print logo

Håndtegnede gamle norske kart

Universitetsbiblioteket stiller ut en liten samling av unike håndtegnete gamle norske kart fra begynnelsen av 1800-tallet. Utstillingen er åpen til 14. juni.

Kartutsnitt fra Christiania.

Universitetsbiblioteket stiller ut en liten samling av unike håndtegnete gamle norske kart. Kartene er tegnet i første halvdel av 1800-tallet. Kartene viser blant annet hovedveiene ut fra Christiania til Svinesund, Christiansand, Kongsvinger, Kongsberg og opp til Filefjell. Kart over innlandet på denne tiden viser ikke landskapet som helhet, men konsentrerer seg om de viktigste ferdselsårene. Landskapsformasjoner langs veiene er skissert, men ikke fullstendig korrekt oppmålt.

Kartene er tegnet av de norske offiserene C.C. Buhholz og J.H. Reichborn.

Utstillingen er et samarbeid mellom Universitetsbiblioteket i Oslo og Nasjonalbiblioteket.

Samlingen skal etter utstillingen overføres til Nasjonalbiblioteket som har en stor kartsamling, der disse unike kartene kan inngå i en relevant historisk og faglig kontekst.

Bakgrunnsmateriale

  • Historien bak kartene og utstillingen - utstillingshefte
  • Katalog over alle kartene

Arrangør

Universitetsbiblioteket v/Svein Engelstad og Nasjonalbiblioteket v/Benedicte Briså
Publisert 6. mai. 2014 11:02 - Sist endret 7. aug. 2014 14:14