Rektors blogg - Side 13

Publisert 28. apr. 2015 18:31

I det norske samfunnet ser vi at det er et økende gap mellom tilbud og etterspørsel på IKT-kompetanse. Det trengs flere studieplasser for teknologifag og en tyngre satsing på digitale ferdigheter i utdanningsløpet. UiO vil gjerne bidra.

Publisert 27. apr. 2015 23:37

The European University Association (EUA) invited all European universities to observe a minute’s silence on Monday 27 April, in remembrance of all those killed in and affected by the heinous attack on Garissa. EUA also reminds us of the many attacks that have been launched on other universities and on university values around the world. The Board of the Norwegian Association of Higher Education Institutions observed the minute’s silence here in The Hague, where we currently visit to engage in discussions with representatives of VSNU, our sister institution in The Netherlands.

Publisert 24. apr. 2015 16:03

Neste uke er det høring av Strukturmeldingen. Finansiering av universiteter og høyskoler blir et sentralt tema.

Publisert 23. apr. 2015 14:07

Observatoriet blir kalt  «Norges viktigste bygning», og endelig er den satt ordentlig i stand igjen. Dette var ingressen for et stort oppslag i Aftenposten den 18. november 2011 i forbindelse med at Observatoriet - den første bygningen som ble reist for Norges første universitet - var ferdig restaurert til fordums glans. Restaureringen og gjenåpningen av bygningen var et sentralt element i UiOs tohundreårsjubileum. Søndag 26. april inviterer vi til omvisning i Observatoriet. En slik omvisning hører naturlig hjemme i en UiO-festival som bærer tittelen «Kunnskap forandrer alt».

Publisert 22. apr. 2015 11:53

Aldri før har høyere utdanning vært mer etterspurt. Ved siste telling i 2013 var 34 % av alle unge mellom 19 og 24 i høyere utdanning (SSB). I år har 128 000 unge mennesker søkt gjennom Samordna opptak, og 17625 har Universitetet i Oslo som førstevalg. Et antall mennesker svarende til en middels norsk by ønsker seg inn på vårt universitet. Våre undersøkelser viser at faglig bredde og faglig kvalitet er viktigst for våre søkere.  

Publisert 17. apr. 2015 14:24
Publisert 13. apr. 2015 23:24
Publisert 12. apr. 2015 23:53

The University Board has identified interdisciplinarity as UiO’s priority theme for 2015. This decision has inspired the establishment of the Oslo Academy of Global Governance which seeks to spearhead interdisciplinary research on how our governance systems cope with current challenges in such diverse arenas as health, the environment, human rights, poverty, climate and security. The first lecture in the newly established academy will be given by Professor Stephen D. Krasner on April 14, 2015 02:30 PM - 04:30 PM in Eilert Sundts hus, Blindern, Auditorium 1. Krasner will address one of the fundamental questions in the social sciences: how states become rich, secure, and democratic.

Publisert 9. apr. 2015 23:57
Publisert 6. apr. 2015 21:30
Publisert 27. mars 2015 23:34
Publisert 27. mars 2015 07:15

Fram til klokken 13 i dag har du muligheten til å avgi din stemme i studentvalget. Hvis du enda ikke har stemt kan du logge deg inn og stemme elektronisk på valg.uio.no. Kampsakene til de ulike listene finner du på studentparlamentet.uio.no/valg.

Publisert 26. mars 2015 12:56

Cirka ett år har gått siden vi lanserte rapporten fra vår Lancet-UiO-kommisjon om global helse i Gamle Festsal – med Gro Harlem Brundtland på første benk. Kommisjonsrapporten har tittelen The Political Origins of Health Inequity: Prospects for change. Den analyserer de politiske årsakene til de store og økende helseulikhetene i verden. Den beskriver en verden som ikke er sosialt bærekraftig. Det var så riktig at bærekraftkommisjonens leder satt på første benk. Nå er kommisjonsrapporten oversatt til spansk. Denne uken var jeg med på lanseringen av den spanske versjonen i Santiago de Chile.  

Publisert 25. mars 2015 18:39

Strukturmeldingen legges ikke fram før på fredag, så foreløpig kjenner vi ikke detaljene. Men vi har lenge visst at sammenslåing vil være det sentrale temaet i meldingen. Dette er også signalet etter pressekonferansen i dag. 

Publisert 24. mars 2015 02:16

Nå er det nest før vi får se hvilke tanker regjeringen har om strukturen i Norges universitets- og høgskolesektor. Stortingsmeldingen  kommer denne uken. I samme melding kommer også signaler om finansieringssystemet for universiteter og høgskoler. Det er finansieringen som er tema for denne bloggen.

