Rektors blogg - Side 13

Publisert 10. feb. 2015 11:13

Stortingets Utenriks- og forsvarskomite holder 13. februar høring om Meld. St. 10 (2014-2015) Muligheter for alle - Menneskerettighetene som mål og middel i utenriks- og utviklingspolitikken. Dette er en viktig melding. Norge både kan og bør være en internasjonal pådriver for menneskerettighetene.  Da blir det viktig å spørre: Hvordan kan vi best mulig støtte opp under akademisk frihet?

Publisert 9. feb. 2015 10:28

Etter terrorhandlingene den 22. juli 2011 arrangerte UiO en serie «Etter 22/7- forelesninger» som ble sendt på TV og etterpå utgitt i bokform. Nå arrangerer vi «Etter Paris-seminarer».  Det første av disse ble holdt i Litteraturhuset den 4. februar. Det trakk fullt hus. Seminar nummer to holdes i kveld – den 9. februar kl. 18, samme sted. Professor Thomas Hylland Eriksen er ordstyrer. Forskere fra Universitetet i Oslo vil diskutere årsakene til politisk vold i dagens Europa. Hvor kommer raseriet fra, og hvordan kan man stanse en polarisering som fører til militant islamisme og voldelig høyreekstremisme?

Publisert 8. feb. 2015 21:12

Ja, dette er det spørsmålet vi stiller i en kronikk publisert i Klassekampen 6. februar. Universitetsmuseene har ikke funnet sin rettmessige plass i det norske finansieringssystemet. For å vri på et stående uttrykk: De faller mellom alle stoler.

Publisert 3. feb. 2015 22:57

I går arrangerte Kunnskapsdepartementet en høringskonferanse om ekspertutvalgets forslag til nytt finansieringssystem for universiteter og høgskoler. Ekspertutvalgets rapport har tittelen “Finansiering for kvalitet, mangfold og samspill.”  Rapporten er god. Og langt på vei svarer den på de utfordringene sektoren står overfor.

Publisert 2. feb. 2015 13:47

Lørdag åpnet en bredt anlagt forelesningsserie i samarbeid med Senter for studier av Holocaust eller livssynsminoriteter, forkortet HL-senteret. Over 320 mennesker møtte fram for å høre professor emeritus Ole Kristian Grimnes snakke om "Veien inn i krigen."  Gamle Festsal og galleriet var fullt, og vi måtte åpne dørene til siderommet. Formidling på det beste!

Publisert 2. feb. 2015 05:52

Frie ytringer – etikken og de politiske realitetene. Dette er tittelen på seminaret i Litteraturhuset 4. februar 2015 kl. 18 – 19.30. Universitetet i Oslo inviterer til innlegg og debatt om ytringsfriheten og om hvordan denne er under press. Hva er bakteppet for terrorhandlingene mot Charlie Hebdo? Hvordan kommer vi oss videre?

Publisert 29. jan. 2015 04:35

Det strategiske rådet vi opprettet i 2012 la i august frem sin første rapport etter flere møter med Universitetet, Forskningsrådet, departement og andre aktører og interessenter i det norske forsknings- og utdanningslandskapet. Rapporten fikk tittelen «Build a Ladder to the Stars» - en tittel som signaliserer høye ambisjoner på UiOs vegne. Universitetsstyret har besluttet å følge opp denne rapporten og vedtok sist tirsdag mandatene for tre av de fire arbeidsgruppene som skal arbeide videre med rapportens anbefalinger.   

Publisert 23. jan. 2015 00:58

Å publisere er å offentliggjøre. Som forskere lever vi av å publisere. Men det samme gjør forlagene. De lever også av vitenskapelig publisering. Og mange av dem lever godt – veldig godt. Vitenskapelig publisering er en industri som i årlig omsetning overgår musikkindustrien. Dette fortalte Jørn Hurum i dag, under et møte med tittelen Penger og poeng. Dette var et møte som omhandlet alle dilemmaene i dagens publiseringsverden. Møtet ble holdt i Realfagsbiblioteket. Og det var fulltegnet.

Publisert 20. jan. 2015 08:08

I UiOs handlingsplan for internasjonalisering ligger det klare ambisjoner om etablering av fellesgrader med utenlandske universiteter. Nå er den første komplette fellesgraden for doktorgradskandidater i Norge er et faktum. Etter tre års intenst arbeid har UiO sammen med University of Edinburgh (UK), Tilburg University (Nederland), Tartu University (Estland), Deusto University (Spania) og North-West University (Sør-Afrika) fått på plass European Joint Doctorate in Law and Development (EDOLAD). Den økonomiske støtten fra EUs lifelong learning programme var viktig.

Publisert 18. jan. 2015 14:20

EUs nye rammeprogram – Horisont 2020 – er dratt i gang. Dette er det største forskningsprogrammet verden har sett, og Norges kontingent blir over to milliarder kroner per år. Satsingen på EU gir oss store muligheter og store utfordringer.

Publisert 14. jan. 2015 23:27

For ganske nøyaktig ett år siden - 17. januar 2014 – hadde Dagens Næringsliv et oppslag med tittelen Åpner «junioruniversitet» for 15-åringer. Undertittelen var: Til høsten kan Vidhya (15) og Helene (16) begynne på en videregående skole med «akademisk profil» og professorer som gjestelærere. Oppslaget viste til Hersleb videregående skole som da var under ombygging og det vi kan kalle en omprofilering. Hersleb skole skulle få en akademisk profil, basert på en samarbeidsavtale mellom Utdanningsetaten i Oslo kommune og Universitet i Oslo.   

