Rektors blogg - Side 2

Publisert 20. juli 2016 11:28

Fredag 15. juli kaster Dagens Næringsliv seg inn i debatten om valgt eller ansatt ledelse ved universitetene. Utgangspunktet for Eva Grindes innlegg er rapporten fra vårt internasjonale strategiske råd (SAB).

Publisert 19. juli 2016 15:06

Så er opptakstallene klare. Spesielt gledelig er det at vår lærerutdanning tiltrekker seg så mange kvalifiserte søkere. Samtidig som det er økt konkurranse om plassene på lærerutdanningen, holder profesjonsstudiene stand med svært stor etterspørsel.

Publisert 15. juli 2016 16:36

In Turkey, 2218 researchers and faculty have signed a peace petition asking for a cessation of the violence in Southeastern Turkey. The signatories are now targeted for exercising their right to freedom of expression.

Publisert 15. juli 2016 10:21

C’est avec stupéfaction et douleur que nous avons reçu les terribles nouvelles de l’attentat terroriste à Nice.  

En tant que président de l’Université d’Oslo, et face au massacre survenu, je souhaite exprimer ma douleur et la solidarité de toute l’Université d’Oslo avec les victimes, leurs familles, ainsi qu’avec tous les Français.

Publisert 3. juli 2016 22:06

Today the news came out that Elie Wiesel had passed away, on 2 July. As we are mourning his death, we remain grateful for his moral courage and leadership. His speeches and writings will endure. His Nobel Prize acceptance speech, given at my own university in 1986, is still a source of inspiration whenever we seek an intellectual foothold in a world of conflict and turbulence. 

Publisert 1. juli 2016 15:00

Universitetet i Oslo (UiO) ønsker mest mulig vekst og verdiskaping når forskning kommersialiseres, ikke størst mulig eierandeler.

Publisert 27. juni 2016 14:55

On Monday 27 June we open the 70th session of the International Summer School at the University of Oslo. The welcome ceremony in the University Aula will be followed by a reception in Oslo City Hall. We are proud that 582 students from 98 different countries have chosen to spend six weeks at our university this summer. 

Publisert 25. juni 2016 21:34

Klokken ble stilt tilbake da resultatet av den britiske folkeavstemningen ble klart natt til fredag. Utviklingen mot et Europa med fri flyt av kunnskap, forskere og studenter, fikk en brå stopp. Brexit kan skade det akademiske samarbeidet – et samarbeid som bygger tillit og forståelse over landegrensene og som har bidratt til stabiliteten i Europa etter siste verdenskrig. Nå kreves gode politiske løsninger.

Publisert 21. juni 2016 10:46

Denne sommeren står nyutdannede og nesten ferdige matematikklektorer fra Universitetet i Oslos eget Lektorprogram klare til å undervise på forkurs i matematikk. Slik ønsker de å bidra til å virkeliggjøre lærerdrømmen for sine framtidige kolleger.

Publisert 20. juni 2016 13:22

Semesteret nærmer seg slutten, og det betyr at UiO nå er halvveis inne i Lærings- og arbeidsmiljøåret. I denne bloggen skal jeg trekke frem noe av det som har blitt gjort for å styrke læringsmiljøet. Jeg vil særlig trekke frem fakultetenes arbeid med førsteårsstudenten. Å følge opp studentene tett det første året er viktig for å bygge opp faglig så vel som sosial tilknytning, og jeg håper at våre nye studenter vil nyte godt av arbeidet som er lagt ned.  

Publisert 17. juni 2016 09:32

Torger Reve, professor i strategi ved Handelshøyskolen BI, er bekymret for at helseforskningen blir for dominerende på bekostning av digitalisering og IKT, havnæringene og fornybar energi. Vi deler ikke hans bekymring. Vi mener – tvert imot - at satsingen på helseforskning og livsvitenskap gir positive ringvirkninger og nye arbeidsplasser både i havnæringen og andre sektorer. Mekanismen er enkel: Forskning innen helse og livsvitenskap styrker de muliggjørende teknologiene som også andre næringer er avhengige av for å kunne lykkes.     

Publisert 16. juni 2016 09:22

 

Fridtjof Nansen er kjent som en stor politiker, diplomat, fredsforkjemper, nasjonsbygger og humanist. I tillegg var han en fremragende forsker: Nevrobiolog, oseanograf og polarforsker.  Fridtjof Nansen ble sågar valgt til rektor ved Universitetet i Oslo (den gang Det Kongelige Frederiks Universitet), men sa fra seg vervet. Den dag i dag siteres Nansen i faglitteraturen. Nå skal vi hedre ham med en ny, årlig forelesningsserie.

