Rektors blogg - Side 13

Publisert 7. aug. 2014 08:22

Som kjent er det etablert et ekspertutvalg som skal se på finansieringen av forskning og høyere utdanning i Norge.

Publisert 4. aug. 2014 17:03

August er måneden for semesterstart og universitetsrangeringer.

Publisert 18. juli 2014 16:46

Så er opptakstallene klare. Og vi ser at UiO er et populært studiested. Det kreves høye poengsummer for å komme inn. Vi vet at søkerne tiltrekkes av høy faglig kvalitet, og jeg er derfor glad for at det på forrige møte i universitetsstyret ble bestemt at utdanningskvalitet skal være en hovedprioritet i vår årsplan. På samme møte bestemte vi at vi skal legge enda større trykk på oppfølging av studentene, og at lærings- og arbeidsmiljø skal bli hovedsatsing for 2016.

Publisert 15. juli 2014 00:02

It’s summer season and the semester is over. One would be inclined to think that the Blindern campus is deserted. Not so. The International Summer School is in high gear – and was honored by a visit by our Prime Minister last week. And in a few days the Oslo Summer School in Comparative Social Sciences will bring new students and researchers to the campus.  

Publisert 7. juli 2014 20:08

In her capacity as co-chair of the Millennium Development Goals Advocacy Group, Prime Minister Erna Solberg visited our campus today to launch The Millennium Development Goals report 2014. Students at the International Summer School were invited to attend. Indeed an appropriate setting for such an event.

Publisert 6. juli 2014 23:23

Er våre universiteter inne i en fase der gamle sannheter faller, der en ny verdensanskuelse er i emning? Står vi overfor et «Copernican moment»? Ja, dette var utgangspunktet for David Scobeys foredrag i Belfast forrige uke. Europarådet hadde invitert til en konferanse om teknologi, innovasjon og høyere utdanning. Det sentrale spørsmålet var: Vil digital teknologi revolusjonere høyere utdanning? I så fall, hvilke implikasjoner vil dette ha for universitetenes demokratiske samfunnsoppdrag?

Publisert 24. juni 2014 23:51

Forrige uke ble regjeringen forelagt en NOU kalt «MOOC til Norge – Nye digitale læringsformer i høyere utdanning». Utvalget har sett på hvordan regjeringen best kan legge til rette for en god digital utvikling innen høyere utdanning. Det kan være god grunn til å se på disse anbefalingene.

Publisert 23. juni 2014 09:34
Publisert 15. juni 2014 11:47

På et universitet skal det tenkes langt i tid og rom. Vi har et ansvar for fremtidige generasjoner. Det er  derfor de store globale utfordringene har fått en så tydelig plass i vår Strategi 2020. For å møte utfordringene innen klima, miljø, energi og helse kreves tverrfaglig forskning. Like viktig: Universitetene utdanner fremtidens ledere, og fremtidens ledere må ha dyp innsikt i de komplekse problemstillingene det her dreier seg om. De må kjenne mulighetsrommet som åpnes av ny teknologi, men også ha innsikt i de overnasjonale styringsmekanismene som avgjør om mulighetsrommet tas i bruk.

Publisert 12. juni 2014 13:00

Tilbake fra Athen – etter møte om den nye flerdimensjonale universitetsrangeringen, U-Multirank. EU-kommisjonen var vertskap for konferansen. Jeg var invitert for å snakke om U-Multirank fra et brukerperspektiv. For meningen er at det nye rangeringssystemet skal kunne brukes av universitetet og høgskoler i deres strategiarbeid. Jeg siterer Frans van Vught – selve drivkraften bak utviklingen av prosjektet: «U-Multirank shall assist university leaders in strategic development.»

Publisert 10. juni 2014 11:04

Universitetsledelsen har lagt ut på en rundtur til alle institutter og enheter.  Mange er besøkt allerede, og mange står for tur. Vi ønsker å ta forskning og utdanning på pulsen og å få tilbakemeldinger på det arbeidet som gjøres for å nå målene i strategisk plan.

