Rektors blogg - Side 2

Publisert 27. mars 2017 10:00

Vi bruker mange ressurser på jubileer og markeringer i dagens samfunn. De vellykkede jubileumsmarkeringene er de som hjelper oss til å bedre forstå vår egen tid, og de som kan inspirere og motivere oss den dag i dag. Det er ingen tvil om at markeringen – feiringen – av Norges første doktorgrad (1817) tilfredsstiller disse kriteriene i fullt monn.

Publisert 24. mars 2017 18:36

Igjen diskuteres innføring av skolepenger for internasjonale studenter. Senterpartiets nestleder Ola Borten Moe vil innføre betaling fra alle utenlandske studenter og dermed melde Norge ut av utvekslingsavtaler med ledende universiteter i Europa. Høyre vil ha «moderate skolepenger» for internasjonale studenter, og på lederplass støtter Aftenposten studiepenger for å styrke kvaliteten på høyere utdanning i Norge. En fellesnevner for alle er at de mistolker både kostnadene ved internasjonale studenter og potensialet for inntekter hvis skolepenger innføres.

Publisert 23. mars 2017 15:02

Ola Borten Moe vil innføre skolepenger for internasjonale studenter. De tallene han bruker, viser at han vil innføre skolepenger for alle internasjonale studenter – både for utvekslingsstudenter og helgradsstudenter, og for studenter både fra Europa og resten av verden. På denne måten vil Borten Moe spare inn 5 milliarder kroner som han hevder kan brukes til å heve kvaliteten på utdanningen her hjemme. Dette høres fristende ut, men tallene er villedende, og tiltaket vil stenge dørene for norske studenter som vil dra på utveksling utenlands.

Publisert 22. mars 2017 16:55

Så er humaniorameldingen presentert og spenningen utløst. Vi har fått en melding som viser at vår regjering og vår statsråd ser humanioras betydning for dagens samfunn og for utviklingen av morgendagens samfunn. Vi regner med at forslag og tiltak vil bli beskrevet i mer detalj. Men min foreløpige reaksjon er positiv.

Publisert 20. mars 2017 23:20

Onsdag denne uken kommer Kunnskapsministeren til Universitetet i Oslo for å presentere humaniorameldingen. Jeg nøler ikke med å si at denne meldingen vil fremstå som et av de viktigste politiske dokumentene i hans periode som statsråd. For den humanistiske kunnskapen er hjørnestenen i universitetet og ryggraden i morgendagens Europa.

Publisert 19. mars 2017 23:41

Det er en besnærende tanke – at kvaliteten ved våre universiteter og høgskoler skal kunne drives fram gjennom et sofistikert og heldekkende insentivsystem. Men er tanken god? Jeg spør, fordi det nå er foreslått å innføre en indikator som premierer siteringer, og som eventuelt vil komme i tillegg til de indikatorene vi allerede har.

Publisert 15. mars 2017 22:24

I går tikket det inn en gledelig melding om at Baroniet i Rosendal har mottatt en generøs donasjon. Etter gaveforsterkningsmidler fra staten vil donasjonen utgjøre ti millioner kroner. Dette er en kjærkommen støtte til en nordisk kulturarv.

Publisert 14. mars 2017 14:51

Den 20. og 21. mars arrangerer UiO konferansen «Global Challenges – Nordic Experiences». Det er UiO:Norden, en av våre tre tverrfaglige satsinger, som står bak konferansen.

Publisert 13. mars 2017 03:36

Så er dagen kommet, da vi skal samle trådene fra en prosess som har gått over flere år og som har engasjert og involvert så mange, både innenfor og utenfor vårt eget universitet. Jeg snakker om prosessen som startet med opprettelsen av et strategisk råd i 2012, og som nå oppsummeres i et internasjonalt møte om universitetet i det 21 århundre.

Publisert 8. mars 2017 21:05

Likestilling er et prioritert område ved Universitetet i Oslo. I vår strategiplan (Strategi 2020) er likestilling et viktig punkt, i tillegg har vi en egen handlingsplan for likestilling og kjønnsbalanse. Og utviklingen går i riktig retning, om ikke så raskt som vi ville ha ønsket.

Publisert 8. mars 2017 10:12

QS World University Ranking på fag og fagområde 2017 ble offentliggjort i dag. UiO har fire fag blant de 50 beste i verden og 17 blant de 100 beste (hvorav 12 er innenfor humaniora og samfunnsvitenskap) og viser en positiv utvikling over tid.

