Rektors blogg

Ottersen løper stafett

Rektor Ole Petter Ottersen

Som rektor ved Norges eldste og høyest rangerte universitet har jeg som målsetting at UiO skal styrke sin posisjon som et ledende europeisk forskningsuniversitet og lærested. Og jeg ønsker at UiO skal ha et sterkt samfunnsengasjement og virke som en pådriver for satsing på forskning og høyere utdanning i Norge. Hvor store ambisjoner skal vi ha? Jeg er overbevist om at denne bloggen kan skape debatt om dette og andre viktige temaer i norsk forskningspolitikk. 

 

Publisert 22. mai 2017 13:43

Dear all, dear distinguished contributors to our UiO festival 2017. I am writing in English in appreciation of the fact that several of you travelled from afar to take part in the festival and to contribute to it in such a marvelous way. But it goes without saying that this note is meant to thank all of you, regardless of your native language.

Publisert 15. mai 2017 21:59

Universitetet i Oslo har over flere år arbeidet målrettet for at forskningsresultater skal være tilgjengelige for alle. Norske myndigheter og EU deler vår oppfatning at offentlig finansiert forskning må åpnes for offentligheten og samfunnet i stort. Likevel går utviklingen mot åpen tilgang langsomt. Hva må til for å nå vårt felles mål?

Publisert 14. mai 2017 22:38

The technological development the world has witnessed in the past decade has forced us to rethink ways in which we offer education-related services. MOOCs – Massive Open Online Course – have been particularly interesting as students all over the world – and irrespective of financial background – can freely gain access to perspectives offered by world class lecturers at any hour of the day or night. Tomorrow – May 15 – is the starting date for the second round of UiO’s MOOC entitled “What Works: Promising Practices in International Development”. You are welcome to join!

Publisert 11. mai 2017 14:55

Tirsdag 9. mai skrev Universitas om en ansatt på UiO som opplever seg utsatt for rasisme. La det være helt klart: Rasisme og alle former for trakassering bryter fundamentalt med de verdier Universitetet i Oslo er tuftet på.  

Publisert 11. mai 2017 12:24

I dag ble revidert nasjonalbudsjett for 2017 lagt fram. UiO hadde håpet å se en egen post for det planlagte livsvitenskapsbygget. Jeg er selvsagt svært skuffet over at en slik post ikke var å finne. Men jeg forventer at budsjettbehandlingen sikrer at bevilgningen kommer på statsbudsjettet for 2018.

Publisert 10. mai 2017 21:31

Som jeg har nevnt flere ganger på denne bloggen: Det er bare de beste prosjektene som får forskningstildelinger fra eksellenspillaren i EUs rammeprogram Horisont 2020. Nå har forskningsgruppen «Planteevolusjon og DNA-strekkoding» ved Naturhistorisk museum (NHM) nådd helt frem og er tildelt midler til sitt prosjekt om plantebestemmelse ved hjelp av DNA-strekkoding. Tildelingen er fra Marie-Sklodowska-Curie Actions (MSCA) og er på om lag 40 millioner kroner over fire år. Gratulerer til NHM, til fagmiljøet og til forskningsgruppens leder, førsteamanuensis Hugo de Boer.

Publisert 8. mai 2017 18:32

Nylig lanserte Menon Economics en ny rapport om helsenæringens bidrag til verdiskapingen i det norske samfunnet. Kort oppsummert: Helsenæringen opplever betydelig vekst - den er allerede en betydelig eksportnæring og kan bli en nøkkelnæring i Norge i fremtiden. Helsenæringen er den mest forskningsintensive næringen i Norge, og forskning, innovasjon og næringsutvikling innen helse kan bidra til å løse store samfunnsutfordringer. Rapporten gir oss et interessant bakteppe for vår egen satsing på livsvitenskap.

Publisert 4. mai 2017 18:47

Reuters rangerer de 100 mest innovative universitetene i Europa basert på patenter, selskaper og annen nyskaping med utspring fra lærestedene. Første rangering kom i fjor. Nå kom rangeringen for 2017. Og som i fjor er Universitetet i Oslo med på listen – som det eneste universitet i Norge.

Publisert 2. mai 2017 22:15

Nå får UiOs satsing på livsvitenskap enda mer luft under vingene med flere nyopprettede tverrfaglige forskningsgrupper – konvergensmiljøer – som skal gå løs på store samfunnsutfordringer innen helse og miljø.

Publisert 2. mai 2017 15:53

Velkommen til UiO-festivalen 12.–14. mai på Universitetsplassen!

Publisert 29. apr. 2017 17:10

I etterkant av min forrige blogg om ytringsfrihet er jeg bedt om å uttale meg om de ytringene og meningene som Aksel Braanen Sterri har eksponert i det offentlige rom. Henvendelsene har kommet fra journalister så vel som organisasjoner. Det å be meg om dette er å blande kort og hatter.

