Rektors blogg - Side 13

Publisert 22. jan. 2014 21:37

I forrige blogg skrev jeg om samarbeid for å sikre og forbedre arbeidsmiljøet ved norske universiteter og høgskoler. Nå er jeg gjort oppmerksom på et annet vellykket eksempel på nasjonalt samarbeid: Etablering av forskerkursportal.

Publisert 20. jan. 2014 10:48

Samarbeidet mellom norske universiteter og høyskoler blir stadig mer omfattende og intimt. Og noen ganger kan mye skje for små midler. Nå har vi fått et nytt verktøy for å sikre og utvikle godt arbeidsmiljø.   

Publisert 17. jan. 2014 19:07

Klart for junioruniversiteter, proklamerer Dagens Næringsliv med store bokstaver i dag.  Jeg ville kanskje ha valgt en annen og mer treffende overskrift. Men vi er glad for at det skapes oppmerksomhet rundt den samarbeidsavtalen som tidligere denne uken ble inngått mellom UiO og Utdanningsetaten i Oslo kommune.  Det er denne avtalen DNs oppslag henviser til.

Publisert 13. jan. 2014 11:02

En for snever vinkling vil på sikt kunne ramme det næringslivet som NHO representerer.

Publisert 6. jan. 2014 16:39
Publisert 4. jan. 2014 01:56

La oss ta et tilbakeblikk på 2013, UiOs innovasjonsår. I 2013 skulle vi sette søkelyset på vårt fjerde samfunnsoppdrag og synliggjøre alt det arbeidet som gjøres for å utvikle ideer og funn til noe samfunnsnyttig. Året skulle bringe oss i retning av de ambisiøse målene som er nedfelt i Strategi 2020 og i vår handlingsplan for innovasjon.

Publisert 30. des. 2013 01:33

Til alle ansatte og studenter ved UiO og til alle våre samarbeidspartnere: Godt nyttår! Og takk for stor innsats og godt samarbeid i 2013.                                                                                                                             

Publisert 12. des. 2013 15:01

«Trenger utenlandske studenter». Dette var overskriften som desken i Dagens Næringsliv hadde satt på mitt debattinnlegg om studieavgift i går, 11. desember. Tittelen treffer bra. Vi trenger utenlandske studenter på campus for å sikre et mangfoldig og godt læringsmiljø og for å sørge for at problemstillinger kan ses og belyses fra så mange synsvinkler som mulig. Vi bør også se det som vårt ansvar å bidra til den globale kunnskapsallmenningen.  

Publisert 10. des. 2013 16:33

Vi går med stormskritt mot et nytt jubileum. Nå som dønningene fra universitetsjubileet har gitt seg, skal vi feire en tre år yngre institusjon – den moderne staten Norge. I 1814 fikk vi vår egen grunnlov, vårt storting, vår høyesterett og våre departementer. Vi gikk fra enevelde til konstitusjonelt monarki bygget på prinsipper om maktfordeling og folkerett. Store politiske omkalfatringer berørte hele samfunnet og dets verdigrunnlag.

Publisert 10. des. 2013 03:10

I dag deles Nobelprisene ut. Det blir mye feiring både i Stockholm og i Oslo. Våre ansatte på Fysisk institutt feirer ekstra mye siden instituttet i flere tiår har vært sterkt involvert i jakten på Higgs-partikkelen. Det er oppdagelsen av denne partikkelen på CERN i fjor sommer som utløste prisen til François Englert og Peter W. Higgs.  I artikkelen fra Fysisk institutt er en video som forklarer hvor viktig oppdagelsen er.

Publisert 8. des. 2013 14:18

Dette var en uke med mye diskusjon og aktivitet rundt PhD-utdanning og EU. Mandag arrangerte Forskerforbundet sitt høstsymposium under tittelen «Doktorgradsutdanningen i Norge – fra eliteutdanning til masseutdanning?».  Torsdag fikk vi understreket at doktorgradsutdanningen ikke lenger er for de få: Da kreerte vi de nye doktorene i Universitetets aula. Hele 121 nye doktorer står klare til å bidra med sin kompetanse til det norske samfunn. Og så ble uken avsluttet med fredagens lanseringskonferanse for EUs Horizon 2020. Forskningsrådet og Kunnskapsdepartementet hadde invitert til et bredt anlagt møte med innlegg fra både inn- og utland.

Publisert 2. des. 2013 12:58

På side 219 i bind 4 av historieverket om Universitetet i Oslo 1811 – 2011 står et dystert fotografi. Bildet er litt uskarpt, noe som forsterker uhyggen. Det er tydeligvis tatt fra Abelhaugen og viser hvordan den tyske okkupasjonsmaktens lastebiler ruller inn på Universitetsplassen den 30. november 1943. Studenter omringes og arresteres. Rundt 1200 av dem føres inn i Aulaen, som da ennå luktet av brann etter ildspåsettelsen etter midnatt den 28. samme måned.  Jorunn Sem Fure er den som i bind 4 skriver om universitetet i kamp 1940 - 1945.