Publisert 12. mars 2015 07:55

Hvordan er det egentlig å studere ved UiO? Det lurer over 2000 potensielle studenter på når de torsdag 12. mars 2015 besøker Åpen dag ved UiO. De vil følge miniforelesninger fra samtlige av våre fagkategorier - til sammen tilbyr UiO over 80 korte forelesninger for fremtidige studenter denne dagen. De kan besøke fakultetene på campus og få studieinformasjon om alle våre studieprogrammer. De kan få veiledning i Knutepunktet, innta boller og kakao i teltet på Frederikkeplassen, lære mer om jobbmuligheter etter studiene, snakke med studenter om overgangen fra videregående til universitetet og kjenne på følelsen av å bevege seg i et miljø som tilbyr forskning og utdanning på det høyeste internasjonale nivå.  

Publisert 11. mars 2015 13:43

Så hva gjør vi da, for å styrke internasjonaliseringen i Norge? Mer spesifikt: Hvordan øker vi utvekslingen? Rammebetingelsene er på plass, og jeg tror ikke det er så mye å vinne på å styrke de økonomiske insentivene. For å fortsette der jeg slapp i forrige blogg (som bør leses i sammenheng med denne): Vi må bli flinkere til å kommunisere hvorfor utveksling er så viktig og hvorfor utveksling gir så stor gevinst både for individ og samfunn. Dette må vi kommunisere til studentene. Men ikke mindre viktig: Vi må kommunisere dette til våre lærere og til dem som er ansvarlig for å utvikle dagens studieprogrammer. Studenter og lærere er på ett vis i samme båt. Både studenter og lærere må se betydningen av utveksling, og både studenter og lærere må være villig til å bevege seg ut av sin komfortsone. For lærerne betyr dette at de må gi slipp på litt av den kontrollen over studieløpet som man som lærer instinktivt ønsker å beholde.

Publisert 10. mars 2015 23:05
Publisert 9. mars 2015 10:04

Det er ikke mange månedene siden vi feiret 25-årsdagen for Berlinmurens fall. Det er umulig å glemme denne dagen i 1989 da Europa endret seg rett foran øynene på oss. Den dagen da muren falt, var jeg på et internasjonalt møte sammen med mange nære fagkolleger. Én av disse hadde satt livet på spill da han noen år tidligere hadde flyktet fra Øst-Tyskland. Det ble mye følelser og lange diskusjoner om Europas fremtid.

Publisert 8. mars 2015 12:29

Temaet for Universitetet i Oslos feiring av den internasjonale kvinnedagen i år er ”De nye feminismene» og utgangspunktet for arrangementet er oppblomstringen av feministisk engasjement i den norske offentligheten de siste årene. At engasjementet er stort, understrekes av det gode oppmøtet til vårt arrangement i Gamle festsal i dag – på en søndag kl. 11.

Publisert 5. mars 2015 13:16

Universitetenes tredje samfunnsoppdrag er formidling. Vi skal være i dialog med samfunnet, vi skal gjøre kunnskap tilgjengelig, og vi skal løfte og belyse aktuelle problemstillinger.

Publisert 4. mars 2015 13:52

Dagens Næringsliv har i løpet av de siste ukene hatt oppslag om private donasjoner, senest om en planlagt donasjon for et nytt klinikkbygg for kreftbehandling på Radiumhospitalet. Jeg skal ikke kommentere de aktuelle sakene. Men oppslagene innbyr til noen tanker om den filantropiske tradisjonen. I USA har denne tradisjonen hatt et sterkt fotfeste og har bidratt til at USA har blitt ledende innen forskning, og ikke minst innen medisin. Nå er den filantropiske tradisjonen på fremgang også i Norge. Denne utviklingen bør vi legge til rette for.       

Publisert 3. mars 2015 10:54

I dag samles et femtitalls nordiske rektorer på Universitetet i Oslo for å diskutere nordisk samarbeid innen utdanning og forskning. Møtet er i regi av det Nordiske universitetssamarbeidet (NUS), som jeg for tiden er leder for.  

Publisert 26. feb. 2015 23:00

Den 5. mars skjer det: For første gang utdeles Olav Thons faglige priser. Seremonien foregår i Universitetets aula og er åpen for alle. Prisene vil gi et løft for utdanningskvaliteten ved høyere utdanningsinstitusjoner i Norge.

Publisert 25. feb. 2015 17:48

«Universiteter og høyskoler presses inn i brå samliv. Det kan koste mer enn det kaster av seg.» Dette var ingressen til Inger Merete Hobbelstads kommentar, publisert i Dagbladet den 23. februar. Hun viser til den pågående debatten om struktur i universitets- og høgskolesektoren – en debatt som for noen institusjoner kan munne ut i en tvungen tango.