Publisert 7. juni 2014 11:52

Denne uken ble det klart at universitetene og høgskolene får 50 millioner ekstra etter at regjeringspartiene og samarbeidspartiene på Stortinget ble enige om revidert nasjonalbudsjett. Denne styrkingen av resultatbasert omfordeling av forskningsmidler (RBO) gir UiO 17 millioner mer i kassen. Dette er midler som vil bli investert i forskning og innovasjon.

Publisert 6. juni 2014 00:43
Publisert 4. juni 2014 16:11
Publisert 3. juni 2014 18:07

«Mastersyke» er blitt et begrep i debatten om høyere utdanning i Norge. Sykdommen skulle angivelig skyldes en overproduksjon av kandidater med mastergrad. Kandidater blir overutdannet og overkvalifiserte, og samfunnet bruker ressurser til ingen nytte. På NIFUs frokostmøte i dag ble pasienten langt på vei friskmeldt. Våre mastere kommer i jobb, og de fleste kommer i relevant jobb. Samfunnet absorberer det økte antallet mastere fra våre universiteter og høgskoler.

Publisert 2. juni 2014 21:13

En universitetsrangering å lære av? Det var tittelen på mitt innlegg i Aftenposten i dag. Den nye rangeringen – kalt U-Multirank - kan bli et nytt verktøy for institusjonell profilering og strategiutforming.

Publisert 1. juni 2014 23:42
Publisert 29. mai 2014 22:05

Nylig skrev jeg en blogg om digital eksamen ved Det juridiske fakultet. Kommentarene lot ikke vente på seg. Jeg ble minnet på at det også er andre miljøer og fakulteter som har kommet langt i prosessen fra penn til PC. Det medisinske fakultet, ikke minst.  

Publisert 27. mai 2014 12:27

Universitetene må ta del i den digitale revolusjonen.  Ja, universitetene må være med på å drive den.  Internett ble tatt i bruk i akademiske miljøer i første halvdel av 1980-tallet. Nå ser vi hvordan digital kommunikasjon åpner for nye former for arbeidsdeling og samarbeid og for nye og innovative måter å undervise på. Dette var ett av temaene på NHOs årskonferanse og et viktig tema for dagens universiteter og høgskoler.  

Publisert 26. mai 2014 08:48

Min kronikk «Innovasjon på 1-2-3-4» som stod på trykk 14. mai i DN har skapt debatt. Det er bra. Mine forslag til hvordan innovasjonstakten kan økes er blitt godt mottatt.

Publisert 23. mai 2014 18:32

Årsplanen for UiO har som førsteprioritet å skape bedre studiekvalitet, fremme nyskaping innen utdanning og læringsmiljø samt å tilrettelegge for en enklere hverdag. Innføring av digital eksamen er et kinderegg som tar opp i seg alle disse tre målsetningene. I tillegg er digital eksamen et viktig tiltak for å bli et «grønnere» UiO.

Publisert 20. mai 2014 16:53

Vi har markert 17. mai med god oppslutning. Grunnlovens 200-årsjubileum er feiret over det ganske land, med avduking av statuer, med restaurering av Eidsvollsbygningen, med søkemotorer hvor du kan finne ut om nettopp du er i slekt med en eidsvollsmann.

Publisert 19. mai 2014 11:25
Publisert 18. mai 2014 16:27

Ja visst har jeg blogget om denne utstillingen allerede. Men etter å ha «tjuvtittet» før åpningen den 16. mai så vil jeg hevde at utstillingen «Ja, vi elsker frihet» er flere blogger verdt. Så la denne bloggen bli en oppfordring til alle: Denne utstillingen må du ikke gå glipp av.  

Publisert 14. mai 2014 15:43

Om lag 13 000 kandidater fra Universitetet i Oslo er nå invitert til å svare på vår kandidatundersøkelse. Formålet med undersøkelsen er å kartlegge overgangen mellom studier og arbeidsliv, opplevelse av kompetansen utdanningen ga, samt tilfredshet med utdanningen.