Rektors blogg

Ole Petter Ottersen i UiOs t-skjorte for Pride.

Rektor Ole Petter Ottersen

Som rektor ved Norges eldste og høyest rangerte universitet har jeg som målsetting at UiO skal styrke sin posisjon som et ledende europeisk forskningsuniversitet og lærested. Og jeg ønsker at UiO skal ha et sterkt samfunnsengasjement og virke som en pådriver for satsing på forskning og høyere utdanning i Norge. Hvor store ambisjoner skal vi ha? Jeg er overbevist om at denne bloggen kan skape debatt om dette og andre viktige temaer i norsk forskningspolitikk. 

 

Publisert 26. juni 2017 10:14

Prideuken er i gang. Som de første utdanningsinstitusjoner i Norge deltar UiO og HiOA sammen under Pride 2017. Det gjør vi under parolen Fryktløs Kunnskap.

Publisert 25. juni 2017 17:46

Universitetet i Oslo skal styrke og profesjonalisere mottaksapparatet for utenlandske vitenskapelig ansatte og gjesteforskere. Fra 1. januar 2018 opprettes et International Staff Mobility Office, som skal sikre en smidig og rask overgang til ny jobb ved UiO for forskere fra utlandet. Gode mottakstjenester er et avgjørende element i vår internasjonalisering.

Publisert 21. juni 2017 16:57

OECD har på forespørsel fra Kunnskapsdepartementet foretatt en landgjennomgang som et kunnskapsbidrag til revideringen av Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning. En av de viktigste anbefalingene fra OECD er at det må gjøres mer for å dyrke frem fremragende forskningsmiljøer og internasjonalt ledende universiteter.  Dette er et budskap jeg som rektor ved UiO støtter helhjertet opp om.  

Publisert 20. juni 2017 15:02

I dag hadde vi semesterets siste – og mitt siste – styremøte på UiO. Blant de mange sakene vi behandlet, var UiOs nye strategi for bærekraft, miljø og klima. Med vår nye strategi for eiendomsvirksomheten tar vi nok et skritt i retning av å bli det grønne universitetet vi ønsker å være. 

Publisert 19. juni 2017 23:28

Today – June 19th  - I had the pleasure of welcoming to the University of Oslo a number of delegates from several collaborating partner institutions and organizations on the occasion of the Academic Refuge Straff Training Week.  What a prelude to June 20th: the World Refugee Day! On June 20th the world commemorates the strength, courage, and perseverance of millions of refugees.

Publisert 18. juni 2017 19:46

Tross store medisinske fremskritt de siste tiårene er det i dagens verden enorme forskjeller i helse og tilgang til helsetjenester. Hvor ligger årsakene til disse ulikhetene? Hvordan kan vi måle fremgang i lys av FNs nye bærekraftsmål? Og hvordan ser den globale helsen ut, dersom man anlegger et menneskerettighetsperspektiv?

Publisert 15. juni 2017 22:19

Gjedrem-utvalget la fram sin rapport “Kunnskapssektoren sett utenfra” i januar 2016. I kjølvannet av denne rapporten har Kunnskapsdepartementet arbeidet med en plan for ny organisering. I dag presenterte kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen hva regjeringen har besluttet. Heldigvis blir det intet nytt direktorat!

Publisert 14. juni 2017 22:39

The commemoration of Kristian Birkeland continues. This is the speech I gave tonight, at the reception at Akershus castle.   

Publisert 13. juni 2017 23:35

In April this year we commemorated Kristian Birkeland in Tokyo. This week we will celebrate him and his achievements here in Oslo. His life and work continue to fascinate, 150 years after his birth and 100 years after his death.

Publisert 13. juni 2017 06:10

Today, the Guild of European Research-Intensive Universities published a position paper on the 9th Framework Programme. The Guild calls for a significant budget increase and emphasizes that research is needed to address the fundamental concerns of Europeans about their welfare, security, and the transformation of their communities.

Publisert 11. juni 2017 18:47

Mandag 12. juni har jeg gleden av å delta i åpningen av Virak-konferansen for universitets- og høgskolebibliotek. Der vil jeg få muligheten til å diskutere det jeg mener er de tre største utfordringene for fremtidens universitetsbibliotek.  

Publisert 10. juni 2017 23:30

I dag hadde vi semesterets siste foredrag i Gamle festsal, i serien om krig, okkupasjon og oppgjør- en forelesningsserie som har gått uavbrutt siden januar 2015.

