print logo

Henrik Wergelands hus

Bygningen er en kontor- og undervisningsbygning for Det humanistiske fakultet med lesesaler, pc-stuer, møterom og kontorer. Senter for flerspråklighet holder til i Henrik Wergelands hus.


Henrik Wergelands hus (Foto: UiO)

Tilgjengelighet

  • Parkering: Det er 4 reserverte p-plasser for bevegelseshemmede lokalisert på vestsiden av bygningen.
  • Inngangsparti: Hovedinngangen er tilrettelagt for rullestolbrukere og er lokalisert på syd siden av bygningen.
  • Heis: Bygningen har 2 heiser. Den ene heisen går fra 1. til 5. etasje. Den andre heisen er lokalisert ved hovedinngangen og går fra 1 til 6 etasje. Den har indre mål 195 x 138 cm.
  • Dører: En del av dørene i trafikkarealer og fellesfunksjoner har terskelhøyde og åpningskraft som overstiger det som er foreskrevet. Ved behov vil tilrettelegning vurderes.
  • HC-WC: Bygningen har 2 tilrettelagte toaletter lokalisert i 5. og 6. etasje.
  • Undervisningsrom: Det er ingen undervisningsrom med teleslynge, men rommene er av forholdsvis liten størrelse.
  • Hvilerom: Ingen.

Se også:

Publisert 25. nov. 2010 09:23 - Sist endret 12. jan. 2014 20:24