Rektors blogg

Ottersen løper stafett

Rektor Ole Petter Ottersen

Som rektor ved Norges eldste og høyest rangerte universitet har jeg som målsetting at UiO skal styrke sin posisjon som et ledende europeisk forskningsuniversitet og lærested. Og jeg ønsker at UiO skal ha et sterkt samfunnsengasjement og virke som en pådriver for satsing på forskning og høyere utdanning i Norge. Hvor store ambisjoner skal vi ha? Jeg er overbevist om at denne bloggen kan skape debatt om dette og andre viktige temaer i norsk forskningspolitikk. 

 

Publisert 29. apr. 2017 17:10

I etterkant av min forrige blogg om ytringsfrihet er jeg bedt om å uttale meg om de ytringene og meningene som Aksel Braanen Sterri har eksponert i det offentlige rom. Henvendelsene har kommet fra journalister så vel som organisasjoner. Det å be meg om dette er å blande kort og hatter.

Publisert 25. apr. 2017 16:15

I min bloggpost 11. april kritiserte jeg statssekretær Bjørnar Laabak for hans uttalelser i forbindelse med at Aksel Braanen Sterri var tilbudt en stipendiatstilling ved Universitetet i Oslo. I en blogg som Laabak nå har slettet, skrev han at han var «skuffet over UiO» og at han «stiller spørsmål om UiO skal tilby personer med slike holdninger» en stipendiatstilling. Saken har avfødt mange kommentarer som gjør det nødvendig med en oppfølging fra min side.

Publisert 20. apr. 2017 12:36

Søkertallene for høyere utdanning er klare, og gleden var stor da vi så at ett av våre nye studieprogram ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet er studiet med flest søkere per studieplass. For hver studieplass på programmet har vi 19 søkere. Programmet har tittelen Informatikk: Digital økonomi og ledelse (DigØk).

Publisert 19. apr. 2017 15:45

I kjølvannet av anbefalingene fra Gjedrem-utvalget om organisering og restrukturering av kunnskapssektoren har Kunnskapsdepartementet nå en gyllen anledning til å bidra til reell forbedring. Forutsetningen er at Departementet holder seg til nærhetsprinsippet. Tjenester for sensitive data (TSD) er et utmerket eksempel på betydningen av dette.

Publisert 18. apr. 2017 19:00

Valget til Studentparlamentet ved UiO åpner kl. 8 onsdag 19. april og stenger onsdag 26. april kl. 13. Du har en uke på deg til å styrke studentdemokratiet. For det er det du gjør, når du avgir din stemme. Logg deg inn og stem elektronisk på valg.uio.no.  

Publisert 16. apr. 2017 11:49

Den 18. og 19. april kommer det en topptung delegasjon fra Brussel for å diskutere EUs neste rammeprogram for forskning – FP9. Nå får vi en mulighet til å påvirke utviklingen, selv om vår stemme bare er en av mange. Det viktigste nå er at EU ikke bare fortsetter som før, men på alvor tar innover seg de nye utfordringene Europa står overfor.

Publisert 11. apr. 2017 10:32

Here we go again, må vi nå si. De uttalelsene statssekretær Bjørnar Laabak kom med på sin blogg, viser en oppsiktsvekkende mangel på forståelse for grunnleggende ytringsfrihet og akademisk frihet. Regjeringen ser dessverre ut til å ha lært lite av de foregående overtrampene over grensen for utidig politisk innblanding i forskningsspørsmål.

Kristian Birkeland (Photo: Ole Petter Ottersen, UiO)
Publisert 7. apr. 2017 08:59

This is a year for commemoration of Kristian Birkeland - one of our greatest researchers and innovators. His life and work continue to fascinate 150 years after his birth and 100 years after his death.

Publisert 6. apr. 2017 20:47

Prime Minister Erna Solberg is now on her way to China at the head of a large Norwegian delegation. This gives me a good opportunity to present an overview of the extensive cooperation that the University of Oslo (UiO) enjoys with China in the realms of research, education and innovation.

Publisert 5. apr. 2017 15:54

Skrivenatt er eit opent tilbod til alle studentar på UiO frå kl 17-24, onsdag 5.april på HumSam-biblioteket. Arrangørar er HumSam-biblioteket og Akademisk skrivesenter.

Publisert 4. apr. 2017 12:00

Statsminister Erna Solberg skal om få dager reise til Kina i spissen for en stor norsk delegasjon. Dette gir meg en god anledning til å presentere en oversikt over det omfattende samarbeidet UiO har med Kina, innen forskning, utdanning og innovasjon.

Publisert 3. apr. 2017 10:24

Universitetet skal sette mennesket og dets rettigheter I sentrum og demme opp for forførende ideologier og dogmer og for autoritære og illiberale strømninger. Og det ligger i vårt oppdrag at vi skal tenke universelt.

Godkstadskipet
Publisert 31. mars 2017 13:50

I kveld – 31. mars – lanseres opplevelsesfilmen Vikingtiden lever i Vikingskiphuset, Kulturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo. Dette er forskningsbasert formidling som kombinerer autentiske gjenstander med moderne teknologi.

