2018

Publisert 21. mai 2018 11:00

The Guild of European Research-Intensive Universities founded i 2016 is already a forceful network with a strong presence and visibility in Brussels. During the past twelve months we have concentrated further on influencing FP9, Horizon Europe, beginning with a response to the Lamy Report, and continuing with a series of position papers ahead of the publication of the proposal for FP9 on 6/7 June 2018. In addition, education moved to the top of the political agenda through the Macron initiative on European Universities, and we engaged with this issue with an intensity that we did not foresee last summer.

Publisert 18. mai 2018 09:35

Livsvitenskapsbygget en planlagt ferdig i 2024. Første spadetak blir tatt første kvartal 2019. Hva er bestemt så langt om hvem og hva som skal inn i bygget? Og hva skjer i byggeprosjektet fremover? Dette er tema for et åpent møte i Sofus Lies auditorium onsdag 23 mai.

Publisert 14. mai 2018 14:20

Addressing the wide range of complex global challenges highlighted by the Sustainable Development Goals (SDGs) requires a strong commitment from universities across the world. The University of Oslo aims to actively contribute to the 2030 Agenda and its accompanying 17 SDGs.

Publisert 11. mai 2018 13:03

Professor emiritus Gunnar Danbolt gjorde en tydelig kobling av Håkons Blekens sterke Dødens ø (Utøya) -malerier til Arnold Böcklins Die Toteninsel da universitetsstyret fikk presentasjon av Blekens utstilling I skyggen av en krig.

Publisert 10. mai 2018 08:16

Da vi startet opp som nytt rektorat i august, ble det raskt klart at UiO-styret ønsket å møte og bli kjent med dekanene, og at dekanene ønsket seg en tettere dialog med styret.

Derfor ble det arrangert felles styre- og dekanseminar denne uken. Seminaret var lagt til vakre Baroniet Rosendal, og til slottet fra 1665 som i snart 100 år har vært i UiOs eie.

Både universitetsstyret og dekangruppen var klare på at de ønsket seg tydelighet. Det gjaldt for alle de tre hovedsakene som ble diskutert: for senterpolitikken (SFF og SFI og tematiske sentere), for den videre satsingen på utdanning og for EU-mobiliseringen.

Publisert 9. mai 2018 15:35

Universitetenes formidlingsevne har vært mye debattert det siste året. Formidling er et av våre samfunnsoppdrag, og det er viktig at vi løser dette oppdraget på en god måte. Det handler om å ta kunnskapen vår i bruk i samfunns- og arbeidsliv. Det er helt avgjørende for vår legitimitet i samfunnet at universitetet er i fruktbart samspill med eksterne aktører. Rektoratet ønsker derfor å utvikle en ny formidlingspolitikk for UiO. Det er nå nedsatt en intern arbeidsgruppe bestående av fem vitenskapelig ansatte og en administrativ ressursperson. Medlemmene representerer ulike fagområder og ulike formidlingsarenaer. 

Publisert 8. mai 2018 12:59

Gjesteblogg fra Kvindelige Studenters Sangforening: Endelig var tiden kommet for gjentakelse av Kvindelige Studenters Sangforenings legendariske Amerikaturné i 1948; en tur det fremdeles går gjetord om i koret, og som mange av oss med stor fascinasjon har lest om i korets historiebøker.

Publisert 6. mai 2018 09:13

Tusen takk til alle som farget Oslos gater UiO-røde i går - til alle UiOere som løp! Dette var herlig morsomt; underveis ja - men ikke minst før og helt sikkert etter. Jeg finner 43 lag med UiO i navnet i resultatlistene. Men det er selvsagt flere. Jeg fant feks 11 lag i regi Oslostudentenes idrettsforening (OSI) og i regi studentforeningene. Og det er sikkert ett knippe til. Flere løper dessuten for vennelag, nabolag etc. Vi er rause og sier det må ha vært 1000 UiO løpere med!

Publisert 5. mai 2018 12:11

Det sikreste tegnet på at våren har kommet, er at Studentvalget fyller UiO med stands, debatter og plakater. I Studentvalget har alle studenter mulighet til å si noe om hvem som skal føre deres sak vis à vis UiO, Oslo Kommune og Stortinget. Du kan ta valget frem til 15. mai!

Publisert 4. mai 2018 14:26

Forskningsrådet kom onsdag med gode nyheter: Norge henter for første gang over to prosent fra Horisont 2020. For UiO er utviklingen svært god, med over 30 prosent økning fra forrige oppdatering. Det viktigste er hva som ligger bak tallene: sterk forskning i tøff konkuranse, tverrfaglige prosjekter med stort gjennomslag og internasjonalt samarbeid med stor betydning for UiO og Norge.

Publisert 2. mai 2018 16:33

Styring via regler og forskrifter har ekspandert i vår sektor. Det er hverken effektivt eller kvalitetsfremmende. Etter vårt syn må vi heller gis større ansvar og myndighet. Dette er blant hovedbudskapene når UiO i dag svarer på høringen fra KD om forenkling og forbedring av rammeverket for universiteter og høyskoler.

Publisert 1. mai 2018 13:00

Dyptpløyende kulturelle og institusjonelle endringer er nesten alltid ledsaget av en uro som følger med følelsen av uforutsigbarhet. I de senere årene har mange av oss opplevd samtidens utfordringer som stadig mer presserende og komplekse. I en tid hvor samfunnet forventer at universitetene skal være en kraft i å etablere et kunnskapsbasert arbeidsliv får næringsutvikling, en effektiv offentlig sektor og behovet for verdiskaping og nye arbeidsplasser mye oppmerksomhet. Dette er en nødvendig oppmerksomhet. Økonomisk bærekraft er en viktig forutsetning for at vi skal kunne håndtere svært omfattende og langsiktige problemer som klimautfordringen, men en like viktig forutsetning er sosial bærekraft.

