Rektors blogg - Side 4

Ole Petter Ottersen og Torbjørn Røe Isaksen
Publisert 4. mars 2016 15:11

Som leserne av denne bloggen kjenner til, er livsvitenskap UiOs største satsing noensinne. Derfor ble jeg ekstra glad da jeg ble invitert til å holde foredrag for NTVA om nettopp livsvitenskap. Møtet 9. mars er åpent for alle, og arrangørene har satt av god tid til diskusjon og spørsmål.  

Publisert 3. mars 2016 12:49

Onsdag 9. mars lanserer vi 12. og siste band av Norsk Ordbok. Det vert markert med ei stor lansering i Universitetets aula. Norsk Ordbok 2014 og Universitetet i Oslo har den gleda å invitere dykk alle til denne historiske markeringa.

Publisert 2. mars 2016 14:47

UiO har som mål å gjøre eksamen papirløs for alle, der det er praktisk mulig. Det betyr at det ikke bare er studentens eksamensgjennomføring som skal digitaliseres, men også for- og etterarbeid for faglærer, sensor og administrator. Det er full fart på dette viktige prosjektet, og det er høyt prioritert.  

Publisert 1. mars 2016 12:08

Den 2. mars kommer sentralbanksjef Øystein Olsen til Blindern for å holde en tilpasset versjon av sin offisielle årstale. Dette er et tilbud for studenter ved alle våre universiteter og høyskoler. Studentenes engasjement og spørsmål vil gi en ekstra dimensjon til sentralbanksjefens tale.

Publisert 29. feb. 2016 15:40

Torsdag 3. mars deles Thon-prisene ut for andre gang. UiO er vertskap for seremonien og inviterer til Aulaen. Seremonien er åpen for alle.

Publisert 24. feb. 2016 14:38

NRK kunne i Kveldsnytt 22. februar formidle at «striden om Nasjonalgalleriets fremtid har tatt en ny vending». I sendingen befester vi vårt ønske om å benytte et fristilt nasjonalgalleri til å utstille kunst- og kulturskatter fra norsk middelalder. Vi mener UiO med sitt Kulturhistoriske museum står nærmest når Nasjonalgalleriet skal tas i ny bruk. 

Publisert 23. feb. 2016 14:48

Med produktivitetskommisjonens rapport som bakteppe skriver Aksel Braanen Sterri i Dagbladet 23. februar om norsk forskning og høyere utdanning. Han sier at det kreves systematisk og kontinuerlig arbeid for å fremme kvaliteten både på forskningen og utdanningen. Dette er selvsagt korrekt. Men så kommer han med påstander som best kan karakteriseres som skivebom

Publisert 22. feb. 2016 15:54

Will Ebola change the game? How should we combat antimicrobial resistance? What are the challenges ahead when it comes to food security?

Publisert 17. feb. 2016 15:20

I dag publiserte Aftenposten 6 kronikker og 78 debattinnlegg  for å vise alt det debattredaksjonen mottar i løpet av et døgn. For som Aftenposten sier i den e-posten de sender når de avslår innspill til debatt: "Den daglige tilstrømningen av nye manuskripter til debatt- og kronikksidene er så stor - opp til 100 artikler - at vi er nødt til å si nei takk til det aller meste."

Publisert 15. feb. 2016 14:49

I dag 16. februar 2016 – arrangerer vi Oslo Life Science Conference i Universitetets Aula. Arrangementet er for lengst fulltegnet, men vil bli strømmet.

Publisert 14. feb. 2016 16:19

I dag – mandag 15. februar – arrangerer Nordområdeutvalget ved UiO Arktisk dag. Seminaret trekker fram nordområdeforskning fra en rekke ulike fagfelt. Utfordringene i Arktis er mange og komplekse, og det er kun universitetene som har den faglige bredden som trengs for å forstå dem og takle dem.

Publisert 12. feb. 2016 06:42

Produktivitetskommisjonen har talt og har sneket inn en smule kriseforståelse i den offentlige samtalen. Vi kan ikke fortsette som før. Vi trenger mer forskning, og den må være av høyere kvalitet. Samtidig må utdanningen styrkes. Norge lider slett ikke av en mastersyke, men må tvert i mot sørge for at en større andel av befolkningen ender opp med mastergrad eller doktorgrad.

Publisert 10. feb. 2016 17:10

Universitas sier på førstesiden av papirutgaven i dag at utvekslingsopphold kan føre til at forholdet ditt ryker og at karakterene dine «knuses».

