Rektorbloggen - Side 7

Publisert 26. jan. 2018 11:22

Formidling av forskning er en helt sentral del av samfunnsoppdraget vårt. Det er begrunnet i norsk lov, men også i lange tradisjoner. At akademia er i dialog med samfunnet gjør forskningen bedre, det sikrer en opplyst offentlighet og kunnskapsbaserte beslutninger. 

Publisert 20. jan. 2018 10:38

Internasjonalisering og ‘natur’ var hovedtema da vi på vår Tour de Guild besøkte Nederland torsdag og fredag. Torsdagens besøk ved Radboud University blåste rett og slett bort. 8 timer forsinkelse på Gardermoen, etterfulgt av togstopp i Holland og minst 200 m drosjekø på Schiphol var dagens fasit. På den annen side, vi fikk tenkt og jobbet mye på turen!

Publisert 16. jan. 2018 13:22

Today our Ministry of Education and Research is hosting its annual Kontaktkonferanse for Rectors and Directors of Norwegian universities and university colleges. I am talking in the international session about technological transformations and their impact on the university. Is the game changing digital revolution for universities finally here?

Publisert 15. jan. 2018 14:29

Etter knappe to uker i forhandlinger på Jeløya kom endelig Høyre, Frp og Venstre frem til en ny regjeringsplattform i går. Etter en kjapp gjennomlesing finner jeg mange lovende tanker om forskning og høyere utdanning.

Publisert 14. jan. 2018 13:54

At godt arbeidsmiljø «lønner» seg, har jeg personlig aldri vært i tvil om. Det «lønner» seg for hver enkelt av oss som enkeltmennesker, og det «lønner» seg for oss kollektivt som universitet, for bedrifter, etater og for nasjonen. Under NHOs årskonferanse var dette et av flere tema som ble illustrert.

Holmenkollstafetten 2017
Publisert 11. jan. 2018 09:47

Den 5. mai er vi nok en gang klare for et yrende folkeliv i Oslos gater. Da avholdes Holmenkollstafetten for 87. gang, og det hadde vært skikkelig morsomt om mange ville være med å bidra til at UiO er godt synlige i Oslos gater denne dagen.

Publisert 9. jan. 2018 16:10

Onsdag 10. januar inviterer Universitetet i Oslo ved Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet over 500 personer fra akademia, næringsliv, beslutningstakere, investormiljøer og innovatører til innovasjonsseminaret «Verdien av helsedata». Målsettingen er å illustrere og debattere mulighetene vi har for å etablere et nytt næringsliv basert på våre nasjonale fortrinn innen helsedata.

Publisert 7. jan. 2018 22:15

Regjeringen forhandler i disse dager om både politikk og poster. Spekulasjonene er allerede i gang. Et spørsmål er om Kunnskapsdepartementet (KD) vil få flere statsråder. Men viktigere enn antall statsråder er tross alt politikken.

Publisert 2. jan. 2018 06:30

Et travelt første semester er over. Når vi nå starter på et nytt semester og ett nytt år er Strategi2020 fortsatt en viktig strategisk veiviser for UiO. Nye tanker, prosesser og vyer integreres i et rammeverk som ble utformet for snart 10 år siden. Likevel er det ingen tvil om at rammebetingelsene har endret seg mye siden Strategi2020 ble vedtatt. En ny UiO-strategi må derfor utmeisles, og dette arbeidet vil starte i 2018.

Publisert 20. des. 2017 15:34

Et universitet som UiO er preget av sin lange historie og de lange linjer, og et nytt rektorat må vite å være tålmodig. 

 Rektorteamet. Foto: © UiO/Anders Lien

Rektorbloggen

#UiOiSamspill

Vårt ønske er at UiO styrker sin evne til samspill internt og eksternt. Målet er å utnytte den enestående posisjonen vi har som hovedstadsuniversitet i en av de mest kunnskapsintensive regionene i Europa.

I Rektorbloggen skriver vi om saker av stor betydning for UiO.