Publisert 7. juni 2017 14:54

I dag fikk vi vite hva regjeringspartiene, KrF og Venstre ble enige om etter behandlingen av Revidert nasjonalbudsjett 2017. For UiO er det gode nyheter at våre muséer blir tilgodesett.  Dette fortjener våre politikere ros for. 

Publisert 6. juni 2017 14:10

Kvoteordningen for studenter fra utviklingsland er i ferd med å fases ut, og vi ser tegn til at dette påvirker sammensetningen av studentmassen på campus. Det er all grunn til å følge godt med i utviklingen.

Publisert 5. juni 2017 22:56

Da jeg som nybakt medisinerstudent begynte å vandre over Tullinløkka på vei mot Domus Media, var løkka en utrivelig bakgård med parkeringsplass og bensinstasjon. Jeg husker jeg reflekterte over hvordan dette sentrale byrommet ble brukt – eller misbrukt. Nå kan vi utvikle en helhetlig strategi for utviklingen av Tullinløkka der de bygningene som nå vender ryggen mot løkka, åpner seg mot den.

Publisert 30. mai 2017 15:41

I dag - tirsdag 30. mai – arrangerer vi den årlige Tøyenmiddagen i Tøyen Hovedgård. Temaet er digitalisering, og hovedforedraget er ved Silvija Seres. I foredrag og artikler har hun påpekt at teknologiske endringer kommer raskt, og at vi ikke tar innover oss hvor brutalt dette skjer. 

Publisert 29. mai 2017 16:22

Universitetet i Oslo har alltid vært en kulturbærer i det norske samfunn. Blant våre tallrike kulturelle møteplasser finner vi Aulaen og Georg Sverdrups hus – samt Baroniet Rosendal, ikke minst. Baroniet står nå foran en ny sesong med konserter, teater, omvisninger og faglige foredrag.

Publisert 27. mai 2017 19:56

UiO ønsker å være en pådriver for en «grønn» investeringsstrategi og har lenge hatt som mål å gjøre sine investeringer fossilfrie for på den måten å bidra til å fremskynde den energiomstillingen som vi alle vet må komme.  Nylig lanserte Storebrand verdens strengeste fossilfrie indeksfond. Universitetet i Oslo (som etablerer av UNIFOR) er første kunde i fondet.

Publisert 24. mai 2017 19:55

NIFU har evaluert ordningen med Råd for samarbeid med arbeidslivet og konkluderer med at ordningen har potensial og bør videreføres, selv om det foreløpig er beskjedne resultater å vise til. Jeg er helt enig i at potensialet for økt samarbeid og samhandling mellom arbeidsliv og høyere utdanning er stort. Men hvilke virkemidler som er best egnet til å utløse potensialet, bør den enkelte institusjon selv avgjøre. Detaljstyring av institusjonene er ingen tjent med. Denne saken har viktige prinsipielle overtoner.

Publisert 23. mai 2017 23:31

Studentene har satt sitt preg på Oslo i over 200 år. I dag er Oslo en av Europas raskest voksende byer og studentenes kunnskap, nytenkning og skaperkraft er viktigere enn noen gang.  Nå ser vi nye satsinger og initiativer.

Publisert 23. mai 2017 14:21

To all our UK partner universities,

Publisert 22. mai 2017 13:43

Dear all, dear distinguished contributors to our UiO festival 2017. I am writing in English in appreciation of the fact that several of you travelled from afar to take part in the festival and to contribute to it in such a marvelous way. But it goes without saying that this note is meant to thank all of you, regardless of your native language.

Publisert 15. mai 2017 21:59

Universitetet i Oslo har over flere år arbeidet målrettet for at forskningsresultater skal være tilgjengelige for alle. Norske myndigheter og EU deler vår oppfatning at offentlig finansiert forskning må åpnes for offentligheten og samfunnet i stort. Likevel går utviklingen mot åpen tilgang langsomt. Hva må til for å nå vårt felles mål?

Publisert 14. mai 2017 22:38

The technological development the world has witnessed in the past decade has forced us to rethink ways in which we offer education-related services. MOOCs – Massive Open Online Course – have been particularly interesting as students all over the world – and irrespective of financial background – can freely gain access to perspectives offered by world class lecturers at any hour of the day or night. Tomorrow – May 15 – is the starting date for the second round of UiO’s MOOC entitled “What Works: Promising Practices in International Development”. You are welcome to join!

Publisert 11. mai 2017 14:55

Tirsdag 9. mai skrev Universitas om en ansatt på UiO som opplever seg utsatt for rasisme. La det være helt klart: Rasisme og alle former for trakassering bryter fundamentalt med de verdier Universitetet i Oslo er tuftet på.