Publisert 8. feb. 2016 09:31

Av de 46 prosjektene som fikk Toppforsk-midler gjennom Forskningsrådet, er 17 prosjekter hjemmehørende på Universitetet i Oslo

Publisert 6. feb. 2016 13:47

Kvalitet er dagens mantra i norsk forskning og høyere utdanning. Stortingsmeldingen om strukturreformer i universitets- og høyskolesektoren bærer tittelen Konsentrasjon for kvalitet. Og regjeringen lover at det i løpet av 2017 skal legges frem en melding med studiekvalitet som tema. Det er mange veier til høy kvalitet. Et godt lærings- og arbeidsmiljø er en av dem. Eller for å si det akkurat slik det er: Et godt lærings- og arbeidsmiljø er selve bunnplanken i et ambisiøst universitet.

Publisert 4. feb. 2016 13:20

This morning I joined a new MOOC from UiO. Free of charge, and open even for rectors. After a few clicks I read that I – together with my fellow students – will “dig into the power of music, and why it is so important in most people’s lives”. This will be exciting. And I am sure that there are many others that have joined already and that will be sharing my excitement.

Publisert 3. feb. 2016 13:45

Så har vi nok en gang en debatt om karakterer og krav ved opptak til høyere utdanning. Nok en gang får vi historien om de som «bare nesten» oppfylte karakterkravet for å komme inn på et bachelorstudium eller profesjonsstudium ved en norsk høgskole eller universitet, og som fikk sine drømmer knust. Det argumenteres for at opptaksprøver, intervjuer og motivasjonsbrev bør innføres for å skape større rettferdighet. For det kan jo ikke være riktig at en bitte liten karakterforskjell skal være avgjørende?

Publisert 30. jan. 2016 16:26

I dagens verden er det et betydelig misforhold mellom sykdommers utbredelse og betydning og de investeringene som gjøres for bedre å forstå og behandle dem. Ebola-epidemien var en vekker. Det må ofte en krise til for å se at mange helseutfordringer neglisjeres – om det er på grunn av geografi, status eller sviktende styringsmekanismer.  

Publisert 27. jan. 2016 21:00

World Economic Forum i Davos er over, og Arctic Frontiers i Tromsø er i gang. Besynderlig er vel ordet mange vil bruke når jeg nå putter disse to konferansene inn i samme setning. Feil. For i begge fora dreier diskusjonene seg om de aller største utfordringene vi som mennesker og menneskehet står overfor. Som i Davos, er temaene i Tromsø på den globale agenda.

Publisert 26. jan. 2016 20:34

Horisont 2020 er verdens største forskningsprogram. Men når programmet er stort, blir medlemskap dyrt. Norges kontingent for å delta i Horisont 2020 kan bli i størrelsesorden 20 milliarder kroner. Dette betyr at mange norske forskningskroner tar omveien om Brussel.

Publisert 25. jan. 2016 00:07

Formidling er vårt tredje samfunnsoppdrag. Samfunnet i stort må kunne følge med hva vi driver med og må kunne ta del i den nye innsikten som skapes gjennom vår forskning. Bare noen uker etter at UiO lanserte Norgeshistorien på nett kommer 2015-tallene for UiOs formidling gjennom Store norske leksikon. Tallene viser at vi når de mange.

Publisert 20. jan. 2016 13:18

Once again a university is being attacked. Once again we are reminded that education and university campuses are in urgent need of protection.

Publisert 15. jan. 2016 13:08

For annen gang skal Olav Thons faglige priser utdeles. Dette vil skje i Universitetets Aula den 3. mars. Vinnerne ble offentliggjort i går. Prisene vil gi et løft for utdanningskvaliteten ved høyere utdanningsinstitusjoner i Norge.

Publisert 12. jan. 2016 15:13

Byråkratene er de permanente politikere, sa historikeren Jens Arup Seip. Organisasjonsform i forvaltningen former politikken, sa Knut Dahl Jacobsen, den store entreprenøren i norsk statsvitenskap. Disse innsiktene er borte i en fersk innstilling om et nytt «Kunnskapsdirektorat».

Publisert 7. jan. 2016 22:33

I forrige blogg kommenterte jeg Gjedrem-utvalgets rapport “Kunnskapssektoren sett utenfra” som ble lagt fram i går. Jeg var kritisk, og det er jeg fortsatt – og nå etter en grundigere gjennomgang av rapporten. Selvsagt kan vi forvalte oppgavene i vår sektor på en bedre måte enn i dag. Det er behov for en opprydning. Men i iveren etter å gjennomføre forbedringer må vi ikke helle barnet ut med barnevannet. Løsninger som svarer på komplekse behov må fortsatt utvikles og tilbys i nær kontakt med brukerne.