Rektorbloggen - Side 4

Publisert 18. apr. 2018 10:06

Gjesteblogg fra tidligere HF-student Karoline Henanger: Universitetene bør ta ansvar og gjøre det lettere å kunne velge praksissemestre – der ute hvor arbeidsgiverne er. Ved å få studiepoeng for å være utplassert på en relevant arbeidsplass, kombineres den trygge studiebobla med det ekte arbeidsmarkedet. Studentene får fruktbar erfaring som gir tyngde i en framtidig jobbsøkerprosess.

Publisert 17. apr. 2018 08:52

Kunnskap former vårt daglige liv. Når vi så vet at kun en liten del av den globale kunnskapsallmenningen har norsk opphav, blir viktigheten av at vitenskapelige ideer og tanker reiser åpenbar.

Publisert 16. apr. 2018 15:01

Dagens studenter er helt klart flittigere enn foreldrene deres var. Professorene Hagvet og Knutsen skriver lite opplysende om tilstanden på universitetene.

Publisert 15. apr. 2018 07:15

For mer enn 2000 år siden begynte Kina arbeidet med å etablere vannkanaler mellom sine største byer.

Publisert 13. apr. 2018 18:27

I perioden 2013-2015 publiserte UiOs forskere 798 artikler med kinesiske kollegaer. Dette er på sett og vis utgangspunktet for UiOs delegasjonsreise i Kina.

Publisert 8. apr. 2018 11:26

Olje- og energidepartementet har siden 2008 basert styringen av departementets bevilgninger til forskning, utvikling og demonstrasjon på energiområdet på en nasjonal strategi for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny energiteknologi: Energi21. Nå skal en ny versjon lanseres, og bemerkelsesverdig nok er behovet for forskning innen samfunnsvitenskapelige og juridiske fag lite poengtert. I tillegg mangler høringsutkastet klare tanker om humanoria og tydelig kobling til våre globale bærekraftsmål.

Publisert 5. apr. 2018 15:15

The Norwegian universities are following the development of the next European framework programme for research and innovation with anticipation. We are now putting forward a joint position paper highlighting the issues we find most important to strengthen European research and innovation.

Publisert 4. apr. 2018 19:26

Den nye loven om organisering av forskningsetisk arbeid trådte i kraft 1. mai 2017. Loven lovfester forskernes aktsomhetsplikt, forskningsinstitusjonenes institusjonelle ansvar og et krav om redelighetsutvalg. Ny forskningsetikklov reiser en rekke spørsmål knyttet til oppfølgingen ved UiO. Vi arbeider nå med implementeringen av forskningsetikkloven og vil sørge for oppfølging sentralt og lokalt ved UiO.

Publisert 3. apr. 2018 19:30

Regjeringen varsler i sin plattform at de skal «ta initiativ til en mulighetsstudie for å se på ulike tilknytningsformer for universitets- og høyskolesektoren, som for eksempel foretaksmodellen, for å sikre mer uavhengige institusjoner.» Når man skal finne en løsning er det lurt å tydeliggjøre utfordringene først. I diskusjonen som nå pågår om foretaksmodellen er riktig medisin for norske universiteter, starter man uten at diagnosen er stilt. Det mener jeg er uheldig.

Publisert 31. mars 2018 22:04

OK da. Felleski og smørefrie nanobelegg har sin absolutte misjon, men det må være lov fortsatt å glede seg over skivoks fra Tyri, fra Bratlie eller fra Seeberg.

 Rektorteamet. Foto: © UiO/Anders Lien

Rektorbloggen

#UiOiSamspill

Vårt ønske er at UiO styrker sin evne til samspill internt og eksternt. Målet er å utnytte den enestående posisjonen vi har som hovedstadsuniversitet i en av de mest kunnskapsintensive regionene i Europa.

I Rektorbloggen skriver vi om saker av stor betydning for UiO.