Rektors blogg - Side 13

Publisert 3. mai 2014 12:25
Publisert 1. mai 2014 22:26
Publisert 28. apr. 2014 21:59
Publisert 25. apr. 2014 17:24

Så er tallene klare. Samordna opptak viser at 16992 søkere har UiO som førstevalg.  Dette betyr at det er i underkant av tre førstevalgssøkere per studieplass – flere enn ved noen andre høyere utdanningsinstitusjoner i Norge. UiO er et attraktivt studiested.

Publisert 15. apr. 2014 22:32

Ved et grunnlovsjubileum er det kanskje tid for refleksjon omkring universitetenes og høgskolenes betydning i det norske samfunnet. I selvstendighetskampen for 200 år siden stod universitetet sentralt. John Peter Collett skriver i første bind av historien om Universitetet i Oslo: «Det var universitetets ansvar å sørge for at det ble utdannet tilstrekkelig med kandidater til å fylle statsembetene i Norge, og å sørge for at disse var kvalifisert til å fylle embetene på en måte som kunne gjøre selvstendigheten varig» (min uthevelse). Nicolai Wergeland – Henriks far, og forfatteren til Mnemosyne, oppskriften for det norske universitet - ville til og med ha en egen paragraf om universitetet inn i Norges grunnlov. Første del av paragrafen lød slik: «Det Norske Universitet skal opholdes og bringes til dets muelige Fuldkommenhed, ..» Dessverre ble denne paragrafen ofret da grunnlovsteksten ble slanket. Men tanken var god.

Publisert 10. apr. 2014 10:07
Publisert 8. apr. 2014 09:47

«Vil gjøre det lettere for unge forskere å få fast jobb» var overskriften i Aftenposten 4. april. Bakgrunnen for oppslaget var Kunnskapsministerens tilsagn om innføring av innstegsstillinger.

Publisert 4. apr. 2014 10:46

Dear UiO student, just as certain as spring is here, it is time for the election to the Student Parliament. You are the one to decide who will be representing you in the coming period.

Publisert 2. apr. 2014 20:14

 

Publisert 31. mars 2014 16:57

 

Publisert 19. mars 2014 21:31

Helt siden Botanisk hage ble grunnlagt for 200 år siden, har Tøyen vært en akademisk forpost på Oslos østkant. Området var en gave fra Frederik VI da universitetet ble grunnlagt, og i to omganger har det vært diskutert å legge hele universitetet dit: Først da Frederik VI ønsket universitetet på Tøyen, og hundre år senere, i forbindelse med byggingen av de store museumsbygningene.

Publisert 11. mars 2014 21:34

Vil du ha en smak av UiO?

Publisert 10. mars 2014 12:42

Det er interessant lesning, det John W. Servos byr på i første kapittel av sin bok Physical Chemistry from Ostwald to Pauling, utgitt på Princeton University Press I 1996. I denne historiske gjennomgangen av kjemiens utvikling er en stor del av første kapittel tilegnet kjemikeren Peter Waage og matematikeren Cato Maximilian Guldberg.

Publisert 9. mars 2014 20:51

EU er blitt innenrikspolitikk. Ja, dette var en av de konklusjonene som Vidar Helgesen trakk i årets ARENA-forelesning sist tirsdag. Vår nye europaminister viste til at selv våre kommunestyrer bruker en stor del av sin tid til å behandle saker som springer ut fra EU. I sin kronikk i Dagbladet 3. mars skriver ARENA-lederen Erik Oddvar Eriksen følgende: «Det er ikke Norges Grunnlov, men EUs som i stigende grad faktisk gjelder her til lands.»  En spissformulering. Men ved avslutningen av UiOs grunnlovsuke kan vi konstatere at paradoksene er mange.

Publisert 2. mars 2014 18:47

Universitetet i Oslo er allerede dypt inne i feiringen av grunnlovsjubileet. Serien av jubileumsforelesninger i Gamle festsal er i gang, den ekstraordinære bededagsgudstjenesten ble markert i København på 200-årsdagen den 25. februar, og sist fredag åpnet utstillingen om Georg Sverdrup. Hvor? Jo, selvsagt i Georg Sverdrups hus. Og i morgen – mandag 3. mars – åpnes i selvsamme Georg Sverdrups hus det som er en av UiOs største satsinger i jubileumsåret: UiOs grunnlovsuke. Er det noen som lurer på hva vi skal feire og ikke feire i 2014, så er Grunnlovsuken riktig sted å besøke. Det gjelder å markere med kunnskap og presisjon. Og med kritisk distanse og debatt.

