2018

Publisert 19. feb. 2018 13:29

Det tas ofte til orde for at universitetene må snus opp ned, at vi må moderniseres, at vi ikke evner å endre oss. Og: Jo, selvsagt må vi utvikle oss, men det gjør vi da vitterlig også kontinuerlig. Men i en slik utvikling er det som Åse og Gro skrev i sin oppsummering etter bærekraftskonferansen i Bergen nylig, et dårlig råd å be oss endre Universitetets DNA. For å få til gode og varige endringer må vi arbeide med dynamikken i akademia - ikke mot den. La meg illustrere hva jeg mener ved å reflektere over den uken vi nettopp har lagt bak oss.

Publisert 14. feb. 2018 07:41

Det er mange som har vært med på å utvikle UiO:livsvitenskap. Vi som har vært med en stund gleder oss over utviklingen: Darwin day, lanseringen av SPARK Norway og ikke minst tirsdagens store hovedarrangement i universitetets vakre aula.

Publisert 12. feb. 2018 23:02

The SDGs have a holistic approach to development. Offering such integrated approaches is precisely what strong broad-based universities can contribute with. One discipline cannot solve the great societal challenges of today. Interdisciplinarity and cooperation across sectors, institutions and countries are crucial when carving out answers and solutions.

Publisert 8. feb. 2018 17:45

Et nos petimus astra, også vi søker stjernene, er et tydelig motto i UiOs Strategi2020, og noen ganger handler forskning om de virkelig store spørsmålene: Hvordan startet rom og tid? Hva er universet laget av? Hvorfor eksisterer vi i det hele tatt?

Publisert 7. feb. 2018 10:33

Ved UiO har vi i mange år snakket om at vi vil bygge et kraftsentrum for livsvitenskap i Oslo – vi vil bygge livsvitenskapsbyen Oslo. Med Oslo Life Science-konferansen markerer vi sammen en rekke aktører som har samme mål som oss, at vi er på god vei med byggeprosjektet.

Publisert 5. feb. 2018 14:33

Resultatene fra årets Studiebarometer viser hvor UiO har sin styrke som utdanningsinstitusjon. De viser også hvilke områder vi må arbeide videre med for å nå målet om at UiO skal være best på utdanning og læringsmiljø

Publisert 28. jan. 2018 12:24

Ikke sjelden kritiseres universitetene for at de ikke legger nok vekt på utvikling av ledere og lederkompetanse. Vi har helt klart våre utfordringer, men kritikken er overdrevet. UiO har de siste årene satset mye på å bygge opp ledelseskompetansen i egen organisasjon.

Publisert 26. jan. 2018 11:22

Formidling av forskning er en helt sentral del av samfunnsoppdraget vårt. Det er begrunnet i norsk lov, men også i lange tradisjoner. At akademia er i dialog med samfunnet gjør forskningen bedre, det sikrer en opplyst offentlighet og kunnskapsbaserte beslutninger. 

Publisert 20. jan. 2018 10:38

Internasjonalisering og ‘natur’ var hovedtema da vi på vår Tour de Guild besøkte Nederland torsdag og fredag. Torsdagens besøk ved Radboud University blåste rett og slett bort. 8 timer forsinkelse på Gardermoen, etterfulgt av togstopp i Holland og minst 200 m drosjekø på Schiphol var dagens fasit. På den annen side, vi fikk tenkt og jobbet mye på turen!

Publisert 16. jan. 2018 13:22

Today our Ministry of Education and Research is hosting its annual Kontaktkonferanse for Rectors and Directors of Norwegian universities and university colleges. I am talking in the international session about technological transformations and their impact on the university. Is the game changing digital revolution for universities finally here?

Publisert 15. jan. 2018 14:29

Etter knappe to uker i forhandlinger på Jeløya kom endelig Høyre, Frp og Venstre frem til en ny regjeringsplattform i går. Etter en kjapp gjennomlesing finner jeg mange lovende tanker om forskning og høyere utdanning.

Publisert 14. jan. 2018 13:54

At godt arbeidsmiljø «lønner» seg, har jeg personlig aldri vært i tvil om. Det «lønner» seg for hver enkelt av oss som enkeltmennesker, og det «lønner» seg for oss kollektivt som universitet, for bedrifter, etater og for nasjonen. Under NHOs årskonferanse var dette et av flere tema som ble illustrert.

Holmenkollstafetten 2017
Publisert 11. jan. 2018 09:47

Den 5. mai er vi nok en gang klare for et yrende folkeliv i Oslos gater. Da avholdes Holmenkollstafetten for 87. gang, og det hadde vært skikkelig morsomt om mange ville være med å bidra til at UiO er godt synlige i Oslos gater denne dagen.

Publisert 9. jan. 2018 16:10

Onsdag 10. januar inviterer Universitetet i Oslo ved Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet over 500 personer fra akademia, næringsliv, beslutningstakere, investormiljøer og innovatører til innovasjonsseminaret «Verdien av helsedata». Målsettingen er å illustrere og debattere mulighetene vi har for å etablere et nytt næringsliv basert på våre nasjonale fortrinn innen helsedata.

Publisert 7. jan. 2018 22:15

Regjeringen forhandler i disse dager om både politikk og poster. Spekulasjonene er allerede i gang. Et spørsmål er om Kunnskapsdepartementet (KD) vil få flere statsråder. Men viktigere enn antall statsråder er tross alt politikken.