Publisert 15. juni 2016 13:58

Gode nyheter i eposten i går: Prosedyrelaget «Club Schjødt» vant den nordiske prosedyrekonkurransen i menneskerettigheter i 2016. Vinnerlaget består av seks studenter fra Det juridiske fakultet.

Publisert 14. juni 2016 18:26

Så er det igjen sesong for universitetsrangeringer. I dag ble resultatene frigitt for Reuters Top 100: Europe's Most Innovative Universities.  Som leserne av denne bloggen vet, er jeg meget kritisk til universitetsrangeringer av denne typen. Men vi må bare erkjenne at rangeringer har offentlighetens interesse og at det alltid blir spørsmål om både plassering og metode. Og nå har vi altså for første gang en rangering av de mest innovative universitetene i Europa. Og Universitetet i Oslo er på listen – som det eneste i Norge.  

Publisert 8. juni 2016 13:16

Hvordan kan vi tenke om rettferdighet på tvers av stater? Rettferdighet var lenge diskutert bare innenfor statenes grenser. Men i globaliseringens tidsalder, hvor problemer krysser landegrensene, er det ikke lenger mulig å hevde at vi kan finne rettferdige løsninger med mindre vi beveger oss utenfor statens rammer. Dette temaet står sentralt under en konferanse som arrangeres den 9. juni her i Oslo.

Publisert 6. juni 2016 12:23

It gives me great pleasure to announce the visit of Prof. Mahmood Mamdani to the University of Oslo. Prof. Mamdani has been one of the most important voices on African history and politics in the past four decades.

Publisert 3. juni 2016 06:50

Et nytt universitetsnettverk er etablert. Dette skjedde i Brussel den 1. juni. Nettverket - the Guild of European Research Intensive Universities  - skal gi UiO og de andre medlemsinstitusjonene en sterk stemme i Brussel i årene som kommer.  

Publisert 1. juni 2016 18:29

It is in society's interest - and also in our own interest as scientists - that what we publish actually reaches all those who need the knowledge and who benefit from it. Knowledge should be a public good. This is the backdrop for a new press release (May 27) from the European Union: “The transition towards an Open Science system”.

Publisert 31. mai 2016 23:27

Det er i samfunnets interesse – og også i vår egen interesse som forskere – at det vi publiserer faktisk kommer fram til alle dem som trenger kunnskapen og som har nytte av den. Kunnskap bør være et fellesgode. Dette er bakteppet for en ny pressemelding (27. mai) fra EU: Transition Towards an Open Science System.

Publisert 30. mai 2016 22:36

I en kronikk i Aftenposten 26. mai spør Thomas Hegghammer, Thomas Hylland Eriksen og Stein Tønnesson om Norge betaler en for høy pris for å delta i det europeiske forskningssamarbeidet Horisont 2020. Kunne vi fått mer forskning for pengene ved å trekke oss ut og bruke pengene her hjemme?

Publisert 28. mai 2016 16:56

Vi er på oppløpssiden i en prosess som startet i 2009 og som skal gjøre UiO til et enda bedre universitet. Nå skal vi sette oss inn i de over 40 høringssvarene vi har fått til rapporten fra den fjerde og siste arbeidsgruppen som har vurdert forslagene fra vårt eksterne Strategic Advisory Board (SAB). Det er universitetsstyret som er styringsgruppe for denne prosessen.

Publisert 25. mai 2016 10:06

The Abel Prize was established in 2002 and shall honor outstanding scientific work in the field of mathematics.

Publisert 18. mai 2016 16:42

- Helsenæringen er et helt sentralt svar på omstillingsbehovet i norsk økonomi. Med svært høyt forskningsbidrag og stor eksportandel har den et enormt potensial, sa NHO-sjef Kristin Skogen Lund fredag 13. mai i forbindelse med lanseringen av rapporten Verdiskaping i helsenæringen. Her er UiO og NHO på samme bølgelengde.

Publisert 15. mai 2016 12:34

Spør hvor Universitetet i Oslo holder til, og svaret er opplagt: Oslo. Så enkelt er det ikke. Som et universitet med sterk internasjonal orientering, har UiO fotfeste i en rekke land på flere kontinenter. Disse utenlandssentrene og instituttene – mange av dem eid eller drevet i samarbeid med andre norske eller nordiske universiteter  - gir store muligheter for forskning og undervisning i nærkontakt med andre språk og kulturer. Men er de godt nok kjent, og brukes de nok?

Publisert 12. mai 2016 10:26

Tidligere denne uken var antibiotikaresistens tema for et møte på Gardermoen, i regi av Nordic Health Research and Innovation Networks (NRI). «Antimicrobial Resistance – are we responding too late?» var den heller dystre tittelen på konferansen. Hovedtaleren – Keiji Fukuda- besvarte spørsmålet med et «nei». Så la han til: Forutsetningen er at vi «take action».