på tvers av tradisjonelle skillelinjer.

Vi sier takk for de gode tilbakemeldingene så langt og jobber på videre. UiO skal være sterkere, klarere og mer offensive!

Publisert 26. aug. 2017 08:21 - Sist endret 16. nov. 2017 13:51
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere

 Rektorteamet. Foto: © UiO/Anders Lien

Rektorbloggen

#UiOiSamspill

Vårt ønske er at UiO styrker sin evne til samspill internt og eksternt. Målet er å utnytte den enestående posisjonen vi har som hovedstadsuniversitet i en av de mest kunnskapsintensive regionene i Europa.

I Rektorbloggen skriver vi om saker av stor betydning for UiO.