Publisert 25. apr. 2017 16:15

I min bloggpost 11. april kritiserte jeg statssekretær Bjørnar Laabak for hans uttalelser i forbindelse med at Aksel Braanen Sterri var tilbudt en stipendiatstilling ved Universitetet i Oslo. I en blogg som Laabak nå har slettet, skrev han at han var «skuffet over UiO» og at han «stiller spørsmål om UiO skal tilby personer med slike holdninger» en stipendiatstilling. Saken har avfødt mange kommentarer som gjør det nødvendig med en oppfølging fra min side.

Publisert 20. apr. 2017 12:36

Søkertallene for høyere utdanning er klare, og gleden var stor da vi så at ett av våre nye studieprogram ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet er studiet med flest søkere per studieplass. For hver studieplass på programmet har vi 19 søkere. Programmet har tittelen Informatikk: Digital økonomi og ledelse (DigØk).

Publisert 19. apr. 2017 15:45

I kjølvannet av anbefalingene fra Gjedrem-utvalget om organisering og restrukturering av kunnskapssektoren har Kunnskapsdepartementet nå en gyllen anledning til å bidra til reell forbedring. Forutsetningen er at Departementet holder seg til nærhetsprinsippet. Tjenester for sensitive data (TSD) er et utmerket eksempel på betydningen av dette.

Publisert 18. apr. 2017 19:00

Valget til Studentparlamentet ved UiO åpner kl. 8 onsdag 19. april og stenger onsdag 26. april kl. 13. Du har en uke på deg til å styrke studentdemokratiet. For det er det du gjør, når du avgir din stemme. Logg deg inn og stem elektronisk på valg.uio.no.  

Publisert 16. apr. 2017 11:49

Den 18. og 19. april kommer det en topptung delegasjon fra Brussel for å diskutere EUs neste rammeprogram for forskning – FP9. Nå får vi en mulighet til å påvirke utviklingen, selv om vår stemme bare er en av mange. Det viktigste nå er at EU ikke bare fortsetter som før, men på alvor tar innover seg de nye utfordringene Europa står overfor.

Publisert 11. apr. 2017 10:32

Here we go again, må vi nå si. De uttalelsene statssekretær Bjørnar Laabak kom med på sin blogg, viser en oppsiktsvekkende mangel på forståelse for grunnleggende ytringsfrihet og akademisk frihet. Regjeringen ser dessverre ut til å ha lært lite av de foregående overtrampene over grensen for utidig politisk innblanding i forskningsspørsmål.

Kristian Birkeland (Photo: Ole Petter Ottersen, UiO)
Publisert 7. apr. 2017 08:59

This is a year for commemoration of Kristian Birkeland - one of our greatest researchers and innovators. His life and work continue to fascinate 150 years after his birth and 100 years after his death.

Publisert 6. apr. 2017 20:47

Prime Minister Erna Solberg is now on her way to China at the head of a large Norwegian delegation. This gives me a good opportunity to present an overview of the extensive cooperation that the University of Oslo (UiO) enjoys with China in the realms of research, education and innovation.

Publisert 5. apr. 2017 15:54

Skrivenatt er eit opent tilbod til alle studentar på UiO frå kl 17-24, onsdag 5.april på HumSam-biblioteket. Arrangørar er HumSam-biblioteket og Akademisk skrivesenter.

Publisert 4. apr. 2017 12:00

Statsminister Erna Solberg skal om få dager reise til Kina i spissen for en stor norsk delegasjon. Dette gir meg en god anledning til å presentere en oversikt over det omfattende samarbeidet UiO har med Kina, innen forskning, utdanning og innovasjon.

Publisert 3. apr. 2017 10:24

Universitetet skal sette mennesket og dets rettigheter I sentrum og demme opp for forførende ideologier og dogmer og for autoritære og illiberale strømninger. Og det ligger i vårt oppdrag at vi skal tenke universelt.

Godkstadskipet
Publisert 31. mars 2017 13:50

I kveld – 31. mars – lanseres opplevelsesfilmen Vikingtiden lever i Vikingskiphuset, Kulturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo. Dette er forskningsbasert formidling som kombinerer autentiske gjenstander med moderne teknologi.

Publisert 30. mars 2017 13:22

I går var jeg på et seminar i regi av Høyres helsenæringsutvalg om hvordan vi kan legge til rette for en vekstkraftig næring som er internasjonalt konkurransedyktig og som bidrar til nasjonal verdiskaping. Det var en inspirerende dag, og det er oppløftende å se at det er et politisk trykk for å løfte helsenæringen. Og det er flott å se at det tas initiativ for å skape en forskerutdanning som styrker entreprenørånden og samhandlingen med næringslivet. Science for Society er et slikt initiativ.

Publisert 29. mars 2017 23:09

Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) har publisert en ny og interessant rapport: «Choosing the right partners. Norwegian participation in EU Framework programmes».