Publisert 29. nov. 2013 15:21

 

Publisert 25. nov. 2013 16:22

I dag hadde jeg gleden å undertegne en rammeavtale samt utvekslingsavtaler med Ecole Normale Supérieure de Lyon. ENS de Lyon er blant Frankrikes Grandes Ecoles, Frankrikes eliteinstitusjoner. Samarbeidet er basert på kontakter med tre av våre fakulteter (UV, HF, MN), og ikke minst forbindelser til fire av våre Centres of Excellence. Stort sammenfall i faglig profil og felles satsingsområder gjør dette til et samarbeid med stort potensial.

Publisert 19. nov. 2013 22:21

Jeg snakker av egen erfaring: Det å dra i land en EU-bevilgning er en skikkelig vitamininnsprøytning. Du bygger et nettverk som gir impulser til egen forskning, og som er rede til å ta imot dine kolleger og studenter for kortere eller lengre forskningsopphold. Det dreier seg om overføring av ekspertise og kompetanse. Det handler om å etablere kontakter som aldri går ut på dato.   

Publisert 18. nov. 2013 20:45

I dag ble Universitetet i Oslos menneskerettighetspris – fra Lisl og Leo Eitingers fond – delt ut til professor Manfred Nowak. Dette skjedde i Gamle festsal.

Publisert 12. nov. 2013 13:18

Fredag denne uken kommer Bill Gates til UiO. Gamle festsal vil bli arenaen for en samtale om global helse og utvikling. Sammen med Bill Gates og helse- og omsorgsminister Bent Høie vil jeg delta i denne samtalen som vil bli «streamet». Bill Gates ønsker å møte studenter og fremtidige ledere, og mange av disse har nok noen spørsmål klare til fredag.

Publisert 11. nov. 2013 15:12

Denne uken hadde Aftenposten et oppslag om ambisiøse innvandrerforeldre
som «pusher barna til jus og medisin». Det er professor ved Norges
Handelshøyskole, Tor W. Andreassen, som snakker gjennom Aftenpostens
tittel. Men han nyanserer uttalelsen og sier at vi finner alle
sjatteringer blant innvandrerforeldre, slik vi også gjør det blant etnisk
norske. Ved UiO gjennomfører vi en studieløpsundersøkelse hvor vi gjør
funn som kan bidra til denne debatten om hvordan unge velger sine studier.

Publisert 8. nov. 2013 19:56

Da statsbudsjettet ble lagt frem for en snau måned siden, skrev jeg et blogginnlegg kalt «Et superenkelt grep for ny regjering». I dag ble det klart at den nye regjeringen tok dette grepet og har økt rammen for resultatbasert omfordeling (RBO) med 100 millioner kroner. Dette er flott, fordi dette betyr en styrking av vår grunnfinansiering. Vi ser at den nye regjeringen mener alvor når den i sin erklæring signaliserte høyere ambisjoner for norsk forskning.

Publisert 4. nov. 2013 19:30

Jeg har tidligere i denne bloggen omtalt formidlingsprofessoratet som UiOs styre nå har vedtatt å etablere. Det nærmer seg søknadsfristen 7. november og jeg gleder meg til å få dette professoratet på plass. Flere universiteter har hatt lignende professorater en tid allerede, og blant de mer kjente er Simonyi Professorship for the Public Understanding of Science ved University of Oxford. Uten å skremme potensielle søkere kan det nevnes at Richard Dawkins har sittet i dette professoratet.

Publisert 2. nov. 2013 18:16

«Ikke gå og sleng på Blindern - dra til Salamanca.» Dette var Bernt Hagtvets avslutningssalutt på Partnerforums høstkonferanse i går. Kultur og språk må binde Europa sammen. Og da må vi i Europas utpost dra til Salamanca, Bucuresti, Heidelberg eller en av de andre byene syd for oss for å forstå hva Europa er. I dagens Norge snakker vi verken tysk eller fransk, og at vi kan snakke engelsk er noe vi bare innbiller oss. Hagtvets hilsen på tampen av konferansen var litt av en salve. Men under spissformuleringene ligger det mer enn en kjerne av sannhet.  Hagtvets budskap var at internasjonalisering er viktig for at vårt kontinent skal ha en fremtid, basert på solidaritet og samforståelse. Her har universitetene et stort ansvar.  

Publisert 30. okt. 2013 20:46

Dagen@ifi er først og fremst en møteplass mellom studenter og representanter fra næringslivet, men dagen@ifi inneholder også andre aktiviteter. Dagen krydres med en rekke konkurranser, arrangementet får besøk av stand-up-komikere, og Mikhael Paskalev og Murilo’s Wednesday Club vil sørge for god stemning fra konsertscenen om kvelden. Et arrangement av og med informatikk-studenter inneholder selvfølgelig også forskjellige typer (data)spill.

Publisert 28. okt. 2013 15:33

Er du andre- eller femteårsstudent ved et av UiOs studieprogram, har du denne måneden fått en e-post og sms om å delta på Studiebarometeret. Har du gjort noe med det?

Publisert 24. okt. 2013 15:50

For noen dager siden kunne vi lese følgende på Seniorsakens hjemmeside:

Publisert 22. okt. 2013 08:39


Gjennom flere års intenst arbeid og med generøs finansiell støtte fra Fritt Ord og Sparebankstiftelsen DNB er Store Norske Leksikon (SNL) omskapt til et kvalitetssikret leksikon på nett. Universitetene og Vitenskapsakademiet har vært sterkt inne i denne prosessen. Det ligger en digital gavepakke og venter på den nye regjeringen.