Publisert 29. apr. 2018 10:19

Center of Excellence (CoE)-ordningene er sentrale virkemidler for å fremme fremragende og tematisk relevant forskning, og er svært viktige for Universitetet i Oslo. Vi har per 2018 totalt 43 prosent av Sentrene for fremragende forskning (SFF) – de sentrene som er tildelt på grunnlag av faglig kvalitet alene. Vi har i mindre grad lykkes innen Senter for forskningsbasert innovasjon (SFI)-ordningen som krever industri-involvering, og i FME-ordningen – Senter for miljøvennlig energi. Hva fører disse sentrene med seg? I hvilken grad klarer institusjonene å utnytte dem på en god måte? Legger UiO i tilstrekkelig grad til rette for at sentrene skal lykkes? 

Publisert 28. apr. 2018 13:26

Science can progress, thanks to debate and critical questions. Sometimes these questions touch upon sensitive issues, or they are disturbing to policy makers and governments around the world, who wish for simple facts and convenient solutions. A new UiO MOOC discusses the understanding of academic freedom and how to promote core higher education values at home and in international partnerships.

Publisert 27. apr. 2018 07:40

Jeg vil til en hver tid være forsiktig med å bruke internasjonale rangeringer av universiteter utover at de plasserer universiteter i ulike «divisjoner». Likevel, det er ingen tvil om at rangeringene tillegges betydelig vekt ute i den store verden. Det var tydelig da vi nylig besøkte fire av de seks beste kinesiske universitetene. I går kom en rangering jeg likevel vil gi oppmerksomhet og betydning. Den er nemlig basert på fakta alene og på et område hvor UiOs omdømme er svakere enn fortjent. Den handler om innovasjon, og om rangeringen ikke er et fullstendig mål på et universitets innovasjonsevne, så måler den en brikke i det vi ofte kaller økosystemet for innovasjon.

Publisert 21. apr. 2018 09:37

Da er UiOs Kina-delegasjon vel hjemme. Jeg mener vi har gjennomført en viktig reise. Vi har besøkt ledelsen ved fire topp universiteter samt Chinese Academy of Sciences (CAS) og deltatt i flere av arrangementene under Kunnskap-departementets (KD) og Helse og Omsorg-departementets (HOD) delegasjonsreiser. Interessant også å møte kinesiske sykehusledere med sterk interesse for UiO. Reisen skal følges opp i året og årene som kommer.

Publisert 20. apr. 2018 17:22

Research and innovation must enable the EU to help realise the vision that defines it: a community of member states in which “pluralism, non-discrimination, tolerance, justice, solidarity, and equality between men and women shall prevail.” (Art. 2, TEU). These values are affected by growing social inequality, changes in the labour market, demographic shifts and migration, and cultural tensions within and between states.

Publisert 18. apr. 2018 10:06

Gjesteblogg fra tidligere HF-student Karoline Henanger: Universitetene bør ta ansvar og gjøre det lettere å kunne velge praksissemestre – der ute hvor arbeidsgiverne er. Ved å få studiepoeng for å være utplassert på en relevant arbeidsplass, kombineres den trygge studiebobla med det ekte arbeidsmarkedet. Studentene får fruktbar erfaring som gir tyngde i en framtidig jobbsøkerprosess.

Publisert 17. apr. 2018 08:52

Kunnskap former vårt daglige liv. Når vi så vet at kun en liten del av den globale kunnskapsallmenningen har norsk opphav, blir viktigheten av at vitenskapelige ideer og tanker reiser åpenbar.

Publisert 16. apr. 2018 15:01

Dagens studenter er helt klart flittigere enn foreldrene deres var. Professorene Hagvet og Knutsen skriver lite opplysende om tilstanden på universitetene.

Publisert 15. apr. 2018 07:15

For mer enn 2000 år siden begynte Kina arbeidet med å etablere vannkanaler mellom sine største byer.

Publisert 13. apr. 2018 18:27

I perioden 2013-2015 publiserte UiOs forskere 798 artikler med kinesiske kollegaer. Dette er på sett og vis utgangspunktet for UiOs delegasjonsreise i Kina.

Publisert 8. apr. 2018 11:26

Olje- og energidepartementet har siden 2008 basert styringen av departementets bevilgninger til forskning, utvikling og demonstrasjon på energiområdet på en nasjonal strategi for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny energiteknologi: Energi21. Nå skal en ny versjon lanseres, og bemerkelsesverdig nok er behovet for forskning innen samfunnsvitenskapelige og juridiske fag lite poengtert. I tillegg mangler høringsutkastet klare tanker om humanoria og tydelig kobling til våre globale bærekraftsmål.

Publisert 5. apr. 2018 15:15

The Norwegian universities are following the development of the next European framework programme for research and innovation with anticipation. We are now putting forward a joint position paper highlighting the issues we find most important to strengthen European research and innovation.

Publisert 4. apr. 2018 19:26

Den nye loven om organisering av forskningsetisk arbeid trådte i kraft 1. mai 2017. Loven lovfester forskernes aktsomhetsplikt, forskningsinstitusjonenes institusjonelle ansvar og et krav om redelighetsutvalg. Ny forskningsetikklov reiser en rekke spørsmål knyttet til oppfølgingen ved UiO. Vi arbeider nå med implementeringen av forskningsetikkloven og vil sørge for oppfølging sentralt og lokalt ved UiO.