UiO åpner dørene

Endelig er dagen her! Vi skriver 1. august, og etter måneder med valgkamp, planlegging og forventning er vi – UiOs nye rektorteam – på plass og i gang. Vi gleder oss veldig til årene som kommer, og vi er selvfølgelig spente. 

Av rektoratet

Den samme gleden og spenningen deler vi nok med mange av dere studenter som om et par uker fortsetter eller for første gang starter opp med studier her ved UiO. Dere er selve hjertet ved UiO, og derfor er rektorteamets første blogg til dere.

Velkomstseremonien 2015
Fra velkomstseremonien i 2015. Foto: Terje Heiestad/UiO

Den viktigste dagen i året

UiO er Norges høyest rangerte Universitet, og den eneste norske institusjonen på listen over Europas mest innovative universiteter. På flere fagområder er UiO blant de beste i verden. Dette miljøet vil dere møte, når UiO åpner dørene for 11.500 nye studenter den 14. august. Det er den aller viktigste dagen i året for universitetet vårt.

Som nye ledere av UiO vil vi sette studentene først; sette den forskningsbaserte undervisningen først. Kunnskapsnasjonen Norge er helt avhengig av fornybar hjernekraft, og ved UiO utvikles de kommende generasjoner som tenkende og omtenksomme samfunnsborgere. Derfor nøler vi ikke med å si at studentene helt klart er vårt viktigste bidrag til samfunnet.

Landets beste studenter

Når dere – Norges beste studenter – legger de beste årene av livet i våre hender, skal vi gi dere det beste vi kan tilby. Vi lover å møte dere med kunnskap og respekt. Vi ønsker at dere skal føle dere inkludert i det akademiske fellesskapet ved UiO – et fellesskap basert på verdier og kunnskap som strekker seg langt utenfor både UiOs og Norges grenser. Samtidig ønsker vi at dere som studenter er eget ansvar bevisst. For vi har forventninger til dere. Det forplikter å studere ved et forskningsuniversitet som UiO. Bruk tiden her godt! Vi lover å gjøre det samme, og at utdanningstilbudet ved UiO skal bli enda bedre i årene som kommer.

God utdanning bygger på god kontakt mellom dere studenter og oss som universitet. Kvalitet i utdanningen springer ut fra engasjerte undervisere og aktive forskere. Undervisningen skal bygge på resultater og tenkning fra forskningsfronten. Men ny kunnskap blir også til i møtet mellom undervisere og nysgjerrige studenter. Sammen skal vi utvikle oss videre, ta i bruk nye ideer, arbeidsformer og digitale løsninger, og dra nytte av de mulighetene som gjør det mulig å bli enda bedre.

Vi er her for dere!

For å lykkes med dette samspillet, må vi tilby et trygt, inspirerende og inkluderende læringsmiljø. UiO utvikler stadig nye læringsmiljøarenaer - men det fysiske miljøet er bare en brikke i en større helhet. Vel så viktig er det psykiske og sosiale læringsmiljøet. Vi arbeider intenst for at alle studentene som kommer til UiO skal føle seg velkomne og trygge. Vi vet det kan være tøft å komme til en ny by, et nytt miljø og til et nytt lærested. For mange kan det være vanskelig å finne fram til rett sted, rett person, rett seminargruppe eller bok. I begynnelsen er det mange som nøler med å gi beskjed dersom det oppstår vanskeligheter. Vår oppfordring er klar. Spør, ta kontakt, se etter de mange gode hjelperne og de åpne dørene som finnes på campus!

Ta vare på hverandre!

Vi skal gjøre alt vi kan for å svare godt og vise vei. Men vi tror også at dere sitter på flere av løsningene selv. Husk å støtte hverandre, både de første dagene og videre i hverdagen som student. Ikke minst er det viktig at studenter som allerede er godt etablerte i Oslo tar vare på nye medstudenter som ikke har så store nettverk ennå. Så vår oppfordring er: bidra til et godt studentmiljø, snakk med hverandre, snakk med oss, se naboen i øynene og smil.

Si fra!

Det største ansvaret hviler selvfølgelig på oss som utdanningsinstitusjon. Vi arbeider hele tiden for å legge forholdene til rette på best mulig måte. For å bli enda bedre er vi avhengig av tilbakemeldinger, og vi er ikke minst opptatt av at studenter bruker vårt «Si fra»-system. Det kan brukes til både ris og ros. Særlig ber vi studenter varsle om alvorlige, kritikkverdige forhold. Det kan ikke bli sagt tydelig nok. Ingen på UiO - verken studenter, ansatte eller andre grupper skal måtte tåle diskriminering eller trakassering.

Vi har et brennende ønske om at UiO skal være et sted der alle, og særlig de nye studentene opplever at de blir tatt godt vare på. Vi vet at det er veldig mange på UiO som arbeider for at dere skal trives og vokse. Og vi vet at dere vil finne mange åpne dører, og møte smarte, morsomme og hyggelige folk både blant studenter og ansatte!

Vi gleder oss til å møte dere under velkomstseremonien 14. august! Velkommen til Universitetet i Oslo! 

Publisert 1. aug. 2017 08:00 - Sist endret 16. nov. 2017 13:54
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere

 Rektorteamet. Foto: © UiO/Anders Lien

Rektorbloggen

#UiOiSamspill

Vårt ønske er at UiO styrker sin evne til samspill internt og eksternt. Målet er å utnytte den enestående posisjonen vi har som hovedstadsuniversitet i en av de mest kunnskapsintensive regionene i Europa.

I Rektorbloggen skriver vi om saker av stor betydning for UiO.