Publisert 10. jan. 2015 22:58
Publisert 9. jan. 2015 13:59

Begrepet Global Governance dukket opp i statsvitenskapen på 1990-tallet for å beskrive hvordan ikke-statlige aktører, nye institusjoner, nettverk og organisasjoner bidro til å skape en orden i fraværet av en global regjering. Samtidig som global governance var ment å beskrive, vokste det fram en forskningsagenda med et normativt siktemål - å finne ut hvordan de komplekse styringsstrukturene kunne bidra til å løse alle de presserende problemene man stod overfor: Miljøproblemer, sikkerhetstrusler, helseutfordringer, fattigdom og klimaendringer. Mye har skjedd siden den kalde krigen. Tidligere utviklingsland er blitt sterke aktører i internasjonal politikk, stater driver ny geopolitisk konkurranse om ressurser og innflytelse, og de globale utfordringene har blitt større.

Publisert 8. jan. 2015 21:50

Hva består universet av? Ingen tvil – dette er et av de største spørsmålene i vår tid. Kanskje ikke så matnyttig, kanskje ikke rettet inn mot kortsiktig nytte, men likevel et spørsmål så fundamentalt som noe annet. Menneskets nysgjerrighet har alltid søkt ut i universet. Og fremdeles finnes de største gåtene nettopp der ute.

Publisert 7. jan. 2015 20:46

C’est avec stupéfaction et douleur que nous avons reçu les terribles nouvelles de l’attentat terroriste à Paris. Cette atteinte à la liberté d’expression et aux valeurs de la démocratie est une attaque contre nous tous, contre ce que nous avons de plus précieux, et contre les valeurs qui constituent le fondement même des universités. 

Publisert 7. jan. 2015 10:35

Så har ekspertutvalget konkludert. Utvalget som ble oppnevnt av regjeringen  like før påske i fjor, la i dag fram sin rapport om finansieringen av forskning og høyere utdanning i Norge. På «ikke altfor god tid» - slik ekspertutvalgets leder, Torbjørn Hægeland formulerte det under pressekonferansen i dag – har utvalget utarbeidet et dokument på nærmere 200 sider som nå skal høres med frist 9. februar.

Publisert 6. jan. 2015 14:03

I dag var det åpen høring i Stortinget om Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning 2015 – 2024. Som leder av Universitets- og Høgskolerådet fikk jeg anledning til å kommentere denne planen.

Publisert 3. jan. 2015 13:08
Publisert 8. des. 2014 12:15

Innovasjon er universitetenes fjerde samfunnsoppdrag. Vårt innovasjonsselskap Inven2 setter stadig nye rekorder, og har nylig brutt en ny grense ved å passere 40 kommersialiseringer på et kalenderår.

Publisert 6. des. 2014 13:43

Det ble nylig klart at UiO har fått ytterligere to stipend fra Det europeiske forskningsrådet (ERC). Disse gikk til to unge forskere ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Vi gratulerer! Fakultetet har nå 14 av UiOs 26 ERC-prosjekter, og det har nesten 1/3 av alle ERC-støttede prosjekter i Norge. Som fakultet er Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet i ferd med å nærme seg det øverste sjiktet i Europa.   

Publisert 4. des. 2014 19:00
Publisert 3. des. 2014 03:31

«Landets største bygg å undervise i.» Dette var overskriften i et flott oppslag i Aftenposten om det nye bygget for livsvitenskap, kjemi og farmasi som skal bygges i Gaustadbekkdalen. Bygget er viktig, men enda viktigere er den aktiviteten dette bygget skal huse. Det er denne aktiviteten som skal sikre oss internasjonal konkurransekraft innen livsvitenskap.

Publisert 30. nov. 2014 18:37

I en urolig verden som higer etter tillit og forståelse mellom land og kulturer er det ingen fornuft i å innføre barrierer som hindrer bevegelse av studenter og kunnskap over landegrensene.  Der er derfor vi er glad for at skolepenger ikke blir innført (i hvert fall ikke i denne omgang) og for at NHOs forslag om «siling» av studentene fra utlandet synes å falle på stengrunn.   

Publisert 25. nov. 2014 15:42

NHO slutter ikke å overraske med sine velmente men feilplasserte utspill om forskning og høyere utdanning. Tidligere i år var det mastersyken som var problemet. Nå er problemet at vi får så mange unyttige studenter fra utlandet. NHOs stemme er for viktig til at den bør skusles bort på denne måten.

Publisert 24. nov. 2014 13:52

Rett før helgen kom regjeringen og samarbeidspartiene fram til en avtale om statsbudsjettet for 2015. Da regjeringen presenterte sitt budsjettforslag tidlig i oktober kalte jeg det en «forsiktig start på langsiktig opptrapping». Etter at forhandlingene på Stortinget er over, kan jeg med glede konstatere at starten på denne opptrappingen har blitt mer ambisiøs og mer i tråd med målene i regjeringserklæringen. Dette fortjener alle partiene ros for, men særlig Venstre og KrF som har vært tydelige pådrivere for en del av endringene i budsjettforslaget.