Rektorbloggen - Side 6

Publisert 27. feb. 2018 14:03

UiO skal styrke innsatsen på innovasjon for å bidra til kunnskapsoverføring og verdiskaping. Et viktig virkemiddel er å styrke innovasjonen i utdanningene. Vi stimulerer til økt kreativitet og problemløsning gjennom breddeundervisningen, samtidig som vi utvikler flere spesifikke virkemidler for å sette studentene i stand til å skape sin egen virksomhet.

Publisert 25. feb. 2018 18:00

Det akademiske felleskap handler om mennesker. Uten mennesker intet universitet. Dette felleskapet skal og må kjennetegnes av åpenhet, respekt og stor takhøyde for ytringer. Den samme store takhøyden må også gjelde for å si fra når fellesskapet eller enkeltmenneskers integritet utfordres.

Publisert 22. feb. 2018 19:48

I dag ble den første boken fra det omfattende forskningsprosjektet om kongsgården på Avaldsnes på Karmøy i Rogaland lansert. Var det Dagfinn Skre selv som sa det i dag? Dette er ikke kunnskap vi kan leve av, men det er kunnskap vi kan leve for. 

Publisert 19. feb. 2018 13:29

Det tas ofte til orde for at universitetene må snus opp ned, at vi må moderniseres, at vi ikke evner å endre oss. Og: Jo, selvsagt må vi utvikle oss, men det gjør vi da vitterlig også kontinuerlig. Men i en slik utvikling er det som Åse og Gro skrev i sin oppsummering etter bærekraftskonferansen i Bergen nylig, et dårlig råd å be oss endre Universitetets DNA. For å få til gode og varige endringer må vi arbeide med dynamikken i akademia - ikke mot den. La meg illustrere hva jeg mener ved å reflektere over den uken vi nettopp har lagt bak oss.

Publisert 14. feb. 2018 07:41

Det er mange som har vært med på å utvikle UiO:livsvitenskap. Vi som har vært med en stund gleder oss over utviklingen: Darwin day, lanseringen av SPARK Norway og ikke minst tirsdagens store hovedarrangement i universitetets vakre aula.

Publisert 12. feb. 2018 23:02

The SDGs have a holistic approach to development. Offering such integrated approaches is precisely what strong broad-based universities can contribute with. One discipline cannot solve the great societal challenges of today. Interdisciplinarity and cooperation across sectors, institutions and countries are crucial when carving out answers and solutions.

Publisert 8. feb. 2018 17:45

Et nos petimus astra, også vi søker stjernene, er et tydelig motto i UiOs Strategi2020, og noen ganger handler forskning om de virkelig store spørsmålene: Hvordan startet rom og tid? Hva er universet laget av? Hvorfor eksisterer vi i det hele tatt?

Publisert 7. feb. 2018 10:33

Ved UiO har vi i mange år snakket om at vi vil bygge et kraftsentrum for livsvitenskap i Oslo – vi vil bygge livsvitenskapsbyen Oslo. Med Oslo Life Science-konferansen markerer vi sammen en rekke aktører som har samme mål som oss, at vi er på god vei med byggeprosjektet.

Publisert 5. feb. 2018 14:33

Resultatene fra årets Studiebarometer viser hvor UiO har sin styrke som utdanningsinstitusjon. De viser også hvilke områder vi må arbeide videre med for å nå målet om at UiO skal være best på utdanning og læringsmiljø

Publisert 28. jan. 2018 12:24

Ikke sjelden kritiseres universitetene for at de ikke legger nok vekt på utvikling av ledere og lederkompetanse. Vi har helt klart våre utfordringer, men kritikken er overdrevet. UiO har de siste årene satset mye på å bygge opp ledelseskompetansen i egen organisasjon.

 Rektorteamet. Foto: © UiO/Anders Lien

Rektorbloggen

#UiOiSamspill

Vårt ønske er at UiO styrker sin evne til samspill internt og eksternt. Målet er å utnytte den enestående posisjonen vi har som hovedstadsuniversitet i en av de mest kunnskapsintensive regionene i Europa.

I Rektorbloggen skriver vi om saker av stor betydning for UiO.