Finn eining

Fakultet, institutt og senter

Det humanistiske fakultet


Det juridiske fakultet


Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet


Det medisinske fakultet


Det odontologiske fakultet


Det samfunnsvitenskapelige fakultet


Det teologiske fakultet


Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Museum og samlingar

Naturhistorisk museum

Naturhistorisk museum er Norges største naturvitenskapelige samling, med 7,7 millioner objekter. NHM består av Geologisk museum, Zoologisk museum og Botanisk museum. Botanisk hage dekker 150 mål og har ca 35000 planter, fordelt på omtrent 7500 arter. En del av museets samlinger er tilgjengelige for publikum.

Kulturhistorisk museum

Kulturhistorisk museum er et av landets største kulturhistoriske museer. Det rommer den største arkeologiske samlingen i Norge fra forhistorien og middelalderen inkl. vikingskipene på Bygdøy, en betydelig kirkekunstsamling fra middelalderen, en antikksamling fra Middelhavslandene og et runearkiv. Museet har også en etnografisk samling med gjenstander fra alle verdensdeler og Norges største mynthistoriske samling.

Museum for universitets- og vitenskapshistorie (MUV)

Museum for universitets- og vitenskapshistorie (MUV) skal formidle, dokumentere, bevare og bidra til økt kunnskap om universitets- og vitenskapshistorie ved Universitetet i Oslo (UiO). Museet skal fokusere på den store betydningen UiO har hatt og har for norsk vitenskap, samfunnsliv, kultur og økonomiske utvikling.

Kunstsamlingen

Kunstsamlingen omfatter all kunst som ikke sorterer under universitetets faste samlinger. Kunstverkene befinner seg i universitetets ulike bygninger og både enkeltverk og store utsmykninger inngår i samlingen. Av spesiell interesse er den store portrettsamlingen.

Baroniet Rosendal

Baroniet Rosendal, slottet fra 1665 mellom fjord, fonn, fjell og fossefall, er i dag et museum og et aktivt kultursenter.