print logo

Utstillinger

Pågående

Tid og sted: 13. feb. 2014 - 16. mai. 2015, Robert Colletts hus (Zoologisk museum)

En utstilling om kjønn.

Tid og sted: 27. sep. 2014 - 1. jun. 2015, Historisk museum

Antroblikk – Antropologiske feltarbeid skildret med kamera.

Antropologistudentene ved UiO viser sin fotoutstilling i Historisk museum.

Tid og sted: 8. jan. 2015 - 15. mai. 2015, østfløyen av Tøyen hovedgård

Livets viktige tråder.

Tid og sted: 14. feb. 2015 - 30. sep. 2015, Robert Colletts hus (Zoologisk museum)

Snadder fra samlingene.

Tid og sted: 25. feb. 2015 - 1. apr. 2015, Historisk museum, 3. etg.

«Den alvorlig store meldingen» er en bok på 1,8 x 2,4 meter - en alvorlig stor melding rent bokstavelig talt. «Meldingen» stilles ut i Historisk museum fordi vi ønsker å støtte barns rettigheter og alle barns rett til en human behandling.

Tidligere

Tid og sted: 5. feb. 2015 - 22. feb. 2015, Historisk museum

Den røde sone er et musealt eksperimentarium. Her møtes forskere, designere, konservatorer, kunstnere, formidlere, håndverkere, studenter og publikum for å iscenesette forskningens spørsmål. Her utforsker vi hvordan lyd, lys, lukt, rom og andre virkemidler kan åpne nye perspektiver i forskningen. I Den røde sone er arbeidet alltid i prosess. Kom inn og ta del i museets skapende rom!

Tid og sted: 1. des. 2014 - 24. des. 2014, HumSam-biblioteket i Georg Sverdrups hus, 1.etasje

Hver dag fra 1. til 24. desember skal vi vise frem en ny bokskatt fra samlingene våre. Julekalenderutstillingen kan sees i 1. etasje i biblioteket, eller følges på nett eller Facebook. Velkommen!

Tid og sted: 21. nov. 2014 - 1. mar. 2015, Historisk museum

AGLA HAGLA er en kunstutstilling i Historisk museum som viser helt nye kunstneriske arbeid; film og installasjon ved kunstner Petrine Vinje. Tekst av Karoline Kjesrud.

Tid og sted: 22. okt. 2014 - 2. nov. 2014, Historisk museum

Masterstudenter i fagområdene museologi, historie, kulturhistorie, kunsthistorie og arkeologi på Universitetet i Oslo presenterer sin høstutstilling med tre forskjellige tolkninger av KOLLAPS.

Tid og sted: 27. aug. 2014 - 24. okt. 2014, Robert Colletts hus (Zoologisk museum)

Hvordan tar vi vare på mulighetene i Norges enorme havområder?