Publisert 7. mars 2017 11:36

Hvordan er det egentlig å studere ved UiO? Det lurer over 2000 potensielle studenter på når de torsdag 9. mars kommer til vår Åpen dag. De vil få se hva et moderne universitetet kan by på. De vil få føle på det å være student.

Publisert 5. mars 2017 22:40

De fleste av mine blogger handler om forskning og utdanning, formidling og innovasjon. Slik må det være. Men det skjer mye spennende i den administrative linjen også - mye som er en blogg verdt. Her er en blogg om den store innsatsen som gjøres for bedre innkjøp.

Publisert 1. mars 2017 15:12

I dag arrangerte regjeringen et svært interessant toppmøte om forskning og høyere utdanning, knyttet opp til behovet for å utvikle et nytt og grønnere næringsliv. På møtet var det hyppige referanser til bioøkonomien. Men skal bioøkonomien danne grunnlaget for nytt næringsliv, må helse tas med.

Publisert 27. feb. 2017 14:21

Gjennom et nytt strategisk samarbeid mellom Universitetet i Oslo og Institutt for fredsforskning (PRIO) ønsker vi å sikre at Oslo videreutvikler sin rolle som globalt kunnskapssenter for forebygging og løsning av væpnet konflikt.

 

Publisert 27. feb. 2017 12:58

The Olav Thon Foundation’s International Research Award (5 million NOK) will be handed out in the University Aula on March 2, 2017. This year’s awardee is Professor Jan Hoeijmakers, Erasmus University.

Publisert 27. feb. 2017 05:18

For tredje gang skal Olav Thons faglige priser utdeles. Dette vil skje i Universitetets Aula den 2. mars. Prisene skal honorere fremragende forskning og gi et løft til utdanningskvaliteten ved universiteter og høyskoler i Norge.

Publisert 23. feb. 2017 22:00

Jeg sitter med årsmeldingen til Store norske leksikon. Imponerende lesning. Ifølge årsmeldingen er snl.no Norges største nettsted for forskningsformidling, med to millioner brukere i måneden og 250 000 leste artikler per dag. Dette er en ressurs vi må ta vare på!

Publisert 22. feb. 2017 11:40

For en knapp uke siden kom det svært hyggelige tall om internasjonal studentmobilitet ved Universitetet i Oslo og for sektoren som helhet. I 2016 har UiO det høyeste antallet noen sinne for både utreisende og innreisende utvekslingsstudenter. I tider med økt proteksjonisme tar vi i mot denne statistikken med både glede og takknemlighet.

Publisert 21. feb. 2017 13:32

Det skjer en stille revolusjon. En revolusjon som stimuleres og muliggjøres av digital teknologi.

Publisert 19. feb. 2017 23:26

Every higher education institution that I know of refers to “sustainability” in its strategy documents. This reflects what has become second nature to universities and university colleges alike: an ambition to operate with a long time horizon for all their activities including research and education. What will be the impact of the UN’s 2030 Agenda?

Publisert 16. feb. 2017 15:12

I dag – under vår Livsvitenskapskonferanse i Universitetets Aula – snakket byrådsleder Raymond Johansen varmt om hvor viktig det er at Oslo er attraktiv for studenter og talenter fra det store utland.  Jeg er enig. 

Publisert 16. feb. 2017 07:09

Universitetet i Oslo har gjort det til tradisjon å arrangere åpne forelesningsserier når det internasjonale samfunnet rammes av konflikter, terror eller politiske omveltninger. Jeg ser dette som en viktig del av vårt formidlingsoppdrag. Det gjelder å finne et intellektuelt og kunnskapsmessig fotfeste i en turbulent verden. Og det gjelder å skape en informert arena for den offentlige debatten.

Publisert 13. feb. 2017 09:40

Aldri før har det vært viktigere at vi som akademikere er i kontakt med og oppsøker verden utenfor oss. Dette gjelder oss alle – både forskere og studenter. Vi trenger den perspektivrikdommen utveksling og utenlandsopphold gir oss. Og i en turbulent verden trenger vi den tilliten og forståelsen som internasjonaliseringen bidrar til.   

Publisert 10. feb. 2017 15:18

Universitetsstyret ble i siste møte oppdatert på UiOs arbeid med oppfølging av den nye forskningsetikkloven og fikk presentert en oversikt over det omfattende etikk- og verdiarbeidet ved vårt universitet. Arbeidet ble godt mottatt av styremedlemmene og vil bli fulgt opp på flere nivåer i organisasjonen.