Publisert 27. feb. 2014 21:12

Vi ser det ved andre universiteter. Og vi ser det – ikke minst - ved Universitetet i Oslo. At bibliotekene går inn i nye roller og definerer sitt ansvar som enda bredere enn før. Vårt universitetsbibliotek bidrar i dag på så mange måter til læringsmiljø og studiekvalitet. Kanskje aller viktigst: Universitetsbiblioteket (UB) hjelper både studenter og ansatte til å navigere i det mulighetsrommet som er skapt av den digitale revolusjonen.  

Publisert 26. feb. 2014 21:50

Utstilling: Fra Göttingen til Gaustadbekken - Georg Sverdrups liv og virke

Publisert 23. feb. 2014 16:32

Første bud i enhver jubileumsfeiring: Uten innsikt i og et avklart forhold til det man feirer, blir enhver feiring meningsløs. Så også med feiringen av 1814 og grunnloven.  I jubileumsåret vi nå er inne i, ser vi et genuint behov for formidling – ikke bare av det som skjedde i 1814, men av hele vår etterfølgende historie. For grunnloven setter rammen for samfunnsutviklingen etter 1814.

Publisert 19. feb. 2014 21:30

I dag 20. februar kommer sentralbanksjef Øystein Olsen til Blindern for å holde en tilpasset versjon av sin offisielle årstale. Det samfunnsvitenskapelige fakultet står som vertskap. Dette er et tilbud for studenter ved alle våre universiteter og høyskoler.

Publisert 17. feb. 2014 19:01

Norge trenger flere IT-utdannede

Publisert 16. feb. 2014 22:57

I kveld var den offisielle åpningen av grunnlovsjubileet. Vi var mange mennesker som var samlet foran Eidsvollsbygningen. Alt skjedde utendørs – vi må styre vår nysgjerrighet om hva som er skjedd innendørs under restaureringen. Men jeg synes det var en verdig start på jubileet. Ikke minst likte jeg at barn og ungdom var en så viktig del av programmet. Jubileet må jo bli fremtidsrettet. Og det må være inkluderende. Jeg regner med at vi etter hvert får en mer seriøs og kritisk analyse av grunnlovens jødeparagraf enn den vi fikk på Eidsvoll i dag.

Publisert 10. feb. 2014 13:27

I morgen braker det løs. Etter to års ganske intenst arbeid og møter i tre verdensdeler lanserer vi rapporten fra vår Lancet-UiO-kommisjon om global helse. Dette skjer i Gamle Festsal kl 12 i morgen – altså på tirsdag 11. februar. Lanseringen streames på kommisjonens sider. Rapporten kommer ut som eget hefte i The Lancet og har fått tittelen The Political Origins of Health Inequity: Prospects for change.

Publisert 5. feb. 2014 05:53

Mandag lanserte NOKUT studiebarometeret.no.  Denne tjenesten er basert på en ny nasjonal undersøkelse av studentenes tilfredshet, gjennomført på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Vi er glad for at NOKUT har utviklet denne tjenesten, som kan bli viktig både for studenter og studiesteder.

Publisert 30. jan. 2014 09:17

I 2012 tok Det juridiske fakultet et viktig initiativ: Det skulle bli enkelt for fakultetets undervisere å få podcastet forelesningene sine. Antall opptak økte, og i vår regner fakultetet med å foreta hele 120 forelesningsopptak. Denne utviklingen gleder meg. Det er inspirerende å se at UiO-enheter arbeider med nye læringsformer, og at vitenskapelig ansatte med en hektisk hverdag ønsker å utvikle undervisningspraksisen sin.

Publisert 27. jan. 2014 06:58

Tre tusen mennesker i Botanisk hage en kald januardag? Ja, det var fasiten etter åpningen av Naturhistorisk museums 200-årsjubileum på lørdag. Barn og voksne møtte opp for å se på isskulpturer og utforske islabyrinten – laget av 70 tonn Tynset-is. Det varmet å se så mange mennesker.