Publisert 30. mars 2017 13:22

I går var jeg på et seminar i regi av Høyres helsenæringsutvalg om hvordan vi kan legge til rette for en vekstkraftig næring som er internasjonalt konkurransedyktig og som bidrar til nasjonal verdiskaping. Det var en inspirerende dag, og det er oppløftende å se at det er et politisk trykk for å løfte helsenæringen. Og det er flott å se at det tas initiativ for å skape en forskerutdanning som styrker entreprenørånden og samhandlingen med næringslivet. Science for Society er et slikt initiativ.

Publisert 29. mars 2017 23:09

Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) har publisert en ny og interessant rapport: «Choosing the right partners. Norwegian participation in EU Framework programmes». 

Publisert 27. mars 2017 10:00

Vi bruker mange ressurser på jubileer og markeringer i dagens samfunn. De vellykkede jubileumsmarkeringene er de som hjelper oss til å bedre forstå vår egen tid, og de som kan inspirere og motivere oss den dag i dag. Det er ingen tvil om at markeringen – feiringen – av Norges første doktorgrad (1817) tilfredsstiller disse kriteriene i fullt monn.

Publisert 24. mars 2017 18:36

Igjen diskuteres innføring av skolepenger for internasjonale studenter. Senterpartiets nestleder Ola Borten Moe vil innføre betaling fra alle utenlandske studenter og dermed melde Norge ut av utvekslingsavtaler med ledende universiteter i Europa. Høyre vil ha «moderate skolepenger» for internasjonale studenter, og på lederplass støtter Aftenposten studiepenger for å styrke kvaliteten på høyere utdanning i Norge. En fellesnevner for alle er at de mistolker både kostnadene ved internasjonale studenter og potensialet for inntekter hvis skolepenger innføres.

Publisert 23. mars 2017 15:02

Ola Borten Moe vil innføre skolepenger for internasjonale studenter. De tallene han bruker, viser at han vil innføre skolepenger for alle internasjonale studenter – både for utvekslingsstudenter og helgradsstudenter, og for studenter både fra Europa og resten av verden. På denne måten vil Borten Moe spare inn 5 milliarder kroner som han hevder kan brukes til å heve kvaliteten på utdanningen her hjemme. Dette høres fristende ut, men tallene er villedende, og tiltaket vil stenge dørene for norske studenter som vil dra på utveksling utenlands.

Publisert 22. mars 2017 16:55

Så er humaniorameldingen presentert og spenningen utløst. Vi har fått en melding som viser at vår regjering og vår statsråd ser humanioras betydning for dagens samfunn og for utviklingen av morgendagens samfunn. Vi regner med at forslag og tiltak vil bli beskrevet i mer detalj. Men min foreløpige reaksjon er positiv.

Publisert 20. mars 2017 23:20

Onsdag denne uken kommer Kunnskapsministeren til Universitetet i Oslo for å presentere humaniorameldingen. Jeg nøler ikke med å si at denne meldingen vil fremstå som et av de viktigste politiske dokumentene i hans periode som statsråd. For den humanistiske kunnskapen er hjørnestenen i universitetet og ryggraden i morgendagens Europa.

Publisert 19. mars 2017 23:41

Det er en besnærende tanke – at kvaliteten ved våre universiteter og høgskoler skal kunne drives fram gjennom et sofistikert og heldekkende insentivsystem. Men er tanken god? Jeg spør, fordi det nå er foreslått å innføre en indikator som premierer siteringer, og som eventuelt vil komme i tillegg til de indikatorene vi allerede har.

Publisert 15. mars 2017 22:24

I går tikket det inn en gledelig melding om at Baroniet i Rosendal har mottatt en generøs donasjon. Etter gaveforsterkningsmidler fra staten vil donasjonen utgjøre ti millioner kroner. Dette er en kjærkommen støtte til en nordisk kulturarv.

Publisert 14. mars 2017 14:51

Den 20. og 21. mars arrangerer UiO konferansen «Global Challenges – Nordic Experiences». Det er UiO:Norden, en av våre tre tverrfaglige satsinger, som står bak konferansen.

Publisert 13. mars 2017 03:36

Så er dagen kommet, da vi skal samle trådene fra en prosess som har gått over flere år og som har engasjert og involvert så mange, både innenfor og utenfor vårt eget universitet. Jeg snakker om prosessen som startet med opprettelsen av et strategisk råd i 2012, og som nå oppsummeres i et internasjonalt møte om universitetet i det 21 århundre.

Publisert 8. mars 2017 21:05

Likestilling er et prioritert område ved Universitetet i Oslo. I vår strategiplan (Strategi 2020) er likestilling et viktig punkt, i tillegg har vi en egen handlingsplan for likestilling og kjønnsbalanse. Og utviklingen går i riktig retning, om ikke så raskt som vi ville ha ønsket.

Emneord
Siste kommentarer Mer ...