Rektorbloggen - Side 9

Publisert 18. nov. 2017 08:40

Politikk og innsikt i hva som fungerer, må basere seg på de beste data vi er i stand til å innhente og analysere, og det er mange ting som må vurderes samtidig. Dette skriver Administrerende direktør i Norges forskningsråd John-Arne Røttingen i forordet til «jubileumsutgaven» av Indikatorrapporten. Indikatorrapporten presenterer en samling av indikatorer, statistikk og analyser av det norske forsknings og innovasjonssystemet. Utfordringen er at indikatorbatteriet ikke reflekterer forskningen og forskningens samfunnseffekt på en måte som er tilfredsstillende i 2017.

En kortversjon av denne bloggen ble publisert i Morgenbladet 17. november.

Publisert 17. nov. 2017 09:07

Den massive seksuelle trakasseringen som nå synliggjøres gjennom #metoo bølgen, ryster oss i kropp og sjel. Vi har sett utfordringen komme sterkt til uttrykk i kulturlivet. Det er spesielt urovekkende at omfanget av dette problemet verken har blitt avdekket gjennom ordinær ledelse, personaloppfølging eller gjennom vernelinjer eller varslingtjenester.

Publisert 8. nov. 2017 09:45

Utdanning og læringsmiljø var vår hovedsatsing i valgkampen, og vi prioriterer utdanningene våre hver dag. Samtidig får gjerne negative saker mer oppmerksomhet enn positive. La det ikke være noen tvil: Det skjer mye bra på utdanningsområdet ved UiO!

Publisert 7. nov. 2017 13:22

This year’s award goes to Professor Ishtar Gözaydin – Turkish academic, social commentator and human rights defender. We had sincere hopes that Professor Gözaydin would be present in Oslo on November 13 to accept the award. It is with regret and concern we have learned that Professor Gözaydin not will be allowed to leave Turkey to accept the award. 

Publisert 6. nov. 2017 10:15

De siste to ukene har vi høstet både kritikk og støtte for vårt utspill om å endre Universitets- og høgskolerådets (UHR) rolle. Her redegjør vi nærmere for vårt syn.

Publisert 4. nov. 2017 14:16

Det er enkelt å være ydmyk og takknemlig når Kreftforeningen deler ut 174 millioner forskningskroner etter åpen utlysning. Penger de har fått av støttespillere, medlemmer og givere, og hvor målet er mer kunnskap, bedre diagnostisering og mer effektiv behandling av kreft. Det er mange som skal takkes, og min viktigste og største takk kommer helt til slutt i denne bloggen.

Publisert 1. nov. 2017 15:36

Gjesteblogg fra dekan Morten Dæhlen:

Universitetet i Oslo og partnere i Brasil undertegnet i går en ny avtale om forskning og utdanning på biodiversitet og klimautfordringer i Amazonas. The Biodiversity Research Consortium Brasil-Norway har nå sikret finansiering for flere viktige forskningsprosjekter i Amazonas i årene som kommer.

 

Publisert 28. okt. 2017 11:35

På torsdag hadde jeg den store gleden av å ønske velkommen til Partnerforums høstkonferanse.  Reformer som kommer, reformer som går var konferansens tema: Hva kjennetegner dagens reformer i kommune-, justis- og UH-sektoren? Og skaper reformene forandring til det bedre?

Publisert 27. okt. 2017 11:16

Nils Christian Stenseth poengterer i DN 11. oktober at universitetene må bli flinkere til å ta vare på sine toppforskningsmiljøer. Etter svar og kommentarer fra Olav Gjelsvik, undertegnede og John-Arne Røttingen, oppsummerer Stenseth i dagens utgave av DN. Svaret reflekterer i beskjeden grad over mine argumenter i saken. Vi trenger et tydelig faktagrunnlag for videre debatt.

Publisert 20. okt. 2017 14:10

Det var et stort privilegium å følge kanadiske og norske studenter i siste fase av oppskytingen av en studentrakett på Andøya i går. 20 studenter inkludert fem fra UiO var tydelig preget da nedtellingen startet en time før launch. De ble mer og mer urolige og nervøse jo nærmere launch vi kom. En nervøsitet som smittet.

 Rektorteamet. Foto: © UiO/Anders Lien

Rektorbloggen

#UiOiSamspill

Vårt ønske er at UiO styrker sin evne til samspill internt og eksternt. Målet er å utnytte den enestående posisjonen vi har som hovedstadsuniversitet i en av de mest kunnskapsintensive regionene i Europa.

I Rektorbloggen skriver vi om saker av stor betydning for UiO.